היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 50615
בחינת הגורמים שהביאו לצמיחה בתוצר הלאומי וההבדלים בין ענפי התעשיה השונים.
3,986 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68130
סקירת ספרות שמטרתה בחינת הגורמים המאפשרים צמיחה מתוך אירוע טראומטי, וניתוח של שני ראיונות.
5,897 מילים (כ-18 עמ'), 61 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64052
בחינת סוגיית ההשקעות בחינוך בישראל, הקשר בינן ובין צמיחה כלכלית וקידום חברתי, והמלצות עקרוניות בנושאים אלה.
10,773 מילים (כ-33 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69355
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69747
האם וכיצד דמויות הילדים המטפלים בהוריהם בסרטים הישראלים של שנות האלפיים מעידות על התפוגגות מיתוס הצבר וצמיחת תפישה אחרת של ילדות, ההולמת את האינדיבידואליזם הפוסט מודרני?
8,777 מילים (כ-27 עמ'), 15 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 20773
סקירת הגורמים לצמיחה הכלכלית של יפן ממלחה"ע ה-II, הצגת מאמרים בנושא, תיאור סחר החוץ ועוד.
5,539 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65471
השפעת גורמים תרבותיים וחברתיים על צמיחה כלכלית בכלל ועל ערכי העבודה בפרט. הדוגמאות הבולטות הן יפן והודו שהתפתחו בקצב שונה למרות ההיסטוריה ומשאבים אחרים.
18,818 מילים (כ-58 עמ'), 40 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 20287
סקירה תיאורטית של מצב שוק העבודה והשכר, בדיקה אמפירית של הקשר בין צמיחה לשוק העבודה (השכר, כמות העבודה והמגמות).
7,228 מילים (כ-22 עמ'), 45 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69612
כיצד מושפעת הצמיחה ממס החברות והאם ישנה הצדקה להטיל מס חברות.
9,139 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48