היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 69273
הבדלים בין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי בסוגיות נבחרות.
7,346 מילים (כ-22.5 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 41561
האישה והגירושין בחוק העברי, העגונות בחוק העברי לאורך הדורות והדיון בנושא במשנה ובתלמוד.
7,238 מילים (כ-22.5 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50498
חשיבות המים, אספקתם, תחזוקה ומניעת זיהום כפי שהדברים באים לידי ביטוי במשנה ובתלמוד.
6,181 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50834
העבודה עוסקת בפולמוס בין היהודים והנוצרים בנושא התלמוד תוך התייחסות לויכוחי פריס וברצלונה.
2,118 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61968
תאור ההנהגה העליונה של יהודי בבל בדמות ראשות הגולה בימי המשנה והתלמוד.
3,564 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 10227
סקירת כל צורת בנית בתי הכנסת והשימוש בהם בתקופת המשנה והתלמוד בא"י. השוני בין המקורות לממצאים ארכיאולוגים.
5,676 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41452
ראשי הגולה, האמוראים תפקידי ראשי הגולה, הקשר עם השלטון, הקשר עם חכמי התלמוד בבבל וחכמי א"י והשתקפות מעמדם באגדה.
6,368 מילים (כ-19.5 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10425
מבנה הגתות בא"י בתקופת המשנה והתלמוד תוך הסתמכות על מקורות ספרותיים והשוואה אל ממצאים ארכיאולוגים.
3,200 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60786
העבודה סוקרת את חשיבות החינוך בחסידות, מקורות העוסקים בהתפתחות, ארגון והתמסדות בתי הספר וכן שיטות הלימוד הנהוגות בהם.
10,134 מילים (כ-31 עמ'), 27 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21