היישום אינו מחובר לאינטרנט

כלכלת מזרח גרמניה במסגרת איחוד הגרמניות

עבודה מס' 050771

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת תהליך הבראתה של הכלכלה המזרח גרמנית והשתלבותה בכלכלת המערב.

7,710 מילים ,17 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עבודה סמינריונית בנושא :
כלכלה פוליטית
כלכלת מזרח גרמניה במסגרת איחוד הגרמניות

תוכן עניינים: hg0771
מבוא
א. השתלבותה ושיקומה של מזרח גרמניה במסגרת איחוד גרמניה
א.1. רקע היסטורי-כלכלי
א.2. סטטוס כלכלת מזרח-גרמניה ערב האיחוד
א.3. האסטרטגיה המוניטרית של האיחוד
א.4. המדיניות הכלכלית של גרמניה המאוחדת
א.5. "מוסד הנאמנות" - הפרטה או חיסול ?
ב. ההשלכות המיידיות של האיחוד
ב.1. המחיר הכבד של איחוד גרמניה
ב.2. תכנית קוהל בהשוואה לתכנית מארשל
ב.3. תוצאות הפטרנליזם
ג. תעסוקה
ג.1. התעסוקה במסגרת האיחוד
ג.2. השפעת רמת השכר על התעסוקה
ג.3. המשא-ומתן בין הממשלה לאיגודי העובדים
ג.4. יחסי מעסיקים עובדים
ג.5. התעסוקה בשנת 2000-2001
ד. היבטים נוספים לכלכלת מזרח-גרמניה
ד.1. השקעות פרודוקטיביות בהי-טק - סקסוניה כדוגמא להצלחה
ד.2. מדיניות האנרגיה במזרח גרמניה
ד.3. ההיבט הפוליטי של כלכלת מזרח גרמניה
סיכום
ביבליוגרפיהמבוא

עם נפילת הגוש הסובייטי והתמורות הרבות, שהתחוללו בסוף שנות ה80 - בין הגוש
המזרחי והמערבי, ניצבו שתי הגרמניות בפני רגע היסטורי, שמשמעותו- איחודם למדינה
אחת ולא עוד שתי מדינות אחיות שפוצלו ונטמעו בשני גושים מנוגדים.
רגע היסטורי זה כולל בתוכו תקוות חדשות, ציפיות, חששות וקשיים רבים בכל תחומי
החיים. המטרה היא בניית כלכלה אחידה שתצעיד את גרמניה המאוחדת אל המאה ה -
21, ואולם, המפתח לעתיד נמצא במידה רבה ביכולת להתגבר על המכשולים הכלכליים,
הנובעים מאיחוד שתי כלכלות השונות מאד באופן תפעולן ומבניהן.

בעבודה שלפנינו אבחן את הממדים השונים של כלכלת מזרח גרמניה, תוך שימת דגש על
הממד התעסוקתי המזרח גרמני, במסגרת איחוד גרמניה, וזאת על-מנת להצביע על
יכולתה של כלכלת מזרח גרמניה להשתלב בכלכלת הגוש המערבי ולהמריא לעבר שגשוג
ופריחה.

השערת המחקר היא ככל שתהליך האיחוד עם מערב גרמניה יתקדם, כך יושלם תהליך
ההבראה של כלכלת המזרח ויביא להשתלבותה במסגרת כלכלת המערב.

התמקדתי בניתוח כלכלת מזרח גרמניה עקב הנטייה הרווחת לבדוק דווקא את השפעת
איחוד גרמניה על חלקה המערבי ועל איחוד אירופה, ורצוני לבדוק ולהאיר כיצד כלכלה
קומוניסטית כושלת מתמודדת עם האתגרים המודרניים של כלכלת שוק חופשי ואיחודים
כלכליים.

בבניית עבודה זו התבססתי על מחקרים אמפיריים שונים העוסקים בכלכלת גרמניה.
העבודה תחקר בשיטה של תאור תופעה ועיון במקורות משניים.

ביבליוגרפיה

1. ברוקנר, הרבט (1992). "מסוציאליזם לפטרנליזם". ילקוט למחשבה סוציאליסטית .11-15 :27
2. האנציקלופדיה העברית (תשי"ז). גרמניה, רמת-גן: מסדה.
3. הארץ (2000). איגוד העובדים הגדול בגרמניה הסתפק בהעלאת שכר של %3 בלבד". 29 במארס:
ג.16
4. העתיד (1992). "חדשות ממדינות הפדרציה". .41 : 105
5. חמץ, שגיא (1998). "סקסוניה - ממדינה מוכת אבטלה למרכז היי-טק". הארץ, 22 בנובמבר : .5
6. מארשל מאט (1997). "מדוע הצליחה תכנית מארשל ומדוע נכשלה תכנית קוהל". הארץ, 8 ביוני:
.11
7. מרית, גלית (1993). "איחוד גרמניה, המחיר הכבד". הארץ, 21 בינואר.
8. רומפל, ראלף (1992). "מוסד הנאמנות בברלין: לשקם, להפריט או לחסל את המפעל". העתיד,
.8-9 :103
9. שטרן פרנק (1994). "גרמניה: 1945-1990: כיבוש, חלוקה, איחוד". בתוך וולקוב שולמית,
שאלתיאל אלי, שטרן פרנק, (עורכים). מחלוקה לאיחוד. תל-אביב: עם-עובד, .1994

