היישום אינו מחובר לאינטרנט

גישתם של חז"ל לבעיית המידתיות בסוגיית "בן סורר ומורה"

עבודה מס' 066636

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בסוגיית "בן סורר ומורה" מתעוררת בעיה באשר לעונש הצפוי לו - עונש מוות. חז"ל מפתחים הסברים ופרשנות השוללים עונש זה.

7,054 מילים ,16 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בספר דברים מופיעה פרשת "בן סורר ומורה" - הבן מתואר כבן שאינו מציית לאביו ואמו, ודינו הוא מוות.
מאחורי החוק עומד הערך והמצווה של "כבד את אביך ואת אמך", קבלת סמכות ההורים.
בסוגיה זו עולה שאלת מעמד ההורים ביחס לבני המשפחה.
בעבר היו תפיסות עתיקות שראו בילדים כשייכים וקניין הוריהם. ולכן הם יכולים לגזור את דינם למוות, וככל העולה על רוחם.
גם במקרא יש ביטוי לרעיון הזה
* למשל יעקב ובניו (יוסף שובה את ראובן כדי להביא את בנימין. ראובן מבטיח לאביו שאת שני בניו ימית אם לא יביאנו חזרה)
* יהודה ותמר - תמר זינתה במירמה מול יהודה וכשנודע ליהודה הסיפור שהיא זנתה - הוא כראש המשפחה, מורה להמיתה - "הוציאוה ותישרף". מהיכן הסמכות להוציאה להורג? מאותה תפיסה.

שינוי בתפיסת מעמד ההורים מופיע לראשונה בפרשת בן סורר ומורה.
בפרשת בן סורר ומורה נראה שינוי, מאחר וכבר אין סמכות ישירה להורים להמיתו. הם רשאים לייסרו, אבל כדי לגזור את דינו הם צריכים להוציא את הנער לזקני העיר.
בפרשה הזו במקרא, יש שינוי ביחס לרבדים קדומים יותר כגון סיפורי האבות.
לכל היותר ההורים יכולים להתלונן עליו בפני בית הדין.

שינוי נוסף בא לידי ביטוי בשילוב האב והאם בחוק.
בתרבות הפטריארכלית לאב יש סמכות לגזור את הדין (כפי שראינו בשני המקרים) - עקרון שלטון האב .בפרשה שלנו - האב והאם שווים ביחסם אל הנער.
תכלית הפרשה היא להגן על מעמד ההורים.
פרשת בן סורר ומורה נראית לחז"ל תמוהה מאד ומעוררת אי נחת - האם בן, מורד ככל שיהיה - ראוי לגזר דין מוות ? וכיצד יש להבין את המונחים "סורר ומורה", "זולל וסובא"?

מצאנו שלש גישות בחז"ל להתמודדות עם הפרשה:
גישה אחת- מנסה להסביר את ההגיון שבחוק, ע"י הצגתו של הבן כעבריין עתידי שאינו מסוגל לחזור בתשובה, המוקד כאן אינו בסרבנות שלו כלפי ההורים, אלא בבעיית הרשעות, הנהנתנות והפוטנציאל ההרסני הטמון בו , ולכן הוא נדון על שם סופו. יש כאן פעולת מניעה.
גישה שניה- מציגה את החוק כאמצעי ללימוד "דרוש וקבל שכר", ולכן חז"ל מפרשים את הפסוק בצורה מצמצמת כל כך, עד שלא ייתכן שהחוק ייושם בפועל, בבחינת לא היה ולא נברא.
גישה שלישית- גישה זו רואה בפרשה זו "גזירת מלך" בלתי מובנת, ולקבל אותה בלי להבין את הטעם.
ועדיין, אנו שואלים, במה שונה בן סורר ומורה מרשעים אחרים? הרי גם רשעים אחרים עלולים להמשיך ברשעם ולהתדרדר, ובכל זאת, אינם נסקלים מראש. אדם שהולך לעבוד עבודה זרה, שזו עבירה חמורה מאוד, יש להתרות בו, ורק אם עבר את העבירה הורגים אותו, אבל לא הורגים אותו מראש כדי להצילו מהעבירה.
מלשון חז"ל ניתן להבין שהורגים בן סורר ומורה, כדי למנוע ממנו לחטוא - ימות זכאי ואל ימות חייב, ולא כדי להגן על החברה מפניו. ואם כך הדבר - יש בסוגיה זו של בן סורר ומורה, גישה מניעתית, הדומה במידת מה לדין רודף, והיא מהווה אתגר מוסרי לפרשנים ולחז"ל.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א'- חובת כיבוד הורים
פרק ב'- בן סורר ומורה במקרא
פרק ג'- הגדרת בן סורר ומורה
ג.1 המין
ג.2 הגיל
ג.3 ברור מושגים "סורר ומורה"
ג.4 ברור מושגים "זולל וסובא"
פרק ד'- גישת חז"ל לבעיית המידתיות בחוק המקראי
ד.1 נדון על שם סופו
ד.2 לא היה ולא נברא
ד.3 גזירת מלך
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א

קטע מהעבודה:

חובת הבנים לכבד את הוריהם נחשבה לעקרון טבעי ובסיסי בכל התרבויות הקדומות.
המצווה נכללת בעשרת הדיברות בדיבר החמישי.
בויקרא יט' פס' 3 נוספת למצוות כיבוד הורים, גם מצוות יראת ההורים.
בעשרת הדברות, מיד לאחר ציון המצווה, מזכיר הכותב את השכר המובטח למי שמקיים אותה. כיבוד הורים ויראת הורים הן שתי מצוות החשובות באותה המידה. בפירוט החטאים נגד הורים נזכרו - מכה הוריו, מקלל הוריו ובן סורר ומורה; בכל המקרים הללו, דין הבן החוטא הוא למות.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גישתם של חז"ל לבעיית המידתיות בסוגיית "בן סורר ומורה"", סמינריון אודות "גישתם של חז"ל לבעיית המידתיות בסוגיית "בן סורר ומורה"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.