עבודות [1-7] מתוך 7

תוצאות חיפוש "אקונומטריקה":

עבודה מס' 63475 SHOPPING CART DISABLED
אקונומטריקה - ניתוח הגורמים המשפיעים על שינויים במחירי סבון הרחצה., 2003.
2,573 מילים (כ-8 עמודים), 0 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זאת הינה עבודה מסכמת בקורס אקונומטריקה.
במסגרת עבודה זאת נחקרו גורמים שונים אשר עלולים להשפיע על שינויים במחירי סבון
הרחצה, כאשר הנתונים אשר בהם השתמשתי לצורך חקירת המודל האקונומטרי לקוחים מן
הלמ"ס, בעבור השנים  .1990-1999הנתונים הינם על בסיס רבעוני, ובסה"כ היוו 40 תצפיות
לצורך חקירת המודל.
הכלים אשר שימשו לצורך חקירת המודל כללו ביצוע רגרסיות וניתוחן באמצעות תכנת ה  -
Eviews (קובץ התוכנה אינו מצורף).
ההשערות השונות שנבחנו במסגרת המחקר, נבדקו באמצעות מבחני t ומבחני F וכלים נוספים.

מבנה העבודה כדלקמן:
מבוא - סקירת הנושא המרכזי ומטרת העבודה.

שיטת המחקר - הסבר טכני על ביצוע שיטת המחקר (שימוש ברגרסיות, ותיאור המשתנים
המסבירים).

שלב א':
   בדיקת השפעה עונתית כגורם המסביר את שינוי המחיר.
   בדיקה האם קיימת מגמה בזמן לפיה ניתן לאפיין את שינוי המחיר.
   בדיקת השפעת הזמן על המחיר בצורה ליניארית \ ריבועית.
שלב ב':
   אמידה ראשונית של המודל האקונומטרי בשימוש 2 גורמי הייצור שנבחרו כמשפיעים על
   השינויים במחירי הסבון + גורמי הזמן והעונתיות.
   ביצוע כלל הבדיקות שנעשו במסגרת שלב א' על המודל הכולל, בתוספת גורמי הייצור.
   בחינה וניפוי של הגורמים אשר אינם רלוונטיים להסברת השינויים במחירי סבון הרחצה.
   אמידה סופית של המודל בשימוש הגורמים הרלוונטיים בלבד. בדיקת מובהקותם של
   המשתנים שנותרו לאחר הסינונים באמידה הראשונית.
   בדיקת גמישויות המשתנים המסבירים בנקודות הממוצעים שלהם.
   ביצוע תחזית בעבור 2 רבעונים נוספים על פי רווח סמך, ובדיקת התחזיות כנגד הנתונים
   האמיתיים -      דבר המהווה בחינה נוספת של איכות המשתנים המסבירים הסופיים.
שלב ג':
   בדיקת קיום מתאם סדרתי - שימוש במבחן Durbin Watson. תיקון המתאם הסדרתי ע"י
   שימוש והוספת (AR(1 למשוואת המודל, ובחינת מתאם סדרתי נוסף לאחר התיקון.
   ניתוח השערת קיום הסימולטאניות בין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר.

סיכום ומסקנות - תיאור קצר של כל מה שנבדק במסגרת המחקר, סקירת הממצאים והסקת
המסקנות.


