היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [28–36] מתוך 324
עבודה מס' 69982
הקשר שבין הזמן שחלף ממועד הרכישה לבין השינוי במחיר המנייה של החברות הרוכשות.
3,275 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69925
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי.
11,914 מילים (כ-36.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69916
בחינת מספר היבטים של הנושא.
3,369 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69915
בחינת שלושה גורמים: הגלובליזציה, מנכ"ל שהוא הבעלים, וגודל החברה.
5,910 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69902
ניתוח ואמידת מצבה הפיננסי והעסקי של חברת מלונות דן בע"מ, תוך השוואה לחברה המתחרה בענף, חברת ישרוטל בע"מ, ותוך התייחסות למאפיינים ומגמות בענף.
13,142 מילים (כ-40.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69891
מחקר תיאורטי בשאלה מני השיטה המתאימה ביותר לקביעת הרכב הייצור האופטימאלי תחת גישת "ניהול לפי אילוצים"?
7,596 מילים (כ-23.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69862
הקשר בין המידע המפורסם בדוחות הכספיים לבין שערי המניות בבורסה.
10,608 מילים (כ-32.5 עמ'), 22 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69824
בדיקת מדגם של פירמות הנסחרות במדד ת"א 100.
5,565 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69821
אילו גורמים מובילים להשבחת ערך הארגון כאשר מיישמים את גישת ניהול לפי אילוצים (TOC)?
6,993 מילים (כ-21.5 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [28–36] מתוך 324