היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 64927
כיצד באופן מודע או לא מודע, נשים מחפשות בבן זוג ביטחון כלכלי ומעמד חברתי על פני ערכים אחרים על בסיס רגשי.
5,369 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67386
סקירת מקורות תמציתית לגבי השאלה כיצד משבר כלכלי משפיע על דפוסי ניהול בארגונים.
2,067 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50798
סקירת הבעיות במחסן בבסיס אחסנה של הזרוע הלוגיסטית והדרכים לפתרונן.
9,113 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68847
סקירה תמציתית של הגישה הליבראלית, הגישה המרקסיסטית וההבדלים בין גישות אלו לגישה הקנסיאנית.
1,476 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40616
רקע היסטורי, חשיבות הארמונות בתולדות האי,הארמון בתרבות המינואית, הארמון כמרכז מסחר ובתי המלאכה בארמון.
3,197 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50999
פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים לפי שיטת SSAP20, ניתוח סיכונים, ניתוח אסטרטגית הגנה והמלצה למשקיע.
1,418 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61467
מדיניות הדבידבד, הערכת שיווי, מימון הפעילות ומודל WACC.
4,639 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 187.95 ₪
עבודה מס' 65876
האם מורים מתייחסים בצורה שונה לילדים ממעמדות שונים, אשר רמתם הסוציו אקונומית גבוהה לעומת ילדים אשר רמתם הסוציו אקונומית נמוכה.
6,669 מילים (כ-20.5 עמ'), 32 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62025
מחקר שמטרתו המרכזית היא לבדוק האם מתן היתר לקזינו חוקי בארץ יכול להביא לתרומה בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי במדינת ישראל.
17,719 מילים (כ-54.5 עמ'), 29 מקורות, 592.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48