היישום אינו מחובר לאינטרנט

אקונומטריקה - ניתוח הגורמים המשפיעים על שינויים במחירי סבון הרחצה.

עבודה מס' 063475

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

2,573 מילים ,2003

תקציר העבודה:

עבודה זאת הינה עבודה מסכמת בקורס אקונומטריקה.
במסגרת עבודה זאת נחקרו גורמים שונים אשר עלולים להשפיע על שינויים במחירי סבון
הרחצה, כאשר הנתונים אשר בהם השתמשתי לצורך חקירת המודל האקונומטרי לקוחים מן
הלמ"ס, בעבור השנים .1990-1999הנתונים הינם על בסיס רבעוני, ובסה"כ היוו 40 תצפיות
לצורך חקירת המודל.
הכלים אשר שימשו לצורך חקירת המודל כללו ביצוע רגרסיות וניתוחן באמצעות תכנת ה -
Eviews (קובץ התוכנה אינו מצורף).
ההשערות השונות שנבחנו במסגרת המחקר, נבדקו באמצעות מבחני t ומבחני F וכלים נוספים.

מבנה העבודה כדלקמן:
מבוא - סקירת הנושא המרכזי ומטרת העבודה.

שיטת המחקר - הסבר טכני על ביצוע שיטת המחקר (שימוש ברגרסיות, ותיאור המשתנים
המסבירים).

שלב א':
בדיקת השפעה עונתית כגורם המסביר את שינוי המחיר.
בדיקה האם קיימת מגמה בזמן לפיה ניתן לאפיין את שינוי המחיר.
בדיקת השפעת הזמן על המחיר בצורה ליניארית \ ריבועית.
שלב ב':
אמידה ראשונית של המודל האקונומטרי בשימוש 2 גורמי הייצור שנבחרו כמשפיעים על
השינויים במחירי הסבון + גורמי הזמן והעונתיות.
ביצוע כלל הבדיקות שנעשו במסגרת שלב א' על המודל הכולל, בתוספת גורמי הייצור.
בחינה וניפוי של הגורמים אשר אינם רלוונטיים להסברת השינויים במחירי סבון הרחצה.
אמידה סופית של המודל בשימוש הגורמים הרלוונטיים בלבד. בדיקת מובהקותם של
המשתנים שנותרו לאחר הסינונים באמידה הראשונית.
בדיקת גמישויות המשתנים המסבירים בנקודות הממוצעים שלהם.
ביצוע תחזית בעבור 2 רבעונים נוספים על פי רווח סמך, ובדיקת התחזיות כנגד הנתונים
האמיתיים - דבר המהווה בחינה נוספת של איכות המשתנים המסבירים הסופיים.
שלב ג':
בדיקת קיום מתאם סדרתי - שימוש במבחן Durbin Watson. תיקון המתאם הסדרתי ע"י
שימוש והוספת (AR(1 למשוואת המודל, ובחינת מתאם סדרתי נוסף לאחר התיקון.
ניתוח השערת קיום הסימולטאניות בין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר.

סיכום ומסקנות - תיאור קצר של כל מה שנבדק במסגרת המחקר, סקירת הממצאים והסקת
המסקנות.

תגים:

אקונומטריקה · מודל · רגרסיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אקונומטריקה - ניתוח הגורמים המשפיעים על שינויים במחירי סבון הרחצה.", סמינריון אודות "אקונומטריקה - ניתוח הגורמים המשפיעים על שינויים במחירי סבון הרחצה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.