 
עבודה מס' 64701 SHOPPING CART DISABLED
אקונומטריקה - בדיקת הרווח השולי של חברת הדלק "סונול", 2005.
3,762 מילים (כ-11.5 עמודים), 0 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נכון לשנת 1999 סך צריכת האנרגיה במשק הישראלי מסתכמת בכ - 14.4 מיליוני טון נפט, כמחצית מהשימוש במוצרי נפט בארץ מיועד לכלי רכב.
השיווק לצרכנים מבוצע בשני מקטעי פעילות עיקריים:
שיווק ללקוחות גדולים ושיווק ישיר ללקוחות פרטיים באמצעות תחנות הדלק.
השיווק ללקוחות באמצעות תחנות דלק הממוקמות על אדמת מדינה מתבצע בתאום עם משרד הביטחון, כאשר הזכויות על המקרקעין ניתנות בדרך כלל לנכי צה"ל.
מבנה מחיר הדלק מורכב מעלויות חומרי הגלם על פי שער הנמל, הוצאות הזיקוק והוצאות חברות הדלק ובתוספת מס ממשלתי.
במסגרת ישום הרפורמה במשק הדלק הוסרו מחירי הפיקוח של מוצרי הדלק השונים, וכיום מתנהלת תחרות מחירים בין חברות הדלק השונות במוצרי הדלק השונים למעט בנזין 96 אוקטן ובנזין נטול עופרת.
לפיכך אם נאמוד את פונקציית הרווח מדלקים אלו של חברה אחת, למעשה נמצא את מתח הרווחים של כל חברה וחברה במשק הדלק.
למרות הסרת הפיקוח ממחירי מוצרי הדלק השונים ניתן לקבוע בוודאות כי לא שורר מצב של תחרות מחירים חופשית בשוק. הראייה לכך היא כי מחירו של דלק 91 אוקטן גבוה מזה של 96 אוקטן המצוי תחת פיקוח מחירים ואילו מחירו של דלק 91 אוקטן אינו מצוי תחת פיקוח מחירים.
בעבודה זו בחרנו לבדוק את הרווח השולי של חברת הדלק "סונול" המהווה כ - 27% מסך שוק הדלק.
בבחינת הביקוש לדלק בסקטור הפרטי התלוי במספר גורמים מרכזיים: מספר כלי הרכב, קילומטראג' לרכב וניצולת הדלק עולה כי ענף כלי הרכב נמצא בתהליך של צמיחה הנובעת מעליית רמת החיים במשק.
בנוסף הקילומטראג' לרכב יגדל אף הוא עקב הגידול ברמת החיים וכן במעבר המגורים לפריפריה.
ניצולת הדלק מאופיינת במגמות מנוגדות - רכישת מכוניות גדולות יותר הצורכות יותר דלק, ומנגד רכישת מכוניות חדשות הצורכות פחות דלק ממכוניות ישנות.

על מנת ללמוד על רווחי חברות הדלק מדלקים, בעבודה זו נאמוד את הרווח השולי מליטר דלק של חברת "סונול", מכאן מציאת הרווח הכולל של משק הדלק לצריכה פרטית היא פשוטה: יש להכפיל את הרווח השולי לליטר במספר הליטרים הנמכרים בתקופת זמן מוגדרת וחלוקה ביחסה של חברה זו מסך משק הדלק.

מתוך העבודה:
מטרת העבודה: מטרתנו למצוא מהם הגורמים המשפיעים על רווחיות חברות הדלק בהינתן מחיר קנייה אחיד לחומרי הגלם המרכזיים (מחיר הדלק) לכל משק הדלק הישראלי.
במוצאנו גורמים אלו נוכל ללמוד האם הכנסת הרפורמה במשק הדלק יוצרת אוירה תחרותית כך ש MC=P או שמה החברות מרוויחות רווח מעל הנורמאלי דבר המרמז על חוסר תחרותיות בשוק.
האם חברות הדלק יכולות להגדיל את מתח הרווחים על ידי הכנסת פרמטרים שונים כגון הגדלת מספר הסניפים, הוצאות על פרסום וכדומה או שמה המטרה העיקרית שצריכה לעמוד לנגד חברות הדלק הוא צמצום העלויות והקטנת העלות השולית במכירת ליטר דלק.
 
