היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 38
עבודה מס' 68868
בחינת הרפורמה בחינוך ילדי היהודים במזרח אירופה במאה ה- 19 כחלק מתהליכי המודרניזציה שעברו במאה זו תחת השלטון הרוסי.
2,449 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 23058
העבודה מציגה את הטענה כי ההנהגה הציונית לא הפקירה את יהדות אירופה.
8,311 מילים (כ-25.5 עמ'), 21 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 70557
מהו הדימוי של אמריקה בעיני יהודי מזרח אירופה בעשורים האחרונים של המאה ה-19?
8,179 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 60375
הרווח וההפסד של המדינה בכניסתה לאיחוד אירופה.
1,620 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 40249
המאבקים בין השלטון והכנסיה בנושא היהודים בביזנטיון ובמערב אירופה.
3,969 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 21183
סקירת תופעת הגירת היהודים לאחר מלחמת העולם השניה אל מחוץ אירופה, אפשרויות ההגירה, המאבקים ההשתלבות וההצלחות
5,646 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70238
באיזו מידה מטמיעות מדינות מערב אירופה את המיעוט המוסלמי בתוכן?
6,829 מילים (כ-21 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65839
תהליך הדמוקרטיזציה במזרח-אירופה, ההבחנה בין "המעבר" לבין "ההתייצבות" ותרומתה לחקר תהליך הדמוקרטיזציה. דוגמאות - פולין והונגריה.
2,658 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 40970
הגדרות ורקע תיאורטי, רקע היסטורי של הבעיה ומבדקי .I.Q
6,803 מילים (כ-21 עמ'), 3 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 38