היישום אינו מחובר לאינטרנט

מאקרו כלכלה בין לאומית-משברי מטבע

עבודה מס' 050945

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון במושג משבר מטבע תוך סקירה היסטורית של משברי מטבע בעולם, מודלים שונים של משברים ובחינת המשק הישראלי.

12,286 מילים ,11 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

כיום, בעידן הכלכלה המודרנית, נוצר לא פעם מצב בו אירועים כלכליים המתרחשים במדינה אחת משפיעים גם על מדינות נוספות. תופעה זו של "אינטראקציה בין שווקים" אפשרית כאשר המשק פתוח יותר לתנועות הון וחשוף יותר לתהליך הגלובליזציה, המתהווה במשך השנים האחרונות במרבית המדינות המפותחות בעולם.
אחת הצורות שבה באה לידי ביטוי אותה אינטראקציה שוקית, הנה דרך שוק מטבע החוץ.
למעשה, אירועים כלכליים שונים המתרחשים במדינות שיש למשק מסחר איתן (או שהמשק משתמש במטבע החוץ שלהן) עשויים להיות בעלי השפעה מסוימת על הביצועים הכלכליים והגדלים המאקרו-כלכליים של המשק (פיחות, צמיחה, ריבית, אינפלציה וכו').
עבודה זו מתמקדת בסוג מסוים של משברים פיננסיים שהוא משברי מטבע. במהלך העבודה נגדיר מהו משבר מטבע ומהם הסימפטומים להתרחשותו. כמו כן, ננסה למצוא תשובה למספר שאלות מתבקשות, כגון כיצד ניתן לצפות משבר מטבע, מהן ההשלכות של המשבר על המשק ועל משקים אחרים, כיצד מושפעים הגדולים המאקרו-כלכליים של המשק מן המשבר, לפי אילו מודלים כלכליים מנתחים משברי מטבע, כיצד ניתן להיחלץ ממשבר כאשר הוא מתרחש, ועוד סוגיות מעניינות אחרות.
ככלל, לעבודה שלוש מטרות עיקריות:
1. להסביר מהו משבר מטבע, תוך סקירה היסטורית של משברי מטבע שהתרחשו בעולם (העבודה מתמקדת בשני משברים עיקריים: המשבר ברוסיה והמשבר בדרום-מזרח אסיה).
2. להציג מודלים שונים של משברי מטבע1, תוך הבחנה במודל המתאים לניתוח כל משבר (בהמשך נראה כי המודלים הקלאסיים לא מתאימים לניתוח המשבר הכלכלי באסיה, ולכן נוצר צורך בתיאוריה חדשה על מנת להסבירו).
3. ליישם את האמור לעיל על המשק הישראלי, ולבדוק כיצד, אם בכלל, השפיעו המשבר ברוסיה והמשבר באסיה על המשק הישראלי בתקופה הרלוונטית.
חלקה הראשון של העבודה מתמקד בהגדרת משבר מטבע, הצגה של משברים פיננסיים שהתרחשו בעולם והשלכותיהם על מדינות שונות (לא כולל ישראל), וכן בניתוח שני מאמרים המתארים מודלים שונים של משברי מטבע.
חלקה השני של העבודה מתמקד בניתוח שוק מטבע החוץ בישראל על כל מרכיביו בעשור האחרון (שערי חליפין, מדיניות בנק ישראל, סל המטבעות, רצועת הניוד של שער החליפין, השוואה של המשק לעומת חו"ל), תוך השמת דגש על שנת 99'. כמו כן, ישנה התייחסות לכלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה ההולכת ומתפתחת יותר ויותר עם השנים.
חלקה השלישי של העבודה מתמקד בניתוח ההשפעה של המשברים ברוסיה ובאסיה על המשק הישראלי, תוך התייחסות לגדלים המאקרו-כלכליים ולמצב הכלכלי במשק לאחר המשבר.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. בפרט, יתואר בהרחבה בפרק 2.2 המאמר ,Assaf Razin - Current Account Reversals and Currency Crises הדן במשברי מטבע ובהיפוכים בחשבון השוטף.

תוכן עניינים:
1. מבוא

2. ניתוח תיאורטי
2.1 סקירה היסטורית של משברי מטבע ומשברים פיננסיים
2.2 סקירה וניתוח של מחקר בנושא משברי מטבע

3. ניתוח המצב בישראל
3.1 ההתפתחויות בשוק מט"ח בשנים האחרונות (התמקדות בשנת '99)
3.2 כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה

4. השפעות משברים פיננסיים בעולם על המשק הישראלי
4.1 כללי
4.2 המשבר ברוסיה
4.3 המשבר באסיה
4.4 ניתוח השפעות המשברים על הייצוא והייבוא של המשק הישראלי
4.5 סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

נספחים

תגים:

חוץ · מטבע · שווקים · בינלאומיים · פיננסי · גלובליזציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מאקרו כלכלה בין לאומית-משברי מטבע", סמינריון אודות "מאקרו כלכלה בין לאומית-משברי מטבע" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.