היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66049
יחסי גומלין מפלגת הפועל המזרחי כמרכז משנה למרכז על פי דגם מרכז ופריפריה בתקופת המנדט
5,682 מילים (כ-17.5 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 10227
סקירת כל צורת בנית בתי הכנסת והשימוש בהם בתקופת המשנה והתלמוד בא"י. השוני בין המקורות לממצאים ארכיאולוגים.
5,676 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60495
משנתו החינוכית של רבינו בחיי עפ"י ספרו "תורת חובות הלבבות"
5,319 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50498
חשיבות המים, אספקתם, תחזוקה ומניעת זיהום כפי שהדברים באים לידי ביטוי במשנה ובתלמוד.
6,181 מילים (כ-19 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41582
רקע ביוגרפי, תפיסתו הקבלית והתורה במשנתו הקבלית.
5,742 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69839
חינוך מסורתי מול חינוך פרוגרסיבי במשנתו של הפילוסוף ג'ון דיואי מתוך: "ניסיון וחינוך".
7,790 מילים (כ-24 עמ'), 15 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61886
תפיסת ערך האזרחות על פי משנתו של הוגה הדעות, אשר עסק בנושא זה בכתביו הרבים.
1,897 מילים (כ-6 עמ'), 13 מקורות, 188.95 ₪
עבודה מס' 68032
ההבחנה בין הפיגור הראשוני, הטבוע מלידה, לבין הפיגור המשני, החברתי והתרבותי.
1,332 מילים (כ-4 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50513
משנתו של המילטון בנוגע לפדרליזם בארה"ב והעימות בין המילטון וג'פרסון בנוגע לכך.
8,273 מילים (כ-25.5 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100