היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 61582
ניתוח דמויותיהן כפי שמעוצבות בשבעה ספורים בתלמוד והשוואה ביניהן.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60786
העבודה סוקרת את חשיבות החינוך בחסידות, מקורות העוסקים בהתפתחות, ארגון והתמסדות בתי הספר וכן שיטות הלימוד הנהוגות בהם.
10,134 מילים (כ-31 עמ'), 27 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 50834
העבודה עוסקת בפולמוס בין היהודים והנוצרים בנושא התלמוד תוך התייחסות לויכוחי פריס וברצלונה.
2,118 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50498
חשיבות המים, אספקתם, תחזוקה ומניעת זיהום כפי שהדברים באים לידי ביטוי במשנה ובתלמוד.
6,181 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61968
תאור ההנהגה העליונה של יהודי בבל בדמות ראשות הגולה בימי המשנה והתלמוד.
3,564 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 66450
הצגת תשעה נוסחים לאגדה אחת המופיע במדרשים שונים ובתלמוד, תוך התייחסות להקשרים שונים ודומים וכן להתייחסות למקומם של גיבורי הסיפור.
3,736 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66826
רקע קצר אודות הרא"ש (רבנו אשר יחיאל) והרשב"א (רבנו שלמה בן אדרת), גישתם לתופעה זו בתור דיינים, פסיקתם והדוקטרינות שהנחו אותם
2,390 מילים (כ-7.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63077
התלמוד הבבלי מאת שטיינזלץ - הגרסא הממוחשבת.
4,137 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 236.95 ₪
עבודה מס' 62826
תפיסת הנשים בתקופה הקדומה (יהדות, מקרא ותלמוד), השפעת הפמיניזם על התפתחות המשפט בנושא והתייחסות זרועות החוק ובתי המשפט.
5,256 מילים (כ-16 עמ'), 12 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20