היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפיסת תלמוד התורה כפי שהיא מתבטאת ב"נפש החיים" לר' חיים מוולוז'ין, וב"נתיבות שלום" לר' שלום נח ברזובסקי מסלונים

עבודה מס' 040157

מחיר: 155.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: גישות היהדות ודעתם של שני הרבנים.

5,036 מילים ,8 מקורות ,1990

תקציר העבודה:

"תלמוד תורה כנגד כולם", קבעה המשנה במסכת פיאה, ודומה שהיהדות כולה, על מיטב מוחותיה, התגייסה להבין מה עומד מאחורי דבריה.
עוד הוסיפו התנאים והבחינו בין לימוד "לשמה", לבין לימוד "שלא לשמה" מבלי להגדיר את שני צדדיה של המשוואה, מה שהוסיף שמן למדורת המחלוקת.
בעבודתי אנסה להשוות בין שתי תפיסות יחודיות של תלמוד התורה ושל התורה בכלל - תפיסתו של ר' חיים מוולוז'ין, מייסד הישיבה הליטאית בעיר מוצאו, מול זו של ר' שלום נח ברזובסקי מסלונים, האדמו"ר הנוכחי של פלג ספציפי זה של החסידות הליטאית.
אבקש לתאר את האקלים הרעיוני בו צמחו שני הוגים אלה, ואת מידת חריגותם מאקלים זה.
יש להבהיר שבסקירתי את המצע החסידי אדבר בהכללה, ללא הבחנה של ממש בין הזרמים השונים שקמו ונתהוו החל בדור השלישי של החסידות. אך בסעיף מאוחר יותר, אפרט לגבי הסתעפותה של חסידות סלונים מהענף המרכזי, ואציין את הנושאים בהם שונה מחשבתה ממחשבת החסידות ה"אורתודוכסית", אם ניתן לכנות כך את הזרם המרכזי של היהדות.
בכוונתי להראות כיצד המשיך המתח אינטלקטואליזם צרוף - מעשה - דביקות להתקיים ביחס לתלמוד התורה, ולבנות את השקפות העולם שצמחו סביב מתח בונה זה, ובמיוחד את אלה הרלבנטיות לשני הרבנים בהם עוסקת העבודה.

הטענה המרכזית שארצה להוכיח היא שלא ר' חיים מוולוז'ין ולא ר' שלום נח ברזובסקי יכולים להחשב כנציגים מובהקים של הזרמים עליהם הם נמנים:
ר' חיים אינו מייצג את הקנאות הליטאית הלוהטת אותה כה היטיב לנסח רבו, הגאון ר' אליהו מוילנה, ולעומתו מתקרב ר' שלום נח ברזובסקי אל רה- צנטריסיקציה של ערך תלמוד התורה, גם אם תפיסתו המהותית את הלימוד אינה זה לזו של ה"מתנגדים".
שני ההוגים נשענים על מסורת ארוכה ומפותלת של הגות יהודית בת מאות שנים, ומרבית מקורותיהם זהים. בעיקר מוזכרים כנותני השראה הקבלה הלוריאנית, ספר הזוהר, הרמב"ם וכמובן מאמרי חז"ל. כבר מרפרוף מהיר על רשימה קצרצרה זו, ניתן לחוש במורכבות שתבוטא בתפיסות תלמוד התורה של ר' חיים ויטל ושל ר' שלום נח ברזובסקי: הרמב"ם האינטלקטואל, מול האר"י המיסטי: מאמרי חז"ל שאינם מאורגנים לכלל שיטה פילוסופית, מול שיטתו החובקת - כל של ה"זהר". לכאורה, מקורות סותרים: אך למעשה, יניקה מכל זרמי היהדות שקדמו להוגים אלה , תוך יצירת סינתזה יחודית ומעניינת.
לפני שאגש לעיקרי הדברים, אוסיף הערה קצרה אחת. הן ר' חיים והן האדמו"ר מסלונים לא רואים בדיונם בתלמוד התורה דיון תיאורטי - עיוני בלבד. לשיטת שניהם, ארוגה התורה בכל מצבי הקיום, ותלמוד התורה - שמשמעותו נתונה לפרשנותם, צריך להוות לאדם היהודי דרך חיים.
המקורות העיקריים בהם השתמשתי לצורך כתיבת העבודה היו ספריהם של ר' חיים ושל ר' שלום, כמובן, אך גם ספרי עזר המבהירים את תורת החסידות בכלל ואת תורת החסידות הסלונימאית בפרט. לעזר רב היה לי ספרו של נחום לאם "תורה לשמה", המרחיב עד מאוד בדיבורו על ר' חיים, האיש וספרו.


תוכן העניינים:

מבוא

פרק 1 : הגישות השונות לתלמוד התורה ביהדות.
א. תפיסת תלמוד התורה ביהדות הנורמטיבית, עד לחסידות
ב. חידושה של החסידות - תלמוד תורה כ"דבקות"
ג. חסידות סלונים - המשך ושינוי

פרק 2 : "נתיבות שלום" לר' שלום נח ברזובסקי מסלונים - תפיסת התורה ותלמודה כתיווך אקטיבי ודינמי בין האל לאדם.

פרק 3: "נפש החיים" לר' חיים מוולוז'ין - לימוד התורה כעיסוק אינטלקטואלי שמטרתו, למרבה הפלא, היא הדבקות.

סיכום

ביבליוגרפיה

מקורות:

ר' שלום נח ברזובסקי, " ספר נתיבות שלום", ישיבת בית אברהם סלונים, ירושלים תשמ"ב.
ש. דובנוב, "תולדות החסידות" , דביר, ת"א תש"כ.
ר' חיים מוולוז'ין, "נפש החיים, ACTIVE PRESS, ניו יורק תר"פ.
י. יעקבסון, " מקבלת האר"י עד לחסידות", משרד הבטחון-ההוצאה לאור, תל אביב 1984 .
נ. לאם, "תורה לשמה" , מוסד הרב קוק, ירושלים תשל"ב.
פלוטינוס, "אנאדות" , מוסד ביאליק, ירושלים 1981.
ז. רבינוביץ, " החסידות הליטאית", מוסד ביאליק , ירושלים תשכ"א.

תגים:

משנה · תלמוד · לימוד · מקרא

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפיסת תלמוד התורה כפי שהיא מתבטאת ב"נפש החיים" לר' חיים מוולוז'ין, וב"נתיבות שלום" לר' שלום נח ברזובסקי מסלונים", סמינריון אודות "תפיסת תלמוד התורה כפי שהיא מתבטאת ב"נפש החיים" לר' חיים מוולוז'ין, וב"נתיבות שלום" לר' שלום נח ברזובסקי מסלונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.