היישום אינו מחובר לאינטרנט

קזינו ככלי לפיתוח כלכלי מקומי בישראל

עבודה מס' 062025

מחיר: 592.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר שמטרתו המרכזית היא לבדוק האם מתן היתר לקזינו חוקי בארץ יכול להביא לתרומה בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי במדינת ישראל.

17,719 מילים ,29 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

באווירה התחרותית המאפיינת היום את הפיתוח הכלכלי המקומי, רשויות עירוניות ואזוריות עוסקות בשיפור עמדותיהן כלפי רשויות יריבות, באמצעות חיפוש מתמיד אחר מנופים חדשים לפיתוח מקומי. אחד האפיקים החדשים המוזכרים בהקשר זה הינו קידומם של בתי ההימורים.
מטרתו המרכזית של מחקר זה היא לבדוק האם מתן היתר לקזינו חוקי במדינת ישראל יכול להביא לפיתוח הכלכלי המקומי, ואם כן, היכן בארץ תהיה השפעתו הכלכלית, תחת האילוצים והמגבלות, הכי משמעותית.
המחקר פותח בסקירה כללית של התפתחות היסטורית של ענף ההימורים באירופה ובארה"ב במקביל (פרק 2), נותן סקירה ספרותית של המודלים השכיחים בעולם ומבדיל בין הגישה האירופאית והאמריקאית ביחס להימורים (פרקים 3 ו-4). המחקר מסביר כיצד ענף ההימורים מובדל מענפי כלכלה אחרים וכיצד הוא משמש כאחד האמצעים לגיוון הבסיס הכלכלי המקומי (פרק 5), תפיסה הנובעת בשל ההפשטות המואצת ומתחרות עם רשויות סמוכות וחיקוי של דגמים מצליחים במדינות ובערים אחרות.
ההשפעות העירוניות והאזוריות הנגזרות מפיתוח בתי קזינו יידונו בפרק השישי.
ההשפעות החיוביות מורגשות בתחומי ההכנסה, התעסוקה והמסים המקומיים ובאלה טמון הפיתוי של הקזינו כמנוף לפיתוח המקומי. אולם, הערכות רבות של השפעות חיוביות נוטות להיות מנופחות, משום שאינן מתחשבות בעובדה שהקזינו יכול להחליף ביקושים קיימים בכלכלה המקומית ולא תמיד יוצר ביקושים חדשים. ההשפעות השליליות מתבטאות בעלות של ההפרעות החברתיות המלוות את פעולתו של הקזינו. על אף שנושא זה מוזכר לעתים כגורם בעל חשיבות מבחינתה של המדיניות הציבורית, הוא אינו זוכה לתשומת לב רבה בדיון על ההשפעות ברמה המקומית.
בפרק 7 מובא הדיון בסוגיית השאלה של הקמת קזינו חוקי בארץ, כאשר נבחנות פעילויות ההימורים בארץ משני צידי המתרס: הימורים חוקיים והימורים בלתי-חוקיים, בוחנים מי הם המהמרים הפוטנציאלים ומה הם הגורמים שהעלו בכלל את הנושא על סדר היום הציבורי. היות וקיומו של הענף מתבצע מכוח החוק, לשלטון המרכזי יש תפקיד מכריע בקביעה ובפיתוח האפשרויות בתחום זה. בשל מעמדו, נמצא השלטון במצב של סתירה בין חשיפת הציבור להימורים לבין חובתו להגן עליו מפני חלק מהשפעות הלוואי הבלתי רצויות הקשורות בענף.
לבסוף עולה שאלת המיקום הרצוי לפעילות קזינו, כאשר אילת נראית כמקום האופטימלי ביותר לפתח בה פעילות שכזו (פרקים 8 ו-9).
סיכום המחקר, מסקנותיו והמלצותיו מצביעים כי הקזינו יכול אמנם להיות כלי לפיתוח הכלכלה המקומית בארץ, אך נדרשת משנה זהירות כאשר קובעים את מיקומו. קל מאוד להסתנוור מהיקפי ההכנסות והבנייה המלווים את כניסתו של הקזינו, אך קשה יותר להבחין בתוצאות פחות גלויות שעלולות להופיע עם התפוגג הזוהר.