עבודה מס' 68327 SHOPPING CART DISABLED
אקונומטריקה - גורמים המשפיעים על העדפות סטודנטים בנושא דיור., 2010.
ניתוח נתונים שנאספו באמצעות שאלונים, על פי מודל רגרסיה אשר נאמד ע"פ שיטת הריבועים הפחותים (שיטת OLS).
5,261 מילים (כ-16 עמודים), 9 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כסטודנטים אחת ההוצאות העיקריות שלנו, ומכאן אחת הדאגות הגדולות שלנו הוא נושא המגורים בזמן תקופת הלימודים האקדמאים שלנו.  נושא זה משתנה בכל עיר, מוסד אקדמאי, תוכנית לתואר ואישיות.
אנו ננסה בעבודתנו לנתח את העיר חיפה ובתוכה את המוסדות האקדמאים הגדולים אוניברסיטת חיפה והטכניון וננתח שני גורמים קריטיים המביאים את הפרטים לשלם את הסכום הנדרש:
* מרחק הנכס מהמוסד האקדמי
* איכות הנכס
במחקר זה ננסה לתת לבעלי נכסים בעיר חיפה כלי לתמחור נכסיהם במידה והם משכירים לשוק הסטודנטיאלי.
באמצעות תצפיות שנאספו ע"י שאלונים שניתנו לסטודנטים ממגוון חוגים תוכניות ופקולטות הוצאנו מידע על העדפותיהם בנושא הדיור. כמו כן אספנו באמצעות מקורות שונים כגון מחירון לוי יצחק, הלמ"ס אתר עיריית חיפה באינטרנט וכדו' עובדות ונתונים בנושאים כגון שכונה איכותית מהי, שכ"ד ממוצע בעיר חיפה ועוד.
המודל על פיו בחרנו לנתח הינו מודל רגרסיה אשר נאמד ע"פ שיטת הריבועים הפחותים (שיטת OLS) והוא נבנה ראשית ע"י משתני זמן ומרחק. השערתנו היתה כי קיים קשר לינארי שלילי בין המשתנה המוסבר למסביר, השערה שלא עלתה בקנה אחד עם התוצאות הראשוניות, לאחר שזיהינו בעיית "משתנה חסר" החלטנו להוסיף משתנים נוספים המצביעים על איכות הנכס.
לבסוף אכן נמצא כי ישנו קשר לינארי בין שכ"ד אותו יהיה סטודנט מוכן לשלם לבין מרחק הנכס ואיכותו, אך הקשר אינו מובהק, משמע הקשר משתנה בין מוסד השכלה אחד למשנהו, בין הפרטים השונים וכן הוא תלוי זמן ומקום.

תוכן עניינים:
תקציר העבודה
מבוא:
-סקירת ספרות
-העיר חיפה
-ג"ג
-כלכלת חיפה
-נדל"ן בחיפה
תאור הנתונים
-אוניברסיטת חיפה
-אוכלוסיית הסטודנטים באונ' חיפה
-הביקוש לדיור באונ' חיפה
-הטכניון
-אוכלוסיית הסטודנטים בטכניון
-הביקוש לדיור בקרב סטודנטים בטכניון
-היצע הדיור לסטודנטים
-סוג הנכס
-מצב הנכס
-בעלי הנכסים בהם מתגוררים הסטודנטים
מתודולוגיה
-שיטות מחקר
-המודל
תוצאות
מסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
לאור הנאמר לעיל המחקר הרלוונטי ביותר שנערך בנושא הוא של פרוטנוב , 2006. מחקר זה התמקד ב-2 ערים מרכזיות בישראל- חיפה וירושלים.
המחקר שלו בחן 3 הנחות מרכזיות לגבי שוק הנדל"ן בערים הנ"ל:
* גורמי מיקום אובייקטיבים קובעים שווי שוק של נכסי מגורים
* סביבת שכונת המגורים משפיעה על מחירי הנכס באופן ישיר
* בניית מגורים חדשים תמיד תועיל כלכלית לרשויות מקומיות
4 שכונות חיפאיות נחקרו, ובסה"כ נבחנו 754 יחידות דיור.
לפי הגדרה "מיקום מגורים הוא המיקום הג"ג של נכס מגורים בתוך מרחב אורבני ביחס למרכז העיר, מקומות תעסוקה מרכזיים, מרחבים פתוחים וכו'." (פרוטנוב 2006)
 
