היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הגלובליזציה על תוחלת החיים בישראל

עבודה מס' 068958

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות וביצוע רגרסיות.

6,635 מילים ,7 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

עפ"י נתוני הלמ"ס, בשנת 2009 תוחלת החיים בקרב נשים בישראל עמדה על 83.5 ובקרב הגברים על 79.7.
הגלובליזציה היא תהליך של פתיחת משקים מקומיים לשווקים בינלאומיים.

נשאלת השאלה האם קיים קשר בין שניהם ואם כן מה טיבו? ובמילים אחרות האם הגלובליזציה משפיעה על תוחלת החיים בישראל וכיצד? על שאלה זו ברצוני לענות בעבודה זו.
בפרק הראשון בעבודתי אסקור בקצרה את מגוון ההשפעות שיש לגלובליזציה על תוחלת החיים- החיוביות והשליליות. בפרק השני אבצע סקירה ספרותית.
רוב החוקרים שבדקו את קשר בין גלובליזציה לתוחלת החיים או לבריאות השתמשו במשתני הכנסה, השכלה, בריאות הציבור ותזונה. גם אני עשיתי שימוש בקבוצות משתנים אלה בחלק השלישי של העבודה וביצעתי רגרסיה באמצעותם על מנת לאמוד את השפעת כל משתנה על תוחלת החיים ואת השפעת הגלובליזציה על כל משתנה. המשתנים שבחרתי היו מערכת הבריאות, השכלה, הכנסה ותזונה. כמו כן השתמשתי במשתנה דמי גלובליזציה שקיבל ערך החל משנת 1995. התוצאות שהתקבלו תאמו בחלקם הגדול לספרות ולהנחות הראשוניות שלי.

שיטת עבודה:
התצפיות מתחילות משנת 1980 ועד 2009 (סה"כ n = 30). כמו כן השתמשתי במשתנה דמי (G) עבור הגלובליזציה. עד שנת 1994 משתנה זה קיבל את הערך "0" והחל משנת 1995 את הערך "1". כל משתנה מסביר הוכפל בערך משתנה הדמי באותה שנה וכך יצרתי משתנים נוספים שלוקחים בחשבון את השפעת הגלובליזציה. סה"כ לאחר ביצוע המניפולציה היו ברשותי 15 משתנים מסבירים (7 מקוריים, 7 לאחר מניפולציה ומשתנה הדמי) וחותך. כיוון שנתוני תוחלת החיים מופיעים בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עם חלוקה לפי המינים, ביצעתי חישוב של האחוז באוכלוסייה של כל מין והכפלתי בתוחלת החיים שלו באותה שנה. כך יצרתי משתנה מוסבר משוקלל וזאת בהתאם לחלקו של כל מין באוכלוסייה.
לאחר הרצת הרגרסיה הורד המשתנה בעל הגבוה ביותר. לאחר השמטת המשתנה המסביר בעל המובהקות הנמוכה ביותר הרצתי את הרגרסיה שוב עד שנותרו לי במודל רק משתנים מובהקים.
סה"כ הרצתי 10 רגרסיות עד לקבלת תוצאות מובהקות. במודל הסופי שהצעתי נותרו 6 משתנים (בלי לקחת בחשבון את החותך) מתוך 15 משתנים ברגרסיה הראשונה.

תוכן הענייניים:
1. תקציר מנהלים
2. השפעות הגלובליזציה על תוחלת החיים
3. סקירה ספרות
4. ממצאים אמפיריים:
הצגת המשתנים
שיטת עבודה
תוצאות אמפיריות
5. מסקנות
6. סיכום
רשימת מקורות
נספח - פלטי הרגרסיה

קטע מהעבודה:

במאמרם הם צוטטו ממחקר שנערך על ידי Owen ו- Wu בשנת 2007 לפיו נמצא קשר הפוך וחזק בין רמת פתיחות של המדינה וחוסנה הכלכלי לבין תמותת תינוקות באותה מדינה. ככל שהמדינה מפותחת יותר וכלכלתה פתוחה לשווקי העולם (נמדד על ידי חילוק סך היבוא והיצוא של מדינה בתוצר הלאומי שלה) כך שיעור תמותת התינוקות יורד.

תגים:

גלובליזציה · המשק הישראלי · כלכלה עולמית · כלכלת ישראל · מחקר סטטיסטי · רגרסיה · כלכלת בריאות · כלכלה · בריאות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הגלובליזציה על תוחלת החיים בישראל", סמינריון אודות "השפעת הגלובליזציה על תוחלת החיים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.