היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדתן של המזרחי והפועל המזרחי בסוגיית מיהו יהודי

עבודה מס' 070190

מחיר: 156.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מספר מקורות בנושא.

4,783 מילים ,9 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את עמדתן של מפלגות המזרחי והפועל המזרחי בשאלת מיהו יהודי זאת לנוכח גלי העלייה למדינת ישראל בעשור הראשון לקיום המדינה.
המציאות הפוליטית והחברתית החדשה בארץ ישראל ופתיחת שעריה לעלייה, משכו לא-יהודים רבים שביקשו להשתלב בגל ההגירה הגדול ולעלות ארצה. כיוון שבפרק זמן זה חסר החוק להסדרת עליית היהודים כל הגדרה למונח "יהודי", נמצא הטיפול במניעת עלייתם של ה"לא-יהודים" נתון לפרשנות אנשי משרד העלייה והנהלתו הציונית דתית.
מכאן חשיבותו של הנושא שעמד במרכזה של סוגיית דת ומדינה באותן שנים, נחוצה הייתה פרשנות חד משמעית בשאלת מיהו יהודי, כשהפירוש שלה נושא אופי שנוי במחלוקת.
אני סבור כי נושא זה הינו אבן בוחן ליחסי דתיים חילוניים במדינת ישראל וליחסי דת ומדינה, כיוון שסוגיה זו, בעיתוי של הקמת המדינה ובניית הקונצנזוס של ישראל בין דמוקרטית ויהודית, שימשה כתקדים היסטורי וכמקור התייחסות ראשוני.
השערתי היא כי מחקר זה יעלה כי המפלגות הפועל המזרחי והמזרחי ראו בגלי העלייה הלא יהודיים סכנה לאופייה היהודי של המדינה, וביקשו לבלום את כניסתם של לא יהודים למדינה. סבורני כי מפא"י ובן גוריון, על אף שהתנגדו לעמדה זו, העדיפו להבליג ולהתפשר עם החזית הדתית במטרה לכונן שותפות היסטורית שתבטיח את השלטון.
אנתח עמדה זו באמצעות מחקר איכותני שיאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר. בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים מהמחקר האישי והמסקנות שיעלו מהדיון.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
1. גלי העלייה והשפעתם על סוגיית מיהו יהודי
2. המצב הפוליטי והכללי במדינת ישראל והשפעתו על הסוגיה
3. עמדתן של המזרחי והפועל המזרחי בשאלת מיהו יהודי
4. סיכום ודיון
5. רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

כך לדבריו לפי זלדין: "...בקנדה ובארצות-הברית... נמצאו כיתות דתיות שונות ומשונות, רובן נוצריות, שראו בהקמת מדינת ישראל אות מהשמים גם בשבילן. היו בתוכן קבוצות שלמות ורבות במספר שרצו לעלות לארץ, הם ונשיהם וטפם. משלחות היו באות אלינו ומבקשות שיונות...'מעשה ניסים' שנמלטנו מצרה זו...".

תגים:

עליה · קליטה · עולים · מהגרים · הגירה · ישראל · הסדרה · מיהו יהודי · דת ומדינה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדתן של המזרחי והפועל המזרחי בסוגיית מיהו יהודי", סמינריון אודות "עמדתן של המזרחי והפועל המזרחי בסוגיית מיהו יהודי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.