היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 64223
סקירת הקשיים והדרכים להתגבר עליהם על מנת להצליח במיזמים בינלאומיים.
5,251 מילים (כ-16 עמ'), 41 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65090
מהם הגורמים לכישלונות במיזמים בינלאומיים?
3,790 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66277
האם בעסקים בינלאומיים ישנה כדאיות לעסק לפעול על פי הכללים עליהם אמונים, או ממנהגם ולעסוק כיתר החברות.
3,136 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65216
השפעת ערכי התרבות על התמודדות עם עימותים בין שותפים במיזמים משותפים בינלאומיים בסין.
5,280 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60160
בחינה ויישום היבטים שונים מתחום המוסר והעסקים על תאגיד "איקאה".
3,300 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60169
עבודה זו עוסקת בניתוח של אמנת ג'נבה הרביעית ממספר היבטים הנוגעים לישראל, תוך ניסיון לתת מענה לשאלה האם מדינת ישראל מקיימת את הוראות אמנת ג'נבה הרביעית בשטחים הכבושים מאז 1967?
3,658 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 70441
ניתוח סיפוח קרים עפ"י הגישה הפציפיסטית וניתוח מלחמת האזרחים בסודן והקמת דרום סודן עפ"י הגישה המרקסיסטית.
6,487 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 65355
בחינת מיזמים משותפים בין המזרח הרחוק למערב
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63962
הגדרת מיזם משותף ובדיקה כיצד משפיעה התרבות על יציבותו.
5,800 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32