היישום אינו מחובר לאינטרנט

המאבק בין "חיים ציבוריים" ל"חיים פרטיים" ברומנים מאת מאיר שלו

עבודה מס' 068007

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור המאבק וההבדלים בין החיים הציבוריים של דור ההורים ביצירת שלו הבאה על חשבון החיים הפרטיים, והעדפת העולם הפרטי על הציבורי בדור הבנים. העבודה עוסקת בכל ששת הרומנים הראשונים של שלו.

50,811 מילים ,140 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

יצירותיו של מאיר שלו מבטאות בנשימה אחת אמפתיה כלפי האידיאולוגיה הציונית החיובית, הרומנטית והנוסטלגית, יחד עם אמפתיה כלפי המרד בציונות, באופן שהציונות היא דקדנטית לפעמים, עייפה, נכשלת ומאכזבת. מצב זה הוא לכאורה בלתי אפשרי מפני שהאמפתיה כלפי צד אחד פירושה בדרך כלל חוסר אמפתיה כלפי הצד השני. יש לציין שכבר בשני הרומנים המונומנטאליים של "העלילה הציונית" ("שכול וכישלון" של י"ח ברנר ו"תמול שלשום" של ש"י עגנון) קיים יחס אמביוולנטי כלפי הפרויקט הציוני. לעומתם כתיבתו של שלו היא היסטוריוגרפית-אתנוגרפית. כתיבתו עמוסה באירועים חיצוניים רבים, חלקם מן ההיסטוריה הלאומית, ובמפגשים אנושיים רבים בלב הקונצנזוס הציוני (הכפר וירושלים).
שלו יוצר מפגש בין שתי הגרסאות המנוגדות של הציונות כשהוא מציב במבנה העומק של יצירתו אופוזיציות כבדות משקל, ובראשן את אופוזיציית העל המעמתת את החיים הציבוריים, המונחים על ידי חשיבה לאומית קולקטיבית, עם החיים הפרטיים, שמונחים על ידי חשיבה אישית אינדיבידואלית.
מבנה העומק של יצירת שלו בנוי ממערכת אופוזיציות (כמו כפר-עיר, משפחה-רווקות, אהה-יחסי מין, מודעות-חוסר מודעות וכו') הנשלטות על ידי אופוזיציית העל "חיים ציבוריים-חיים פרטיים". כדי לבחון את המטען הפוליטי והאידיאולוגי במבנה השטח שנגזר מן המתח שיוצרות האופוזיציות במבנה העומק, באופן שנמנעת ביניהם הכרעה כלשהי בכל תחום {ולא רק בנוגע לחוסר הכרעה לגבי טבעם הריאליסטי או הפנטסטי של האירועים, נושא בו דנה שיפמן בהרחבה רבה (1999)}, אני פונה בעבודה זו לחתך רוחב ביצירת שלו. כבר במבנה השטח ניתן לזהות מוטיבים חוזרים המצביעים על אחדותה של יצירת שלו, והם מוצגים בפרקים הבאים. חלקם - מוטיבים פואטיים הקשורים לז'אנר הכתיבה, למבנה העלילה, לתפקידי הזמן והמקום, לייצוג הריאליזם הפנטסטי, לאינטרטקסטואליות המקראית ולאפיוני המספר; וחלקם - תימטיים הקשורים למבנה המשפחתי-דורי, למוות, לאהבה וליחסי מין. מיקום חלק מן המוטיבים במסגרת אחת או באחרת הוא לעיתים דיפוזי למדי והדרך שבה חילקתי אותם אינה היחידה האפשרית. כך למשל, ניתן היה לפרק את הפרק העוסק במוטיב המוות (פרק שישי) באופן שחלק לא מבוטל ממנו יכול היה להסתפח אל הפרק העוסק במשפחה הציונית (פרק חמישי). החתך הרוחבי שאני מבקש לערוך ביצירות, בניסיון לדלות מתוכן את מבנה העומק המשותף ולתאר את ייצוגו ומימושו, הוא על כן אמצעי טכני שיש לו חשיבות פרקטית-מתודולוגית, ויש לזכור כל העת כי הטקסט המקורי של שלו מורכב ועשיר, עשוי שתי וערב, שבו מצטלבים כל המוטיבים ומזינים זה את זה, מתעמתים זה עם זה, משלימים זה את זה ויוצרים מרחב עשיר של התנסויות אנושיות. כל יצירה מהווה שלמות בפני עצמה שרק צורכי המחקר חייבו אותי לפרקה ליחידות קטנות ולבדוק את המוטיבים השונים תחת עדשת המיקרוסקופ.