עבודה מס' 51078 SHOPPING CART DISABLED
אקונומטריקה- אמידת פונקצית השכר, 2000.
אמידת מודל הבוחן את ההשפעות השונות האפשריות של משתנים מסבירים על פונקציית השכר.
5,754 מילים (כ-17.5 עמודים), 7 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הניסיון לאמוד את פונקציות השכר במשק וניתוח שוק העבודה בישראל בטווח הארוך מבוסס על כוחות של ביקוש והיצע. במסגרת התיאוריות הכלכליות השונות קיימים מספר דיונים ומחקרים המנסים למצוא ולהוכיח את המודל, שבו מצד אחד ממקסמות הפירמות את רווחיהן ומהצד השני העובדים והאיגודים המקצועיים שכל אחד מהם ממקסם פונקציית תועלת של חבריו. חיפשתי בספרות הכלכלית, המחקרית והתיאורטית ולהלן תיאור מקוצר של מספר משתנים מסבירים והנסיון לאמוד כיצד הם משפיעים על פונקציית השכר:
מיומנות \ מספר שנות נסיון \ הכשרה אקדמאית \ הכשרה מקצועית: יש חשיבות רבה בהיבט כלל חברתי להשתלבותו של העובד בחברה. ההון האנושי הופך להיות אמצעי. בהולנד החברות מפרישות %1.5 מעלויות השכר למימון הכשרת עובדים. בארץ חברות ibm ואל-על למשל מקימות מערך הכשרה, הדרכה והסבה מקצועית לעובדים. מתוך מאמרים ומחקרים עדכניים, מחשבוני שכר באינטרנט ובדיקת דרישות החובה שיש למלא בטופסי קורות חיים אינטראקטיביים עולה החשיבות הרבה שיש לניסיון ולידע המקצועי. כמו כן בולטת (בעיקר בתחומי ההייטק) העדפה להשכלה אקדמאית.
ענף התעסוקה והשפעותיו: שוק העבודה בישראל אינו תחרותי - פירמות רבות מגיבות לשינויי שכר במשק בפיגור של שלוש שנים. הבדלי השכר ה גבוהים בין רוב הענפים במשק אינם מצטמצמים במשך השנים. איגודים מקצועיים - חזקים יותר בענפים מסוימים משפיעים גם הם על פונקציית השכר. במשק הישראלי ניכרת גם היחלשות כוחם וירידה בחשיבותם של הסכמי השכר הכלל ארציים בקביעת השכר. למרות שהשוק אינו תחרותי, המדיניות הכלכלית החל משנת 1985 מעודדת קביעת שכר תחרותי. (יולי 1985 - תכנית הייצוב לריסון קצב עליות השכר במטרה להגביר את משקלם של כוחות השוק בקביעת השכר). כמו כן, זעזועים ענפיים או כאלו שמשפיעים על המערכת כולה, גורמים דמוגרפיים והשוואות שכר אופקיות בין קבוצות עובדים צפויים להשפיע על השכר היחסי בענף. (למשל שינויים בפריון הענף בטווח הארוך ושינויים במחיר היחסי של מוצרים).
תיאוריה נוספת מעלה את האפשרות שפירמות מסוימות משלמות שכר גבוהה יותר באופן יחסי כדי למנוע את עזיבתו של העובד והגדלת עלויותיה ע"י העסקת עובד חדש. שינוי שכר קודמים באותו ענף (בפיגור של תקופה עד שלוש) הנו משתנה מסביר של גובה השכר בענף אחר.
מענקים. הטבות לא כספיות בענפים שונים. תנאי עבודה משופרים. משתנים מסבירים אלו ודומיהם קשה לכמת ולאסוף והם קשורים בדרך כלל גם למוניטין של העסק ולדעה המוקדמת שיש לאדם עליו. במאמרים שעסקו בנושא ומצאו חשיבות למשתנים מסבירים אלו, נשארו השאלות פתוחות עקב החסר בנתונים מדויקים ואמינים.
תורת efficiency wages - נימוקים על הקשר בין שכר של עובד למאמץ שהוא משקיע בעבודה. ע"פ גישה זו קשור פריון העבודה לא ברמת השכר של העובד אלא דווקא בשכרו היחסי (יחסית לזה של עובדים אחרים, יחסית למה שהוא ציפה לקבל או יחסית לתפישתו לגבי "שכר הוגן").
בין היתר, לפי תורה זו, השכר מושפע גם מהשכר היחסי בתקופה קודמת.
Sex (איך אפשר בלי) - התיאוריות הכלכליות ויותר מכך הממצאים האמפיריים מראים כי ללא ספק יש פערי שכר גבוהים ומובהקים וקיימת אפלייה חמורה אשר גוברת עם השנים. בין הממצאים, מתוך סקר הוצאות של הלמ"ס הגיע מחקר אחד למסקנה כי גברים מקבלים שכר ממוצע לשעה הגבוה בכ %30 משכר הנשים. כמו כן מצאתי תיאוריה המתבססת על מחקר אשר טוענת כי במקצועות הניהוליים אפליית השכר נמוכה יחסית לשאר המקצועות.
המודל אותו אמדתי בעבודה זו בוחן את ההשפעות השונות האפשריות של משתנים מסבירים על פונקציית השכר. הנתונים נלקחו מתוך סקר הוצאות המשפחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 92-93, כאשר קבוצת המדגם כללה תצפיות של נדגמים מחיפה ומישובים בהיקף אוכלוסייה של 50000,-20000, תושבים (מועצות עירוניות ואזוריות).

