היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
עבודה מס' 68460
עבודה זו תבחן את חברת קומברס ותנתח אותה באמצעות מודל ה-BSS, SWOT ו-נוסחת האופטימיזציה.
2,585 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66817
חסמי כניסה ויציאה, סביבה עסקית (חברתית, תרבותית, פוליטית, כלכלית, טכנולוגית), מודל SWOT ומתחרים בענף.
2,276 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62399
ניתוח החברה באמצעות מודל PEST ומודל . SWOT
3,149 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66692
ניתוח SWOT אישי, הצגת יעדי SMART ועריכת תוכנית פיתוח אישי.
3,830 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62538
הצגת מטרות אישיות, ניתוח עפ"י SWOT וSMART - והערכת עמיתים.
9,150 מילים (כ-28 עמ'), 7 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 68693
ניתוח SWOT של האוניברסיטה כמקרה בוחן של ארגון המשווק את עצמו תוך התייחסות לנושא סביבה וחברה.
3,198 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60075
עבודה אישית שבה הכותבת מנתחת את יכולתה העסקית לפי מודלים (swot, smart)
2,691 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 50765
תיאור הרשת, החזקות החברה, מודל C-PEST, ניתוח SWOT ואסטרטגיית החברה.
4,951 מילים (כ-15 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50777
בדיקתן של שתי חברות בתחום האלקטרוניקה על פי המודלים השונים (ג'ונסון ושולס, SWOT ופורטר).
3,019 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40