היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי - רמי לוי שיווק השיקמה

עבודה מס' 070139

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הערכת שווי בשיטת DCF.

7,919 מילים ,6 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

הערכת השווי מתבססת על מקורות מידע פומביים בלבד ובין היתר על:
1. דוחות כספיים שנתיים לשנים 2011 - 2013 .
2. דוחות כספיים לרבעון 1 לשנת 2014.
3. חומר רקע על הענף.
4. נתונים פומביים אודות הסביבה העסקית והחברות הפועלות בה.

הסקירה וחוות הדעת מבוססים על נתונים שהיו גלויים לציבור ושפורסמו על ידי החברה, וההנחות שהונחו התבססו על המידע האמור.

סימן השאלה הוא בעיקר יכולתה של החברה לשמור על היקף ההוצאות שלה ועל הרווחיות שלה. הגדלת שטחי המכירה ופריסת הסניפים, תוך הגידול במוקדי התחרות של החברה, עשויים לדרוש משאבי ניהול גדולים יותר ויקרים יותר.
להערכתנו ועל סמך התוצאות בשנים האחרונות, ביכולתה של החברה לשמור על סביבת שיעורי הרווחיות שלה. עם זאת, אתגר החברה יגדל כאשר ידובר על השלב הבא, בו החברה תצטרך להחליט האם להמשיך ולהתרחב בקצב מואץ או מתון. במידה שהחברה תחליט להמשיך ולהתרחב בקצב המואץ עלולים שיעורי הרווחיות שלה להיפגע עקב הצורך בניהול רחב יותר. בהערכתנו נתנו ביטוי לשלושה מצבים של קצב פתיחת הסניפים והשפעתם על שווי החברה.

תוכן:
1. תמצית אומדן השווי
2. כללי
2.1 פעילות החברה
2.2 מבנה החברה
2.2.1 תיאור החברות המוחזקות
3. ניתוח הענף
3.1 כללי
3.2 היקף שוק קמעונאות המזון
3.4 השפעות חיצוניות על הענף
3.5 מתחרים
3.6 ספקים
3.7 לקוחות
3.8 עובדים
3.9 ממשלה - הטבות / הגבלות ופיקוחים החלים על פעילות הקבוצה
3.10 מחסומי כניסה לענף
סיכום גורמי הסיכון הכרוכים בענף
4 ניתוח S.W.O.T
5. ניתוח דוחות כספיים
5.1 דוח רווח והפסד
5.2 ניתוח המאזן
5.2.1 נכסים עודפים
5.2.2 רכוש קבוע ופחת
5.2.3 התחייבויות פיננסיות
5.2.4 הון חוזר
6. אומדן שווי
6.1 שיטות מקובלות להערכת שווי
6.2 אומדן שווי על שיטת היוון תזרימי מזומנים
6.3 תחזית רווח והפסד לשנים 2014-2017
6.4 תחזית תזרימי מזומנים
6.5 מחיר ההון ושעור צמיחה עתידי
6.6 סיכום והערכת שווי לפי שיטת D.C.F

קטע מהעבודה:

3. ניתוח הענף
3.1 כללי
במרבית המדינות המערביות שוק המזון נשלט ברובו ע"י רשתות שווק גדולות כאשר, במהלך השנים, הולך ומצטמצם חלקם היחסי של מקומות הקניה "המסורתיים" של מזון: שווקים וחנויות מכולת קטנות שבסביבת מקום המגורים, ובהתאמה-גדל נתח המכירות של רשתות השיווק הגדולות. בענף המזון הדינאמי, התחרות החריפה מכתיבה התפתחויות מהירות בשנים האחרונות, ואחת המגמות החדשות הבולטות בשוק זה של מוצרי צריכה היא השחיקה שחלה בכוחן של רשתות השיווק המסורתיות (שמוצרי מזון מהווים את עיקר מכירותיהם) , ובהתאמה-הגידול המואץ שחל בפורמטים לא מסורתיים- כאלו שמחזור מכירותיהם מורכב מפחות מ- %66 ממזון ומוצרים מתכלים.

תגים:

רמי לוי · הערכת שווי · ניתוח ענף · SWOT · דוחות כספיים · רשתות שיווק · רשתות שווק · רשת שיווק · סופרמרקט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי - רמי לוי שיווק השיקמה", סמינריון אודות "הערכת שווי - רמי לוי שיווק השיקמה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.