ראשי פרקים:
מבוא
המודל הבסיסי
תיאור הנתונים במדגם מבחינה סטטיסטית וגרפית
      משתנה מוסבר
      משתנים מסבירים רציפים
      משתנים מסבירים לא רציפים
בדיקת מקדמי המתאם
הנחות לגבי המשתנים השונים במודל
אמידת המודל הבסיסי
      בדיקת יציבות
      שונות שונה
הרחבת המודל הבסיסי
      המודל המורחב
      הצדקה כלכלית למשתנים במודל המורחב
      בחינת יציבות למודל המורחב
      הוספת משתנים מסבירים למודל המורחב
האם חל שינוי בפונקצית השכר לאחר תקופה של 5 שנים?
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים (1-6)
 
עבודה מס' 68780 SHOPPING CART DISABLED
אקונומטריקה - רגרסיות שונות על מדד 'נדלן 15', 2010.
בנית מודל מתמטי מיטבי שיוכל לנבא את שער מדד נדלן 15, תוך שימוש בנתונים קיימים אחרים.
3,428 מילים (כ-10.5 עמודים), 5 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו חקרנו את מדד נדלן 15 הנסחר בבורסת ת"א ומרכיב את 15 מניות הנדלן בעלות שווי שוק הגבוה בישראל.
מטרת המחקר היתה לבנות מודל מתמטי אשר יציג את שער המדד בכל רגע נתון תוך כדי התחשבות בנתונים רלוונטים אחרים כמו שער ריבית, שער חליפין ומדד ת"א 25.

שיטת המחקר:
בנית מודל ראשוני, אשר ממנו נתקדם תוך כדי השמטת משתנים לא מובהקים, ולאחר כל ההשמטות הנדרשות נבצע בדיקות לטיב המודל המעודכן, ובמקרה ויתגלו בעיות, ננסה לתקן גם אותן. בכל שלב נשתמש במודל האחרון הטוב ביותר שהושג עד לאותו שלב.

תוכן עניינים:
סקירה כללית בנושא
רקע מחקרי תיאורטי
התפתחות הנתונים הנבדקים על פני זמן
מודל מוצע המסביר את המשתנה התלוי ע"י המשתנים המסבירים
הסבר האינטואיציה הכלכלית מאחורי בחירת המסבירים למודל
הצגת התכונות הסטטיסטיות של המשתנה המוסבר והמשתנים המסבירים
אמידת המודל המוצע, ניתוחו ותיקון
הצגת ההשפעה של המשתנים הנ"ל על המשתנה התלוי במונחי גמישויות
התיחסות לקיומה/אי קיומה של בעיית מולטיקולינאריות, השפעתה ופתרונה
הצגת דרך הטיפול בהטרוסקדסטיות, וההשפעה שלה על התוצאות
בדיקת קיום מתאם סדרתי ותיקון
סיכום - הצגת המודל המיטבי והמסקנות העולות ממנו
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במחקר שערך פרופסור מלניק, אשר במאמרו השפעת שינויי הריבית על תשואות המניות של חברות פיננסיות, 1998, בדק את השפעת השינוי הריבית על תשואות המניות של חברות פיננסיות וחברות לא פיננסיות. נמצא כי שינויים שוטפים ובלתי שוטפים בריבית משפיעים ביחס הפוך ובאופן מובהק על תשואת המניות ובנוסף נמצא כי התנודתיות בריבית אשר נמדדה ע"י שונות, משפיעה ביחס ישר על התשואות של המניות וההשפעה על המניות של החברות הפיננסיות חזקה יותר.
 
