היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים המשפיעים על שכר המנהלים הבכירים בחברות ציבוריות בישראל

עבודה מס' 070498

מחיר: 274.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הגורמים באמצעות נתונים כפי שדווחו על ידי החברות בשנת 2010.

6,054 מילים ,7 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

לאחרונה נושא שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה הינו אקטואלי ומבוקר מאד בציבור. הביקורת מתייחסת הן לרמת השכר הגבוהה והן לרגישות הנמוכה שבין שכר המנהל לביצועים העסקיים של החברות, כפי שהם באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים ובביצועי המניות בבורסה לניירות ערך. הטענה הרווחת היא שהסדר חוזי בין הבעלים לבין המנהל אינו מבוסס על ביצועי החברה, מה שאינו תורם להנעת המנהל לפעול לקידום ענייניהם של כל בעלי המניות בחברה ומאפשר לבעלי השליטה למשוך רווחים מבלי לחלוק בהם עם בעלי המניות האחרים.
תקבול המנהל הבכיר נקבע על ידי דירקטוריון החברה, אשר נסמך על המלצה של ועדת שכר שמינה לשם כך. התקבולים כוללים מרכיבים שונים: שכר, בונוס תלוי ביצועים, אופציות הניתנות בהתאם לביצועים או אופציות על מניות ותוכניות פנסיה. תמהיל המרכיבים המהווים את התקבולים למנהל בדרך כלל תלוי במספר משתנים בהם המגזר בו עוסקת החברה, האסטרטגיה והתרבות של החברה, ציפיות בעלי המניות, חוקי החברה, חוקי מס וסטנדרטים חשבונאיים.
בעבודה זו ננסה לבדוק את הגורמים המשפיעים על שכר המנהלים הבכירים בקרב החברות הישראליות הנסחרות בבורסה בתל אביב ולהסביר מה משפיע על שכר המנהלים הבכירים ששכרם עולה על מיליון שח לשנה בשנת 2010, באמצעות נתונים כפי שדווחו על ידי החברות בשנת 2010.
נבדוק האם הגורמים הבאים משפיעים על שכר המנהל הבכיר: גיל המנהל, ותק המנהל בחברה, השכלתו, רווח למניה, רווח לפני מס של החברה, שיעור תשואה להון של החברה וגיל החברה. לצורך כך נלקח מדגם של 30 חברות בהם המנהלים מקבלים פיצוי על עבודתם (שכר) בסכום הגבוה ממיליון שקלים חדשים. נאספו נתונים על המנהלים הבכירים, מאפייני החברות בהם המנהלים מועסקים ומאפיינים אישיים של המנהלים הבכירים.

תוכן עניינים:
א. פרק א: מבוא
ב. פרק ב: רקע וסקירת ספרות
ב.1. הקשר בין שכר מנכ"ל בעלות לביצועים
ב.2. קונפליקט הסוכן
ב.3. גישת סמכות המנכ"ל
ב.4. רגולציה ומנגנוני פיקוח
ב.5. הקשר בין שכר לביצועים של מנהלים
ב.6. ביצועים מול שליטה
ב.7. מבנה השליטה ומדיניות השכר למנהלים בכירים
ב.8. מבנה שליטה ותוצאות עסקיות
ב.9. תגמול המנכ"לים
ב.10. ההבדל בין שכר מנהלים בכירים לשכר שאר העובדים
ג. פרק ג: השערות וניתוח אמפירי
ג.1. ניתוח אמפירי
ג.2. סקירת המשתנים
ג.3. הנתונים, המדגם, והאמידה
ניתוח הממצאים
ד. פרק ד: סיכום ודיון
ה. פרק ה: ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

אחד המודלים להסבר שכרו של המנכ"ל הוא גישת "קונפליקט הסוכן" המובא במאמרם של ברק, כהן ולאוטרבך (2007). על פי גישה זו, האינטרסים של המנהלים אינם בהכרח זהים לאינטרסים של בעלי המניות וכדי להתגבר על בעיית השליחות (סוכן) מתעורר הצורך להסדיר חוזה שכר למנהל, כך שתיווצר חפיפה מקסימלית בין האינטרסים של בעלי המניות לאינטרסים של המנכ"ל. הפירמות פועלות בתנאי אי ודאות, ותפוקותיהן תלויות בשני גורמים מרכזיים: ראשית, הן חשופות לגורמים מקרו כלכליים ועסקיים שונים שאינם בשליטת המנהל. שנית, הן תלויות בתשומותיו הייחודיות של המנהל העשויות להשפיע על תפוקת הפירמה. בתנאים אלה ניתן להראות שחלוקת הסיכון והרווח בין המנהל והבעלים עדיפה על פני שכר קבוע למנהל, מבחינת רווחתן הכלכלית של המנהל והבעלים.

תגים:

כלכלת ישראל · שכר · מנהלים · רווחים · רווחיות · תגמול · ביצועים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים המשפיעים על שכר המנהלים הבכירים בחברות ציבוריות בישראל", סמינריון אודות "הגורמים המשפיעים על שכר המנהלים הבכירים בחברות ציבוריות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.