היישום אינו מחובר לאינטרנט

שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות

עבודה מס' 070206

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות הוא פונקציה של תוצאותיה העסקיות?

6,180 מילים ,10 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

בעבודת מחקר זו אנו בוחנים אמפירית על סמך נתוני 30 חברות ציבוריות וכ-150 תצפיות את השפעת הפעילות העסקית בחברות, שמניותיהן נסחרות בבורסה, על מדיניות שכר המנהלים בחברות ציבוריות. לשם כך נעשה שימוש במדגם שכלל כ-30 חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א, בין השנים 2008-2012. הממצא המרכזי הוא ששכר הבכירים אינו מושפע מביצועי החברה. ממצאים נוספים: (1) נמצא כי ההשפעה של הרווח הנקי על שכר הבכירים בחברה חלשה ומובהקת. (2) נמצא כי ההשפעה של הרווח למניה על שכר הבכירים שלילית ואיננה מובהקת. (3) נמצא כי ההשפעה של מדד שארפ על שכר הבכירים שלילית מאוד ואיננה מובהקת. הדוחות הכספיים השנתיים של רוב החברות הציבוריות במשק הישראלי בשנים האחרונות, מראים מגמת עלייה חדה בתגמול הכולל של המנהלים הבכירים. זאת אחת הסיבה שהביקורת על שכר הבכירים בחברות ציבוריות הולכת ומתעצמת. במחקר שערכה ד"ר גתית גור-גרשגורן לרשות לניירות ערך בין השנים 2003-2011, נמצא כי בשנת 2010 שכר הבכירים עלה בפי 2 מבשנת 2003. בנוסף, לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק ועקבי בין שכר הבכירים וביצועי החברות. לעבודה זו שני חלקים: החלק הראשון הוא החלק התיאורטי המציג סיכומי מאמרים העוסקים בשאלת ההשערה הדומה להשערתנו. החלק השני הוא החלק האמפירי של העבודה בודק את הקשר שבין שכר הבכירים לפעילות העסקית של הפירמה.

תוכן העניינים:
1.תקציר
2.מבוא
3.סקירה סיפרותית
א."מועדון המיליון" - הקשר בין שכר לביצועים של מנהלים 2002
ב.שכר המנכ"לים בישראל והקשר שלו לבעלות ולביצועים של הפירמה יוני 2007
ג.תגמול המנכ"לים בחברות ציבוריות 2010
ד."מה בין מדיניות השכר למנהלים בכירים ומבנה שליטה בחברות שמניותיהן נסחרות בבורסה ת"א לבין התוצאות העסקיות שלה" 1995.
ה."שכר הבכירים בחברות ציבוריות" הרשות לני"ע, המחלקה הכלכלית" 2012
4.השיטה
5.תוצאות
6.מסקנות המחקר
7.סיכום והמלצות להמשך
8.ביביליוגרפיה
9.נספחים

קטע מהעבודה:

ב.שכר המנכ"לים בישראל והקשר שלו לבעלות ולביצועים של הפירמה יוני 2007
רונן ברק, שמואל כהן, ובני לאוטרבך

מחקר זה בחן את יחסי הגומלין בין גובה שכר מנכ"ל, רגישות שכרו לביצועים, מאפייני הפירמה ומבנה הבעלות והשליטה בחברה. המדגם כולל 124 חברות ישראליות שנסחרו בבורסה בתל אביב משנת 1994-2001, המייצגות במידה סבירה את מרבית ענפי התעשייה במשק הישראלי.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות", סמינריון אודות "שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.