היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת שכר מינימום על שיעור האבטלה במשק הישראלי

עבודה מס' 066693

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת החוק, הצגת גישות תיאורטיות ואמפריות ובניית מודל ותחזית לשוק העבודה.

9,508 מילים ,45 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

העבודה כוללת ארבעה חלקים: מבוא, סקירה ספרותית, מחקר אמפירי ומסקנות.
בחלק הראשון ישנו פירוט על מטרות חוק שכר מינימום, השפעתו של שכר המינימום על התעסוקה, השלכות שליליות אפשריות לשכר המינימום, סקירה הסטורית ואופן עדכון השכר.
בחלק השני סוכמו גישות תיאורטיות ומחקרים אמפיריים שנעשו במדינות אחרות ובישראל.

במחקר האמפירי נלקחו נתונים רבעוניים משנת 95 ועד שנת 2004 לשם בניית שוק העבודה כלומר, אמידת עקומת ביקוש ועקומת היצע מצרפיים.
לאחר בניית המודל תובא תחזית של שוק העבודה והאבטלה ברבעון הרביעי של 2004, ובחינת השפעת שכר מינימום על רמת התעסוקה.

הפרק האחרון בוחן את התוצאות הנגזרות מן המודל. כצפוי (וכנגזר מן המודל), תהיה השפעה חיובית ומשמעותית יחסית לשינויים בשכר המינימום על היקף התעסוקה.
מספר מסקנות והמלצות למחקרים עתידיים צויינו בסוף המחקר.

תוכן עניינים :
* תקציר העבודה
* מבוא
מטרות חוק שכר מינימום
השפעתו של שכר מינימום על התעסוקה
השלכות שליליות של שכר מינימום
סקירה הסטורית
אופן עדכון שכר המינימום
* סקירת ספרות
מודל תחרותי ומודל מונופסוני
גמישות עקומת הביקוש
ממצאים אמפירים לגבי השפעת שכר מינימום
ממצאים אמפירים בישראל
השפעות ארוכות טווח
סיכום
* המודל התאורטי
הצגת נתונים והסברים על עקומת הביקוש
הצגת נתונים והסברים על עקומת הההיצע
בניית עקומת ביקוש
בניית עקומת ההיצע
* המחקר
הנחות המחקר
המחקר עם המודל התיאורטי
* סיכום
מסקנות והמלצות
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

שכר מינימום מהווה כלי מדיניות מקובל של התערבות בשוק העבודה על מנת להשיג שתי מטרות חברתיות עיקריות:
1. קביעת רמת הכנסה מינימלית לעובד המאפשרת לו תנאי מחיה התואמים, באופן יחסי, את רמת החיים המקובלת במדינה.
2. צמצום הפערים בהכנסות מעבודה.
החתירה להשגת הרמה המקסימלית האפשרית של שתי מטרות אלו, אינה אפשרית ללא מחיר בדמות פגיעה ברמת התעסוקה. מכאן, שהשגת המטרות צריכה להעשות תחת מגבלה מסוימת על מידת הפגיעה שתגרם עקב קיומו של החוק. ראוי להדגיש שאבטלה מהווה רמת שכר אפס ובכך עלולה לגרום להגדלת פערים בהכנסות בין כל הפרטים המשתתפים בכוח העבודה .

תגים:

משכורת · אקונומטריקה · עקומת · הביקוש · היצע · חוקי · העבודה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת שכר מינימום על שיעור האבטלה במשק הישראלי", סמינריון אודות "השפעת שכר מינימום על שיעור האבטלה במשק הישראלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.