היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64825
מאפייני האוטיזם, תפקידיו ויתרונותיו של עקרון השילוב והשפעותיו של שילוב הילדים בעלי אוטיזם בחינוך הרגיל ודרכי הטיפול בילדים אוטיסטים.
2,308 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 41547
התעשיה, שיטות ניהול ושילובן בחינוך, שילוב התעשיה בחינוך ותיאור הפרוייקט.
4,050 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62770
שילוב מחשב בהוראה בכלל ושילובו בכיתות ליקויי למידה בפרט.
5,337 מילים (כ-16.5 עמ'), 30 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64325
שילוב ילדים ליקוי למידה במערכת החינוך הרגילה. היתרונות והחסרונות.
9,751 מילים (כ-30 עמ'), 33 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20383
סקירת האפשרות של שילוב ילד חריג בחינוך רגיל.
7,032 מילים (כ-21.5 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 31527
העקרונות והרעיונות המרכזיים של השילוב לפי מאמרים, סקירה תאורטית ומעשית.
3,581 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70024
עמדות מורים במגזר הערבי כלפי שילוב תלמידים עם לקויי למידה.
5,638 מילים (כ-17.5 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50268
בית הספר הקהילתי, שילוב הילד החריג במסגרות חינוך רגילות ויישום הדבר בבי"ס בחולון.
5,325 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65273
שילוב ילדים "מאתגרים" במערכת החינוך הרגילה
1,716 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100