תוכן העניינים:
פרק 1: מבוא
פרק 2: התפתחות היסטורית של ענף ההימורים
2.1 התפתחות ההימורים באירופה
2.2 התפתחות ההימורים בארה"ב
2.2.1 לאס וגאס
2.2.2 אטלנטיק סיטי
פרק 3: המודלים השכיחים בעולם
3.1 המודל התיירותי
3.2 המודל העירוני
3.3 מודל פיתוח אזורי
3.4 המודל גדל המימדים
3.5 המודל המפוזר
3.6 המודל המשולב
פרק 4: מודלים של קזינו בעולם
4.1 מודלים של קזינו מוכרים בעולם
4.1.1 לאס וגאס
4.1.2 אטלנטיק סיטי
4.1.3 לונדון
4.1.4 מונטה קרלו
4.1.5 דרום-אפריקה
4.1.6 ספינת הנהר של מיסיסיפי
4.2 השוואה בין ארה"ב לאירופה מבחינת הגישה להימורים,
המודלים השונים המשקפים אותם וכדאיות כלכלית
4.2.1 ארה"ב (לאס וגאס ואטלנטיק סיטי)
4.2.2 אירופה
פרק 5: מאפייני הקזינו
5.1 התפתחות כתוצאה מ'גלישה'
5.2 התפתחות כתוצאה מתחרותיות
5.2.1 שונות במגוון הפעילות
5.2.2 התפשטות ענף ההימורים - מאפיינים גיאוגרפיים
פרק 6: ההשפעות השונות
הבאות במגע עם הקמת הקזינו
6.1 היתרונות בהקמת הקזינו
6.1.1 השפעות כלכליות
6.1.2 עליה בערכי הנדל"ן והמסים המקומיים
6.1.3 עליה בהשקעות בעיר או אזור
6.1.4 צמצום נוכחותן של פעילויות בלתי חוקיות
6.2 החסרונות בהקמת קזינו
6.2.1 השפעות כלכליות
6.2.2 השפעות חברתיות
פרק 7: קזינו חוקי בארץ - כן או לא?
7.1 הימורים חוקיים בישראל
7.1.1 מפעל הפיס והלוטו
7.1.2 הטוטו (המועצה להסדר ההימורים בספורט)
7.2 ההימורים הבלתי-חוקיים בארץ
7.3 המהמרים הפוטנציאלים
7.3.1 המהמרים הכפייתיים
7.4 היבטים בהקמת קזינו חוקי בישראל
7.4.1
7.4.2 הזרזים שהעלו את הנושא על סדר היום הציבורי
7.4.3 הפעילות הציבורית להקמת קזינו בישראל
פרק 8: בחינת המיקום הגיאוגרפי של קזינו בישראל
8.1 השפעת הימורים ביחס למיקום
פרק 9: ההשפעות של הקמת קזינו באילת
9.1 היבטים הנובעים מהקמת קזינו
9.1.1 היבטים כלכליים
9.1.2 היבטים חברתיים
9.2 בחינת מודל הקזינו הרצוי באילת
9.2.1 שלוש קבוצות של שיקולים הנחו את
גיבוש מודל הקזינו המיטבי לאילת
9.2.2 המודל המומלץ
פרק 10: סיכום, ממצאים, מסקנות והמלצות
10.1 סיכום, ממצאים ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלתר, א. (1998). "מיסוי רווחי הימורים", מיסים: דו-ירחון לענייני מיסים, 12(6): א/1-א/20.
אשר, א. (1999). "מפעל הפיס רוצה קזינו". מעריב, 10 לאוקטובר, עמ' 7.
הארץ. (29.5.1998). "על פשיטת המשטרה על ספינת הקזינו באילת", שיחת היום עם דב שרף אלון, גדעון, עמ' 2.
ועדת גביש. (1995). הועדה הציבורית לבחינת הסדרת נושא הקזינו בישראל: דין וחשבון, תל-אביב.
ועדת ולד. (1990). בחינת הצעות להקמת קזינו באילת, ועדה משותפת לעיריית אילת ולמפעל הפיס, תל-אביב.
ידיעות אחרונות. (27.12.2000). סקר - 20 אחוז מאזרחי ישראל פתחו דפוסי התמכרות. 24 שעות, עמ' 17.
מכון אלדר, העמותה למניעת הימורים כפיתיים. (1998-1999). נתונים. אתר האינטרנט http://compulsivegambling.org.il/.
מכון דחף. (1996). ההשפעות וההשלכות הקמת קזינו על העיר אילת.
נגה, צ. (1993). הכל הימורים. תל-אביב: גרניט.
פלזנשטיין, ד. (1994). העיר כיזם: קידום הפיתוח הכלכלי מקומי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
פלזנשטיין, ד. (1995). בין תכנון לשווק: מעמדו ומיסודו של הפתוח הכלכלי מקומי בישראל, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
Borden, G.W., Fletcher, R.R. and Harris, T.R. (1996). Economic, Ressearch and Fisical Impacts of Visitors on Washon Cauty Nevada, Journal of Travel Research, 34(3), 75-80.
Brauulich, C.G. (1996). Lessons from the Atlantic City Experience, Journal of Travel Research, 34(3), 46-56.
Delliotte-Touche. (1992). Economic and other Impacts of a land=based Entertainment, (Casino and Hotel), Facility, City of Chicago Gaming Commission, Chicago, IL.
Felsenstein, D. and Freeman, D. (1998). Simulating and Impacts of Gambling in a Tourist location, Some Evidence from Israel, Journal of Travel Research, 37, 145-156.
Fletcher, R.R. and Borden, G.W. (1994). Economic Impact: New Reno Casino, Paper presented at the Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, San Diego, CA.
Goodman, R. (1994). Legalizing Gambling as a stratege for Economic Development, United States ambling Study, Northampton, MA.
Hall, C.M. and Hamon, C. (1996). Casinos and Urban Development in Australia, Journal of Travel Research, 34(3), 30-37.
InterGaming. (1995). Casinos in Europe: An Analysis, Henuary, pp. 3-92.
InterGaming. (1996a). State of the Industry, CA. September, p. 104.
InterGaming. (1996c). Stake out, Feb, p. 48.
Perniciaro, R.C. (1995). Casino Gambling in a Hantic city: Lessons for Economic Developers, Economic Development Review, 13(4), 47-50.
Rohel, W. (1994). "Gambling as a touvist a ttraction: trends and issues for the 21st century". In: A.B. Seaton (ed: tors). Touvism: The State of the art. Chester: John Wiley Sons Ita. Pp. 156-187.
Shelley, R. (1992). "Famous casino towus" A Roulette wheel study, pp. 117-124.
Sternlieb, G. and Hughes, J.W. (1983). The a Hantic city Gamble, Havard University press, Cambridge, MA.

תגים:

בתי · הימורים · מונטה · קרלו · לאס · וגאס · אטלנטיק · סיטי · אילת · תיירות · התמכרות · מפעל · הפיס · טוטו · לוטו

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קזינו ככלי לפיתוח כלכלי מקומי בישראל", סמינריון אודות "קזינו ככלי לפיתוח כלכלי מקומי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.