היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 46
עבודה מס' 61368
בדיקת הקשר בהסתמך על עבודת הדוקטוראט של ד"ר מומי דהן.
3,952 מילים (כ-12 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65927
שורשי תנועת המחאה בחברה הישראלית, הרקע לצמיחתה והאופן בו סייעו המלחמות השונות בעיצובה - 1967-1973.
4,849 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 180.95 ₪
עבודה מס' 61537
לוס אנג'לס וממפיס.
4,969 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 102.95 ₪
עבודה מס' 61550
השוואה בין תנועת כ"ך לתנועת הנפ"ד בגרמניה.
5,318 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70132
השפעת צמיחה כלכלית על רמת אבטלה בישראל.
9,930 מילים (כ-30.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70237
העבודה בוחנת את השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה העולמי במדינות ה- OECD, בדגש על מדינת ישראל, הכוללים את משבר הפנסיה העולמי, הנובע מעלייה בתוחלת החיים, ירידה בילודה ובקצב הצמיחה.
15,707 מילים (כ-48.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50215
גלגול המושג, מושג הסמכות, הבירוקרטיה האידיאלית,הביקורת, התנאים החברתיים לצמיחת הבירוקרטיה והשלכותיה.
6,368 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50615
בחינת הגורמים שהביאו לצמיחה בתוצר הלאומי וההבדלים בין ענפי התעשיה השונים.
3,986 מילים (כ-12.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70089
פעילות גופנית כגורם מזרז החלמה וצמיחה מתוך טראומה בקרב אנשים עם מוגבלות פיסית.
6,522 מילים (כ-20 עמ'), 31 מקורות, 435.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 46