עבודה מס' 50644 SHOPPING CART DISABLED
אקונומטריקה-מדד מניות הנאסד"ק, 2000.
עבודה זו עוסקת בנסיון לאמוד את התנהגותו של מדד הנאסד"ק.
4,587 מילים (כ-14 עמודים), 2 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מדד מניות הנאסד"ק שנוסד ב1971 הוא למעשה שוק המניות האלקטרוני הראשון מסוגו והחדשני ביותר, הנאסד"ק מאפשר כיום מסחר כלל עולמי ומציע לאלפי חברות אפשרויות גידול ומסחר ציבורי רחב.

עבודתנו זו תתמקד בניסיון לאמוד את התנהגותו של מדד הנאסד"ק.
העבודה תתחלק לארבעה חלקים עיקריים ע"פ סדר ביצוע העבודה:
ראשית, ניתן סקירה היסטורית קצרה על הנאסד"ק, מטרתו ועיקר פעולותיו בעבר ובהווה.
בחלקה השני של העבודה נציג את התאוריה כלכלית העומדת מאחורי עבודתנו והיא התאוריה הקלאסית - ניקוי שווקים, כמו כן בשלב זה נציג את סט המשתנים שע"פ דעתנו וע"פ התאוריה משפיעים על הנאסד"ק .
בחלקה השלישי נתמקד בהצגת מודל ראשוני לאמידה הכולל את כל המשתנים שהוצגו בחלק ב - בשלב זה ננתח את המודל ואת המשתנים, נשמיט את המשתנים ה"בעייתיים" וננסה להגיע למודל שמסביר בצורה הטובה ביותר את התנהגות הנאסד"ק, תוך כדי בדיקת שונות שונה, מתאם סדרתי, מולטיקולינאריות, יציבות על פני זמן, פיזור ומגמה.
בחלקה האחרון של העבודה ניתן על סמך הנתונים שהצגנו בשלבים הקודמים תחזית לעתיד.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה היסטורית
התיאוריה הכלכלית והמשתנים המסבירים
מודל ראשוני לאמידה
תחזית לעתיד
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67605 SHOPPING CART DISABLED
שכר מינימום והקשר לעוני בארצות הברית, 2009.
אקונומטריקה יישומית - מדידה כמותית ובדיקת השפעתה בנושא העוני בארה"ב.
1,140 מילים (כ-3.5 עמודים), 4 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה קצרה זו אנסה לענות על השאלה האם שכר מינימום משפיע על העוני בארצות הברית.
עבודה זו היא עבודה אקונומטרית המשתמשת בנתוני panel לניתוח ההשפעות השונות. במהלך עבודה זו נעשה שימוש בתוכנת stata לניתוח הנתונים.
לשם חיפוש נתונים רלוונטים לבניית רגרסיה טובה, השתמשתי במחקר קיים כדי למצוא אילו נתונים אני צריך לחפש ולהכניס לרגרסיה כדי לשלוט בכמה שיותר מידע רלוונטי. קישור למחקר:
http://www.epionline.org/studies/vedder_06-2001.pdf

השערת המחקר שלי היא ששכר המינימום אינו משפיע על רמת העוני.

לשם השגת הנתונים נעזרתי באתר ה-census של ארה"ב וגם באתר של משרד העבודה של ארה"ב ובמשרד של ניתוח כלכלי של ארה"ב.
מתודולוגיה ועיבוד נתונים: השנים שבחרתי להשתמש בהם לניתוח הם השנים 2000, 2003, 2005. הניתוח הוא ניתוח של נתוני פאנל.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. הנתונים
3. מתודולוגיה ועיבוד נתונים
4. אמידת המודל וניתוח תוצאות
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כמו שניתן לראות, באמידה ראשונית שכר המינימום אינו מובהק.
- עליה של 1% באבטלה תואמת עליה של 0.4197 נקודות האחוז ברמת העוני בממוצע ששאר המשתנים קבועים.
- עליה של דולר אחד בהכנסה לנפש תואמת עליה 0.00024 נקודות האחוז ברמת העוני, תוצאה זו מובהקת אך הסימן לאו דווקא תואם את ההגיון הכלכלי.
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-7] מתוך 7