אני אנסה, בעקבות היצירות, המחקרים והעבודות שהוזכרו כאן ורבים נוספים, להראות כי אל תוך המציאות הספרותית והפוליטית בארץ, העסוקה בבירור בעיות החברה הישראלית, נשאבת גם יצירת שלו, שהיא מארג של ציונות ופוסט-ציונות במבנה השטח, ושלא במודע היא מבטאת השקפת עולם בלתי פתירה ועל כן רווית אופוזיציות במבנה העומק. בפרקים הבאים יידונו הרכיבים הבולטים הבונים את מבנה השטח, אשר נוצרים כל אחד לחוד וכולם יחד מן האופוזיציות המרכזיות של מבנה העומק. רכיבים אלה כוללים את ז'אנר הרומן התולדותי החדש שמאפייניו חשובים לזיהוי המתחים במבנה העומק, כשאליו מצטרפות מסגרות הזמן, המקום והמשפחה בהם יבחנו יחסי בכוחות בין דור החלוצים לבין דור הצבר ורגשותיהם, הקשרים האינטרטקסטואליים הענפים עם המקרא, מוטיב המוות בחוויה הציונית וההיפרבוליות העשירה והמבלבלת. בעזרת כלים אלו אי מקווה לאתר את האופן שבו מבני השטח השונים מרמזים כל אחד על מבנה עומק אחד קבוע.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק ראשון: סקירת מחקר ראשונית
3. פרק שני: הרומן של מאיר שלו כרומן משפחה תולדותי
1. רומן המשפחה המסורתי
2. הרומן התולדותי
3. רומן המשפחה המודרני
4. הרומנים של שלו
5. סיכום
4. פרק שלישי: זמן ומקום בעלילה
1. זמן
1.1. זמן ברומנים של שלו
1.2 זמן בדור ההורים
1.3 זמן בדור הבנים
2. מקום
2.1 המקום ביצירת שלו
2.2. ירושלים
3. סיכום
5. פרק רביעי: אהבה ומין
1. מהי אהבה?
2. אהבה בדור האבות
3. אהבה בדור הבנים
4. "מומחים לאהבה"
5. אוננות והנצחה
6. סיכום
6. פרק חמישי: המשפחה הציונית
1. המשפחות של שלו
2. המשפחה בדור ההורים
3. המשפחה בדור הבנים
4. התפוררות המשפחה הציונית
4.1 בגידות
4.2 שתיקות וצעקום
5. נספחים למשפחה
6. סיכום
7. פרק שישי: המוות כדרך חיים
1. מוות ושכול בספרות הישראלית
2. מוות ושכול ביצירת שלו
2.1 מות החלוץ- "רומן רוסי"
2.2.תאונות בשירות המדינה- "עשו", "בביתו במדבר"
2.3.מות הנשים המיתולוגיות- "כימים אחדים"
2.4 התאבדויות
2.5 מיתוס ואנטי-מיתוס
8. סיכום
9. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

היכרות עם מאפייני ז'אנר הרומן התולדותי, אשר במרכזו נמצאת תמיד משפחה מורחבת (על מוסד המשפחה- ראו פרק 4), תוכל לסייע באישוש אופוזיציית העל "מעגל חברתי- מעגל פרטי" המתבלטת במבנה העומק של יצירת שלו (והנושא המרכזי של העבודה), כי ז'אנר זה חושף מאבקי כוח בין דוריים, מתמקד בשינויים שהם מבשרים בדור הבנים ומוביל את המשפחה כולה אל עבר פתרון הקונפליקטים שמעיקים עליה (במבנה השטח). מקורו של הז'אנר הזה הוא ב"רומן המשפחה המסורתי" שמתאר את חייה של משפחה ועושה בה שימוש כבמיקרוקוסמוס של החברה או של האנושות כולה. סיפורי משפחה אמנם כלולים כבר בסיפורי התנ"ך ובמיתולוגיות של עמים רבים, למשל במיתולוגיה היוונית, אולם ראשית צמיחתו של ז'אנר רומן המשפחה ההיסטורי, ז'אנר המפגיש את הרומן ההיסטורי עם רומן המשפחה מבלי להקנות תוקף היסטורי מיידי לעובדות ההיסטוריות הכלולות בו, בסוף המאה ה-19 באירופה, ושיא פריחתו בראשית המאה ה-20 (גלבוע, 2000, עמ' 2). יש הרואים בספרו של תומאס מאן "בית בונדברוק" (1901), שכותרת המשנה שלו היא "שקיעתה של משפחה" (Verfall einer Familie), את האב טיפוס הראשון לרומן משפחה היסטורי במערב, בשל היותו מגובש ואחדותי (שקד, 1990, עמ' 25; גלבוע, 2000, עמ' 2).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המאבק בין "חיים ציבוריים" ל"חיים פרטיים" ברומנים מאת מאיר שלו", סמינריון אודות "המאבק בין "חיים ציבוריים" ל"חיים פרטיים" ברומנים מאת מאיר שלו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.