.10. Bastian, Jens (1998). The Institutional Archtecture of an Alliance for Jobs. Pp
120-140 in H?lscher Jens (Ed.) East Germany's Economic Development Since
.Unification. Chippenham: Antony Rowe Ltd
11. Flockton, Christopher (1996). The German Economy Since 1989/90. Pp.61-73 in
.Larres Klaus (Ed). Germany since unification
.12. Giersch Herbert, Paque karl-Heinz, Schmieding holger (1994). The Fading Miracle
.New-York:Cambridge University Press
13. Gr?ner, Helmut (1993). Energy Policy in Eastern Germany. Pp. 134-138 in
.Ghaussy A. Ghanie & Sch?fer Wolf (Ed.) The Economics of German Unification
London and New-York: Routledge
14. H?ther, Michael (1998). Economic Policy for the New Lander: Supply-Side
Economics Needed. Pp. 37-49 in H?lscher Jens (Ed.) East Germany's Economic
.Development Since Unification. Chippenham: Antony Rowe Ltd
15. Schmidt Klaus-Dieter & Sander Birgit (1993). Wages, Productivity and
Employment in Eastern Germany. Pp. 60-72 in Ghaussy A. Ghanie & Sch?fer Wolf
(Ed.) The Economics of German Unification. London and New-York: Routledge
16. The Economist (2000). A Real Breakthrough?. Januar 15
The Economist (2000).One Society, Stretched and Divided.February 6

מקורות:

ברוקנר, הרבט (1992). "מסוציאליזם לפטרנליזם". ילקוט למחשבה סוציאליסטית 27: 11-15.
האנציקלופדיה העברית (תשי"ז). גרמניה, רמת-גן: מסדה.
הארץ (2000). איגוד העובדים הגדול בגרמניה הסתפק בהעלאת שכר של 3% בלבד". 29 במארס : ג16.
העתיד (1992). "חדשות ממדינות הפדרציה". 105 : 41.
חמץ, שגיא (1998). "סקסוניה - ממדינה מוכת אבטלה למרכז היי-טק". הארץ, 22 בנובמבר : 5.
מארשל מאט (1997). "מדוע הצליחה תכנית מארשל ומדוע נכשלה תכנית קוהל". הארץ, 8 ביוני: 11.
מרית, גלית (1993). "איחוד גרמניה, המחיר הכבד". הארץ, 21 בינואר.
רומפל, ראלף (1992). "מוסד הנאמנות בברלין: לשקם, להפריט או לחסל את המפעל". העתיד, 103: 8-9.
שטרן פרנק (1994). "גרמניה: 1945-1990: כיבוש, חלוקה, איחוד". בתוך וולקוב שולמית, שאלתיאל אלי, שטרן פרנק, (עורכים). מחלוקה לאיחוד. תל-אביב: עם-עובד, 1994.
Bastian, Jens (1998). "The Institutional Archtecture of an Alliance for Jobs". Pp. 120-140 in H?lscher Jens (Ed.) East Germany's Economic Development Since Unification. Chippenham: Antony Rowe Ltd.
Flockton, Christopher (1996). "The German Economy Since 1989/90". Pp.61-73 in Larres Klaus (Ed). Germany since unification.
Giersch Herbert, Paque karl-Heinz, Schmieding holger (1994). "The Fading Miracle". New-York:Cambridge University Press.
Gr?ner, Helmut (1993). "Energy Policy in Eastern Germany". Pp. 134-138 in Ghaussy A. Ghanie Sch?fer Wolf (Ed.) The Economics of German Unification. London and New-York: Routledge
H?ther, Michael (1998). "Economic Policy for the New Lander: Supply-Side Economics Needed". Pp. 37-49 in H?lscher Jens (Ed.) East Germany's Economic Development Since Unification. Chippenham: Antony Rowe Ltd.
Schmidt Klaus-Dieter Sander Birgit (1993). "Wages, Productivity and Employment in Eastern Germany". Pp. 60-72 in Ghaussy A. Ghanie Sch?fer Wolf (Ed.) The Economics of German Unification. London and New-York: Routledge
The Economist (2000). "A Real Breakthrough ?". Januar 15
The Economist (2000)."One Society, Stretched and Divided".February 6

תגים:

פוליטית · ברלין · קומוניזם · תעסוקה · אירופה · החומה · כלכלה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כלכלת מזרח גרמניה במסגרת איחוד הגרמניות", סמינריון אודות "כלכלת מזרח גרמניה במסגרת איחוד הגרמניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.