היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח נתונים - אוכלוסייה ותוחלת חיים

עבודה מס' 066403

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בין אוכלוסייה ותוחלת חיים במדינות מפותחות ותת מתפתחות.

6,532 מילים ,8 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

הדו"ח עוסק בהשוואה בין אוכלוסייה ותוחלת חיים במדינות מפותחות ותת מתפתחות אותן בחרנו מכלל סוגי הכלכלה כפי שנתנו במסד הנתונים למטלה זו (קובץ נפרד).
מתוך סך המדינות הורדנו את אותן מדינות שלא היה עליהן נתונים במשתנה תוחלת החיים אך לא הסרנו אותן בבואנו לבחון שעור ילודה / תמותה מאחר ושם כן היו להן נתונים ומכאן הפער בסך המדינות בלוחות העוסקים בתוחלת חיים ובשיעורי הילודה והתמותה.

הדו"ח עוסק בניתוח הקשר בין תוחלת חיים למשתנים אחרים (שיעור ילודה ושיעור תמותה) בקרב המדינות המפותחות כלכלית לתת מתפתחות כלכלית.

הפרק הראשון של הדו"ח דן בהשוואת מאפיינים דמוגרפים במדינות העולם לפי סוגי הכלכלה אותם בחרנו (המדינות המפותחות והתת מתפתחות) כדלקמן:
הפרק נפתח בהצגת התפלגות כלל מדינות העולם על פי סוגי הכלכלה (באמצעות לוח חד מימדי המומחש על ידי תצוגת עוגה).
בהמשך לשם העמקת ההשוואה, מושוות המדינות המפותחות והתת מתפתחות מול תוחלת חיים ( באמצעות לוחות דו-מימדים).
במטרה לקבל תמונה ממוקדת יותר ערכנו השוואה פרטנית של תוחלת החיים במדינות המפותחות לעומת תוחלת החיים במדינות תת מתפתחות (באמצעות לוחות חד-מימדים ומוצגים בעזרת היסטוגרמה) ,חושבו מדדי המרכז (שכיח, חציון, ממוצע) ומדדי הפיזור (תחום, תחום בין רבעוני שונות וסטיית התקן). על מנת להסיק האם יש קשר מובהק בין תוחלת החיים במדינות המפותחות לבין תוחלת החיים במדינות התת מתפתחות נעשה שימוש במבחן T למדגמים בלתי תלויים והוסקו מסקנות לגבי קיום הקשר בין המשתנים.

הפרק השני של הדו"ח דן בהרחבה במאפיינים הנבחנים, נבחנו התפלגות המדינות לפי שיעור ילודה וסוג כלכלה והתפלגות המדינות לפי שיעור התמותה וסוג הכלכלה (באמצעות לוחות דו-מימדים מומחשים בעזרת גרף מקלות). בהמשך חושבו הקשרים בין המשתנים הנדונים בעזרת מבחן חי בריבוע והוסקו מסקנות לגבי קיום הקשר בין המשתנים.

הפרק השלישי של הדו"ח דן בקשר בין המאפיינים הדמוגרפים (שיעור ילודה ושיעור תמותה) לבין תוחלת החיים במדינות מפותחות.
הפרק הרביעי של הדו"ח דן בקשר בין המאפיינים הדמוגרפים (שיעור ילודה ושיעור תמותה) לבין תוחלת החיים במדינות התת מתפתחות.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מאפייני תוחלת חיים בקרב מדינות מפותחות ותת מתפתחות
1.1 התפלגות המדינות בעולם על פי סוגי כלכלה
1.2 התפלגות מדינות העולם (מפותחות ותת מתפתחות) לפי תוחלת חיים וסוג כלכלה
1.3 התפלגות המדינות המפותחות לפי תוחלת חיים
1.4 התפלגות המדינות התת מתפתחות לפי תוחלת חיים
1.5 מבחן T
1.6 מסקנות משוות מסכמות
פרק 2 - בחינת מאפיינים דמוגרפים בקרב המדינות המפותחות והתת מתפתחות
2.1 התפלגות מדינות העולם (מפותחות ותת מתפתחות) לפי שיעור ילודה וסוג כלכלה
2.1.1 מבחן חי בריבוע
2.2 התפלגות מדינות העולם (מפותחות ותת מתפתחות) לפי שיעור תמותה וסוג כלכלה
2.2.1 מבחן חי בריבוע
פרק 3 - הקשר בין מאפיינים דמוגרפים לבין תוחלת החיים בקרב מדינות מפותחות
3.1 התפלגות מדינות מפותחות לפי שיעור ילודה ותוחלת חיים
התפלגות מדינות מפותחות לפי שיעור ילודה ותוחלת חיים (באחוזים לפי טור).
3.2 התפלגות מדינות מפותחות לפי שיעור תמותה ותוחלת חיים
התפלגות מדינות מפותחות לפי שיעור תמותה ותוחלת חיים (באחוזים לפי טור).
פרק 4 - הקשר ביו מאפיינים דמוגרפים לבין תוחלת החיים בקרב מדינות תת-מפותחות
4.1 התפלגות האוכלוסייה בקרב מדינות תת מתפתחות לפי שיעור ילודה ותוחלת חיים
4.2 התפלגות האוכלוסייה בקרב מדינות תת מתפתחות לפי שיעור תמותה ותוחלת חיים
5. סיכום
6. מקורות
7. נספחים
7.1 הגדרות
7.2 חישוב מדדים למדינות מפותחות
7.3 חישוב מדדים למדינות תת מתפתחות
7.4 מבחן T למדגמים בלתי תלויים מדינות מפותחות ותת מתפתחות
7.5 מבחן חי בריבוע לשיעור ילודה וסוג כלכלה
7.6 מבחן חי בריבוע לשיעור תמותה וסוג כלכלה
7.7 חישוב מקדם המתאם של פירסון למדינות מפותחות.
7.8 חישוב מקדם המתאם של פירסון למדינות תת מתפתחות.

קטע מהעבודה:

בפרק זה נציג מספר נתונים המאפיינים את התפלגות מדינות העולם על פי סוגי הכלכלה ונעמוד על המשתמע מכך. בהמשכו נבחן את מאפייני תוחלת החיים בקרב מדינות מפותחות ותת מתפתחות (מדינות ה"עולם השלישי"), המהווים שני קצוות של סוגי כלכלה המנוגדים זה לזה.
נבדוק את מידת השוני בין הנתונים בעזרת מדדי מרכז ופיזור כדי לקבל תמונה מדויקת יותר של ההתפלגות הנחקרת.
נעלה השערת מחקר לשם בדיקת קיום הבדל מובהק בממוצעי תוחלת החיים בין מדינות מפותחות למדינות תת מתפתחות.
הערה: מתוך סך של 148 מדינות בלוח הגולמי לא נלקחו 4 מדינות שחסרו בהם נתונים לגבי המשתנה תוחלת חיים.

תגים:

סטטיסטיקה · פירסון · תוחלת חיים · מבחן T · מדדים כמותיים · משתנה תלוי · בלתי תלוי · חי בריבוע · לוחות מדידה · נתוח נתונים · שכיח · חציון · ממוצע.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח נתונים - אוכלוסייה ותוחלת חיים", סמינריון אודות "ניתוח נתונים - אוכלוסייה ותוחלת חיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.