היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה בישראל ובעולם

עבודה מס' 070237

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה בוחנת את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל, הכוללים את משבר הפנסיה העולמי, הנובע מעלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה ובקצב הצמיחה.

15,707 מילים ,16 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

עבודה זו נועדה לבחון את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל. בעשורים האחרונים פקדו את מערכות הפנסיה בעולם המערבי משברים קשים, שנבעו מגורמים דמוגרפיים וכלכליים: עלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה וירידה בקצב הצמיחה מאז 1973. תופעות אלו הביאו לכך, שהפנסיה יצאה מתחום המדיניות הציבורית הכללית והפכה לעניינו של כל פרט במשק. כיום בישראל, כל עובד נדרש להחליט מה תהיה קרן הפנסיה שלו ובאיזה מסלול פנסיה לבחור, וכן הועברה לכל עובד האחריות למעקב על ביצועי הקרן בשוק ההון מצד אחד, ועל גובה דמי הניהול שהוא משלם מן הצד האחר.
בעבודה מובאת סקירה בנושא חשיבותה ההולכת וגדלה של הפנסיה והרבדים של החיסכון הפנסיוני בישראל, תוך התייחסות למדינות ה-OECD. חלוקת ההכנסות במשק מושפעת מאוד מעצם קיומו של הביטוח הפנסיוני וכן היקפו ורמתו. חלוקה זו משליכה על הפערים ועל רמת השוויון הכלכלי בין האזרחים וכן על תוחלת העוני. בד בבד יוצג שינוי המדיניות והרפורמות שננקטו בשוק ההון הפנסיוני.
בהמשך העבודה נדון ברבדים השונים למימון פנסיה המקובלות בעולם בכלל ובישראל בפרט- שיטת "המימון השוטף" ו/או "המימון הצובר", ובמעבר המדינות ממערכת DB ל-DC בשתי השיטות, תוך הצגת משתנים משפיעים ונוסחאות לחישוב הפנסיה. ניסינו למנות את הסיבות שגרמו ליצירת משבר הפנסיה, תוך התמקדות בהזדקנות האוכלוסייה וקיטון הדור הצעיר כאחד מהגורמים העיקריים, העלול לגרום למשבר עתידי במדינות הללו. נתייחס לרפורמות שנעשו במדינות שונות בעולם, ונבחן אילו מן הרפורמות היו מוצלחות יותר בהקטנת הסיכון לחדלות פירעון ואילו פחות.
המחקר שנעשה בדק את ההשפעות של עלייה בתוחלת החיים, ירידה בצמיחה, ירידה בילודה והגירה שלילית מהמדינה, על יכולת המדינה לספק לאזרחיה את התחייבויותיה הפנסיוניות אותם התחייבה לשלם לציבור עובדיה, לכשיגיע לגיל פנסיה. נלקחו נתונים משנים שעברו, מתוך הדוחות הכספיים של המדינות, המציגים את סך הכנסות והוצאות המדינה בנושא ההתחייבות הפנסיונית. על סמך השערות מספר, נבדק הצפי והתכנון לשנים הבאות, בהתבסס על נתוני העבר ובשקלול שינויים דמוגרפיים וכלכליים שונים.
המחקר העלה, כי ללא שינויים מהותיים במציאות הקיימת, הגורמים הללו ישפיעו השפעה ישירה על המדינות, ואלו יגיעו בשלב מסוים למצב בו לא יוכלו לממן את כל ההתחייבויות הפנסיוניות של אזרחיהן, משום שסך הקרן יקטן וילך לעומת סך ההתחייבות. לכן, עליהן לשנות באופן מידי כמה כללים בגביית ה"נלווים הסוציאליים", על מנת להמשיך ולהבטיח את תשלום הפנסיה בעתיד, כפי שפורטו במסקנות.

תוכן העניינים:
1. תקציר
2. מבוא
3. פנסיה וחשיבותה ההולכת וגדלה
4. הרבדים של החיסכון הפנסיוני בישראל
4.1 ביטוח לאומי
4.2 מוצר פנסיוני
4.3 חיסכון פרטי
5. היסטוריית הרפורמות בשוק ההון הפנסיוני וחוק פנסיה חובה
5.1 הפנסיה בישראל לפני חוק פנסיה חובה
5.2 חוק פנסיה חובה
5.3 פנסיה בישראל מאז חוק פנסיה חובה
6. הדרך לחישוב פנסיה
6.1 שיטות למימון פנסיה והמעבר בין השיטות:
6.2 המעבר בין השיטות בישראל
6.3 המשתנים המשפיעים על תקציב הפנסיה:
7. משבר הפנסיה
7.1. הסיבות שגרמו ליצירת המשבר
7.2 ההזדקנות בישראל בנקודת מבט בינלאומית
7.3 רפורמות בענף הפנסיה בעולם
7.4 התערבות הממשלות בנושא הפנסיה
8. השערות
8.1 השערות המחקר לגבי הגורמים המשפיעים על היכולת לשלם פנסיה בטווח הארוך
8.2 תיאור השערות המחקר
8.3 איסוף הנתונים
8.4 תוצאות המחקר
9. ניתוח נתונים בחו"ל
10. סיכום ומסקנות
11. ביבליוגרפיה
12. נספחים

קטע מהעבודה:

3. פנסיה וחשיבותה ההולכת וגדלה
פנסיה - קצבה המשולמת בדרך כלל אחת לחודש לגמלאי הזכאי לקבלה. הפנסיה נועדה להבטיח את ההכנסה לאחר פרישה מעבודה מסיבות שונות כמו פרישה מעבודה, גיל, מצב בריאות, נכות וכו' המוגדרות בתכנון קרן הפנסיה או בהסכם העבודה או בחוק או פטירה (תשלום פנסיה לשאירים). מטרת הפנסיה היא להבטיח אמצעים כלכליים כדי לשמור על רמת החיים לאחר יציאה ממעגל העבודה (בן חורין, "שוק ההון וניירות הערך" עמ' 677).

תגים:

פנסיה · משבר · משבר הפנסיה · פרישה · גמלאות · תקציב · קצבה · גיל · עבודה · גמר · עבודת גמר · פרוייקט · פרוייקט סיום · עבודת · פרויקט · פרויקט סיום · OECD · כלכלי · כלכלה · ישראל · עולם · תוחלת חיים · תוחלת · מדינת · ישראל · ירידה · ילודה · ירידה בילודה · צמיחה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה בישראל ובעולם", סמינריון אודות "השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה בישראל ובעולם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.