היישום אינו מחובר לאינטרנט

משבר הסאב פריים והשפעתו על ישראל

עבודה מס' 067129

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור התפתחות משבר הסאב פריים בארה"ב כולל הסבר לתהליך האיגוח, תיאור המוצרים הפיננסיים השונים, הפעילות של הבנקים המרכזיים בעולם להתמודדות עם המשבר ומודל אמידת השפעת המשבר.

6,899 מילים ,24 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

אחד הנושאים המרכזיים שהעסיקו ועדיין מעסיקים את מערכות הבנקאות כמו גם את שווקי ההון בישראל ובעולם במחצית השנייה של השנה החולפת, הינו משבר הסאב- פריים בשוק המשכנתאות שהחל בארה"ב.
תחום איגוח הנכסים הפיננסים הינו תחום שקיים בעולם שנים רבות. מרבית האשראי בשוק המשכנתאות האמריקאי ממומן על ידי תהליך איגוח של המשכנתאות והנפקתם כניירות ערך לציבור הרחב כאשר החזרי המשכנתאות משמשים כתקבולי השקעה עבור ציבור המשקיעים.
במהלך השנים האחרונות הואץ תהליך איגוח הנכסים ויצירת המוצרים הפיננסיים המורכבים. רשויות הרגולציה בעולם כולו התקשו לעמוד בקצב הפיתוח של המכשירים הללו והתקינה התקשתה לעמוד ולהקיף את הסיכונים הגלומים במכשירים הללו. כתוצאה מהביקושים ההולכים וגדלים להשקעה במכשירים אלו החלו המוסדות הפיננסיים להגמיש את התנאים לקבלת משכנתאות והתפתח שוק משני למשכנתאות שבו איכות הלווים נמוכה מהאיכות שהייתה מקובלת בעבר- כך נוצר שוק הסאב פריים למשכנתאות. משכנתאות אלו ניתנו ברובן בריבית משתנה, דבר שהגדיל את הסיכון בגין פוטנציאל תנודתיות הריבית. על מנת לשווק את ההנפקות הללו כאג"ח באיכות גבוהה ביצעו המוסדות הפיננסיים אגירה (pooling) של הנכסים הללו למאגרי משכנתאות גדולים ובאמצעות הפיזור הרחב של המשכנתאות וביטחונות נוספים שהועמדו לטובת ההנפקה, הקטינו את רמת הסיכון של האג"ח והעלו את דירוגו. אג"ח מסוג זה נתפס על ידי המשקיעים כהשקעה סולידית אם כי בעלת תשואה גבוהה יחסית.
בעקבות עליה חדה בריבית התקשו הלווים לעמוד בתשלומי המשכנתא וגרמו לעיקוב תזרימי המזומנים של האג"ח. הישויות המשפטיות (SPV- Special Purpose Vehicle, ידונו בהרחבה בהמשך) שהנפיקו את האג"ח, נתקלו בקשיי נזילות חמורים, והמוסדות הפיננסיים שעמדו מאחרי ישויות אלו נאלצו להזרים מזומנים על מנת שישויות אלו לא יפשטו רגל.
בשל אי יכולתם של הלווים להחזיר את הלוואותיהם החל מיתון חד בענף הנדל"ן בארה"ב. מיתון זה החריף את המשבר משום שהנכסים שעמדו בבסיס האיגוח והיוו ביטחון עבור האג"ח איבדו מערכם וכך ערך האג"ח צנח באופן משמעותי. תהליך זה הביא לפשיטות רגל של ישויות מנפיקות, דבר שהכניס את שוק ההון לסיחרור שעד היום לא ברור היכן הוא יגמר.
במסמך להלן נדון בהרחבה בהתפתחות הפיננסית שהובילה למשבר הסאב פריים ונדון בהשלכות משבר הסאב פריים על שוק ההון בעולם ובישראל. כמו כן, נציג את ההתמודדות של הרשויות המרכזיות בעולם עם המשבר ואת השלכות המשבר על יישום הוראות באזל II.
חשוב לציין, שבעת כתיבת מסמך זה משבר הסאב פריים עדיין לא תם וטרם הושלמה השפעתו על השווקים הפיננסיים בעולם ובישראל.

תוכן העניינים:
מבוא
* רקע:
השחקנים המרכזיים בתהליך האיגוח
תהליך האיגוח
מניעי היזם (המנפיק) לביצוע איגוח
מניעי המשקיעים לרכישת אג"ח
הסיכונים המרכזיים
מוצרי איגוח מובנים
* התפתחות משבר הסאב פריים:
הרקע למשבר הסאב- פריים בארה"ב
תיאור התפתחות המשבר
השפעת משבר הסאב פריים באירופה
פעילות הרשויות בארה"ב ובאירופה והשפעתן על משבר הסאב פריים
השפעת משבר הסאב פריים על מערכת הבנקאות בישראל
בחינת השפעת משבר הסאב פריים על השוק הישראלי
* סקירת ספרות:
מודל אמידת הגורמים המשפיעים על המדד
בחינת המתאמים בין המדדים
בחינת שער החליפין
ציר הזמן
תוצאות המתאמים
* מסקנות
רשימת מקורות
הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

קטע מהעבודה:

על מנת לעמוד על משבר הסאב- פריים בארה"ב יש להכיר את מבנה שוק המשכנתאות האמריקאי. בשוק הלוואות הפריים בארה"ב התנאים לקבלת המשכנתא ותנאי ההלוואה נקבעים ע"י חברות ממשלתיות (GNMA, FNMA, FHLMC) אשר רוכשות משכנתאות העומדות בקריטריונים שנקבעו ומחייבות את המוסדות הפיננסים לסטנדרטים אלה. החברות הממשלתיות מספקות ערבות למשכנתאות אלה על מנת להגדיל את רמת הביטחון בהשקעה בהן, ולבסוף מוכרות ניירות ערך התלויות באותן משכנתאות לציבור המשקיעים הרחב בשוק ההון (על ידי איגוח). שוק הלוואות הפריים בארה"ב מגלגל כ-6 טריליון דולר שמתוכם 4 טריליון באג"ח המונפקות על ידי החברות הממשלתיות וכ-2 טריליון על ידי גופים פרטיים. לעומת הלוואות הפריים, משכנתא מסוג סאב- פריים נחשבת ככזו כאשר הלווה אינו עומד בתנאים לקבלת משכנתא רגילה בשוק הלוואות הפריים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי החברות הממשלתיות. מצב זה מאלץ את הלווה לפנות למלווים בשוק הסאב- פריים אשר בו מתאפשר מימון בתנאים פחות טובים מהלוואות פריים, וזאת על מנת לפצות על נטילת הסיכון. בניגוד לשוק הפריים בו רוב המשכנתאות הינן בריבית קבועה, רוב המשכנתאות בשוק הסאב פריים ניתנו כאשר הריבית בהן משתנה. דבר זה מוסיף לסיכון שגם כך קיים במשכנתאות משוק הסאב פריים, סיכון נוסף הנובע מפוטנציאל התנודתיות של הריבית במשק. תהליך האיגוח שבאמצעותו מגוייס ההון שעומד בבסיס ההלוואה מתקיים בשוק הסאב- פריים באותה מידה כמו שהוא מתקיים בשוק הפריים תהליך זה מהווה את המקור העיקרי למימון משכנתאות בארה"ב.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "משבר הסאב פריים והשפעתו על ישראל", סמינריון אודות "משבר הסאב פריים והשפעתו על ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.