היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66403
השוואה בין אוכלוסייה ותוחלת חיים במדינות מפותחות ותת מתפתחות.
6,532 מילים (כ-20 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70759
בחינת ההשפעה הכלכלית של העלייה בתוחלת החיים על עלויות מערכת הבריאות.
6,564 מילים (כ-20 עמ'), 25 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 67578
עבודה זו מבוססת על תורת הערך של כהנמן וטברסקי (1979) וכן על תיאורית ניהול האימה (1986) ובוחנת האם שיקולי קבלת החלטות בנוגע לכסף רלבנטיים גם בתחומים נוספים.
7,896 מילים (כ-24.5 עמ'), 8 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68958
סקירת ספרות וביצוע רגרסיות.
6,635 מילים (כ-20.5 עמ'), 7 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68007
תיאור המאבק וההבדלים בין החיים הציבוריים של דור ההורים ביצירת שלו הבאה על חשבון החיים הפרטיים, והעדפת העולם הפרטי על הציבורי בדור הבנים. העבודה עוסקת בכל ששת הרומנים הראשונים של שלו.
50,811 מילים (כ-156.5 עמ'), 140 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 23059
העבודה עוסקת בתפיסתו של ר' מאיר אלדבי בענין השכר והעונש בעולם הבא.
4,733 מילים (כ-14.5 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40157
גישות היהדות ודעתם של שני הרבנים.
5,036 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61089
בחינת ההשפעות השונות של הטלויזיה על הילד.
2,986 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67145
האספקטים השונים של תהליך ההזדקנות וסיקור הסיבות להאטה המשמעותית של תהליך ההזדקנות (תוחלת חיים ממוצעת מעל 100).
2,131 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 72.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100