היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 329
עבודה מס' 70059
ניתוח כתבה והצעת פתרון אלטרנטיבי.
4,466 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70052
ניתוח הענף ,הסביבה העסקית של החברה, חישוב וניתוח יחסים פיננסים על בסיס הדוחות הכספיים תוך השוואה לחברת דן המתחרה ולבסוף ביצוע הערכת שווי לחברת ישרוטל ל-31.12.12.
13,188 מילים (כ-40.5 עמ'), 6 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 69998
הטיה של הדוחות החשבונאיים על ידי מנהלי חברות בתקופת כהונתם הראשונה.
6,318 מילים (כ-19.5 עמ'), 55 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69984
ניתוח חברת המלונאות ישרוטל מול חברת מלונות דן.
10,091 מילים (כ-31 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69983
ניצול היתרון לגודל ע"י שימוש באסטרטגיה של מיזוגים ורכישות בשוק הישראלי.
3,528 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69982
הקשר שבין הזמן שחלף ממועד הרכישה לבין השינוי במחיר המנייה של החברות הרוכשות.
3,275 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69925
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי.
11,914 מילים (כ-36.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69916
בחינת מספר היבטים של הנושא.
3,369 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69915
בחינת שלושה גורמים: הגלובליזציה, מנכ"ל שהוא הבעלים, וגודל החברה.
5,910 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 329