היישום אינו מחובר לאינטרנט

רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות

עבודה מס' 069916

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מספר היבטים של הנושא.

3,369 מילים ,8 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

עד לתחילת חודש פברואר שנת 2000 שבו נכנס לתוקף חוק החברות היה נהוג דין פקודת החברות.
פקודת החברות , המושתת על החוק האנגלי,אוסרת על חברה לממן רכישת מניותיה (סעיף 139 לפקודה).הנימוק לאיסור הוא הגנה על נושי החברה, שכן כאשר החברה הופכת לחדלת פירעון גם הנכס שנרכש בכספי החברה(מניות החברה) הופכות ללא ניתנות למימוש להחזר החובות ומאבדות את ערכן במקביל.
ועדת גבאי שהוקמה באוגוסט 1985 בדקה את ההסדרים בשוק ההון והמליצה בדוח שלה להתיר לחברה בכפוף למגבלות מסוימות לרכוש מניותיה ואף גיבשה נוסח להצעת חוק בנדון.הוראות חוק החברות,שנכנס לתוקף בפברואר 2000, מבוססות במידה רבה על המלצות אלו אולם חלק מהמגבלות שהוצעו בדוח גבאי אינן מופיעות בחוק.
בעשרות השנים האחרונות התפשט הנוהג של רכישת מניות בורסאיות על ידי החברות וחברות הבת שלהן.
אני אבחן בעבודה זו :
(א) האם חלוקת רווחים דרך רכישה עצמית של מניות עדיפה יותר על חלקות דיבידנד?
(ב) מהן היתרונות והחסרונות ברכישה עצמית?
(ג) מהן דרכים לרכישה עצמית של מניות?

חוק החברות מבחין הבחנה ברורה וחדה בין שתי קטגוריות של הפחתת הון: האחת, היא הפחתת הון בדרך של חלוקת דיבידנד, אשר תמציתה במתן נכס כלשהו לבעל מניות מכוח היותו בעל מניות; השנייה, היא הפחתת הון בדרך של רכישה עצמית של מניות על ידי החברה.
ביחס לזכות לקבל דיבידנד סעיף 306 לחוק קובע: "(א) לבעל מניות הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה. אם החליטה על כך החברה: (ב) היו בהון החברה מניות שלהן ערכים שונים, יחולקו דיבידנד או מניות הטבה באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון".
החזקת המניות כשלעצמה אינה יוצרת זכאות לדיבידנד ולבעל מניות זכות לקבל דיבידנד רק אם מנהלי החברה החליטו על חלוקת רווחים. סעיף 301(ב) קובע: "חלוקה בניגוד להוראות פרק זה היא חלוקה אסורה".
יש לציין עוד, כי בהתאם לסעיף 302 לחוק החברות חברה רשאית לחלק את נכסיה לבעלי המניות תוך עמידה בשני מבחנים מצטברים: מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. רכישה עצמית של מניות - הגדרה
המניעים לרכישה עצמית של מניות
יתרונות רכישה עצמית של מניות
3. מניות רדומות בחברות הבורסאיות
4. רכישת עצמית של אופציות ואגרות חוב ניתנות להמרה
5. רכישת מניות החברה בידי חברת הבת
6. החובה לבצע הצעת רכש ברכישה עצמית של מניות
היעדר משא ומתן על מחיר ההצעה
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מניות רדומות ("מניות באוצר" - בדו"חות הכספיים) הן מניות המוחזקות במישרין על ידי החברה עצמה או על ידי חברה בת בשליטתה. עד סוף שנת 1999, נאסר עפ"י פקודת החברות על חברה לרכוש את מניותיה שלה, והייתה קיימת אי בהירות לגבי ההוראות החלות על רכישת מניות החברה על ידי חברה בת. בפועל, נהגו חברות רבות לרכוש את מניותיהן באמצעות חברה בת.

תגים:

שוק הון · בורסה · מניות · מניות רדומות · חלוקת רווחים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות", סמינריון אודות "רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.