היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10227
סקירת כל צורת בנית בתי הכנסת והשימוש בהם בתקופת המשנה והתלמוד בא"י. השוני בין המקורות לממצאים ארכיאולוגים.
5,676 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10425
מבנה הגתות בא"י בתקופת המשנה והתלמוד תוך הסתמכות על מקורות ספרותיים והשוואה אל ממצאים ארכיאולוגים.
3,200 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41582
רקע ביוגרפי, תפיסתו הקבלית והתורה במשנתו הקבלית.
5,742 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50498
חשיבות המים, אספקתם, תחזוקה ומניעת זיהום כפי שהדברים באים לידי ביטוי במשנה ובתלמוד.
6,181 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50513
משנתו של המילטון בנוגע לפדרליזם בארה"ב והעימות בין המילטון וג'פרסון בנוגע לכך.
8,273 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60495
משנתו החינוכית של רבינו בחיי עפ"י ספרו "תורת חובות הלבבות"
5,319 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61041
בחינת משנת טעמי המצוות של הרמב"ם תוך התייחסות ספציפית למצוות הקרבנות.
6,054 מילים (כ-18.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61886
תפיסת ערך האזרחות על פי משנתו של הוגה הדעות, אשר עסק בנושא זה בכתביו הרבים.
1,897 מילים (כ-6 עמ'), 13 מקורות, 188.95 ₪
עבודה מס' 66049
יחסי גומלין מפלגת הפועל המזרחי כמרכז משנה למרכז על פי דגם מרכז ופריפריה בתקופת המנדט
5,682 מילים (כ-17.5 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100