היישום אינו מחובר לאינטרנט

אקונומטריקה- אמידת פונקצית השכר

עבודה מס' 051078

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אמידת מודל הבוחן את ההשפעות השונות האפשריות של משתנים מסבירים על פונקציית השכר.

5,754 מילים ,7 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הניסיון לאמוד את פונקציות השכר במשק וניתוח שוק העבודה בישראל בטווח הארוך מבוסס על כוחות של ביקוש והיצע. במסגרת התיאוריות הכלכליות השונות קיימים מספר דיונים ומחקרים המנסים למצוא ולהוכיח את המודל, שבו מצד אחד ממקסמות הפירמות את רווחיהן ומהצד השני העובדים והאיגודים המקצועיים שכל אחד מהם ממקסם פונקציית תועלת של חבריו. חיפשתי בספרות הכלכלית, המחקרית והתיאורטית ולהלן תיאור מקוצר של מספר משתנים מסבירים והנסיון לאמוד כיצד הם משפיעים על פונקציית השכר:
מיומנות \ מספר שנות נסיון \ הכשרה אקדמאית \ הכשרה מקצועית: יש חשיבות רבה בהיבט כלל חברתי להשתלבותו של העובד בחברה. ההון האנושי הופך להיות אמצעי. בהולנד החברות מפרישות %1.5 מעלויות השכר למימון הכשרת עובדים. בארץ חברות ibm ואל-על למשל מקימות מערך הכשרה, הדרכה והסבה מקצועית לעובדים. מתוך מאמרים ומחקרים עדכניים, מחשבוני שכר באינטרנט ובדיקת דרישות החובה שיש למלא בטופסי קורות חיים אינטראקטיביים עולה החשיבות הרבה שיש לניסיון ולידע המקצועי. כמו כן בולטת (בעיקר בתחומי ההייטק) העדפה להשכלה אקדמאית.
ענף התעסוקה והשפעותיו: שוק העבודה בישראל אינו תחרותי - פירמות רבות מגיבות לשינויי שכר במשק בפיגור של שלוש שנים. הבדלי השכר ה גבוהים בין רוב הענפים במשק אינם מצטמצמים במשך השנים. איגודים מקצועיים - חזקים יותר בענפים מסוימים משפיעים גם הם על פונקציית השכר. במשק הישראלי ניכרת גם היחלשות כוחם וירידה בחשיבותם של הסכמי השכר הכלל ארציים בקביעת השכר. למרות שהשוק אינו תחרותי, המדיניות הכלכלית החל משנת 1985 מעודדת קביעת שכר תחרותי. (יולי 1985 - תכנית הייצוב לריסון קצב עליות השכר במטרה להגביר את משקלם של כוחות השוק בקביעת השכר). כמו כן, זעזועים ענפיים או כאלו שמשפיעים על המערכת כולה, גורמים דמוגרפיים והשוואות שכר אופקיות בין קבוצות עובדים צפויים להשפיע על השכר היחסי בענף. (למשל שינויים בפריון הענף בטווח הארוך ושינויים במחיר היחסי של מוצרים).
תיאוריה נוספת מעלה את האפשרות שפירמות מסוימות משלמות שכר גבוהה יותר באופן יחסי כדי למנוע את עזיבתו של העובד והגדלת עלויותיה ע"י העסקת עובד חדש. שינוי שכר קודמים באותו ענף (בפיגור של תקופה עד שלוש) הנו משתנה מסביר של גובה השכר בענף אחר.
מענקים. הטבות לא כספיות בענפים שונים. תנאי עבודה משופרים. משתנים מסבירים אלו ודומיהם קשה לכמת ולאסוף והם קשורים בדרך כלל גם למוניטין של העסק ולדעה המוקדמת שיש לאדם עליו. במאמרים שעסקו בנושא ומצאו חשיבות למשתנים מסבירים אלו, נשארו השאלות פתוחות עקב החסר בנתונים מדויקים ואמינים.
תורת efficiency wages - נימוקים על הקשר בין שכר של עובד למאמץ שהוא משקיע בעבודה. ע"פ גישה זו קשור פריון העבודה לא ברמת השכר של העובד אלא דווקא בשכרו היחסי (יחסית לזה של עובדים אחרים, יחסית למה שהוא ציפה לקבל או יחסית לתפישתו לגבי "שכר הוגן").
בין היתר, לפי תורה זו, השכר מושפע גם מהשכר היחסי בתקופה קודמת.
Sex (איך אפשר בלי) - התיאוריות הכלכליות ויותר מכך הממצאים האמפיריים מראים כי ללא ספק יש פערי שכר גבוהים ומובהקים וקיימת אפלייה חמורה אשר גוברת עם השנים. בין הממצאים, מתוך סקר הוצאות של הלמ"ס הגיע מחקר אחד למסקנה כי גברים מקבלים שכר ממוצע לשעה הגבוה בכ %30 משכר הנשים. כמו כן מצאתי תיאוריה המתבססת על מחקר אשר טוענת כי במקצועות הניהוליים אפליית השכר נמוכה יחסית לשאר המקצועות.
המודל אותו אמדתי בעבודה זו בוחן את ההשפעות השונות האפשריות של משתנים מסבירים על פונקציית השכר. הנתונים נלקחו מתוך סקר הוצאות המשפחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 92-93, כאשר קבוצת המדגם כללה תצפיות של נדגמים מחיפה ומישובים בהיקף אוכלוסייה של 50000,-20000, תושבים (מועצות עירוניות ואזוריות).

ראשי פרקים:
מבוא
המודל הבסיסי
תיאור הנתונים במדגם מבחינה סטטיסטית וגרפית
משתנה מוסבר
משתנים מסבירים רציפים
משתנים מסבירים לא רציפים
בדיקת מקדמי המתאם
הנחות לגבי המשתנים השונים במודל
אמידת המודל הבסיסי
בדיקת יציבות
שונות שונה
הרחבת המודל הבסיסי
המודל המורחב
הצדקה כלכלית למשתנים במודל המורחב
בחינת יציבות למודל המורחב
הוספת משתנים מסבירים למודל המורחב
האם חל שינוי בפונקצית השכר לאחר תקופה של 5 שנים?
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים (1-6)

תגים:

משכורת · תעסוקה · הכנסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אקונומטריקה- אמידת פונקצית השכר", סמינריון אודות "אקונומטריקה- אמידת פונקצית השכר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.