היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64488
בחינה תיאורטית ומעשית של עליית חשיבות נושא שירות הלקוחות בתמהיל השיווקי בחברת פלאפון.
4,127 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64941
הצגת שלושת המרכיבים של תמהיל השיווק הרלוונטי למותג Swatch והסקת מסקנות רלוונטיות על הגישה השיווקית הנוכחית.
4,668 מילים (כ-14.5 עמ'), 2 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65095
ארבעת התמהילים בשיווק ויישומם בהתייחס למותג קוקה קולה ולחברה המרכזית למשקאות קלים.
8,680 מילים (כ-26.5 עמ'), 1 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64350
דיון בפעולות העסקיות שצריכה חברת זוגלובק לקחת על מנת לשמר ולהגדיל את נתח השוק שלה
8,215 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66102
בדיקת הקשר במטרה להתמודד עם החשש של נטישת לקוחות פוטנציאלית
13,135 מילים (כ-40.5 עמ'), 36 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 64138
ניתוח הסביבה העסקית התחרותית בה פועלת חברת UMI והאסטרטגיה השיווקית בה בחרה להחדרת האיסוזו רדיאו
5,112 מילים (כ-15.5 עמ'), 5 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64860
הצעה לשינוי במערכות המידע של חברת "אל על", אשר יוביל לבסוף לשיפור הקשר בין החברה ללקוחות המוגדרים כ"נוסעים מתמידים" בקו נתב"ג ניו יורק בפרט, ובטיסות ארוכות הטווח בכלל.
3,245 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 50296
הגדרת המוצר, שוק המטרה, אסטרטגית כיסוי השוק, תמהיל השיווק, תכנון החדרת מוצר חדש, מחקר שוק ותמהיל שיווק למוצר החדש.
2,167 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 21184
בדיקת השיווק ותמהיל השיווק, תמהיל תקשורת,אפקטיביות ויעילות חברה, טקטיקות בסביבה עסקית+ בדיקה אמפירית.
9,286 מילים (כ-28.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100