היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין תפיסת הלקוח את תמהיל השיווק לנאמנות לקוחות בנק המזרחי.

עבודה מס' 066102

מחיר: 459.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר במטרה להתמודד עם החשש של נטישת לקוחות פוטנציאלית

13,135 מילים ,36 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

מחקר זה עסק בבעיה עסקית פוטנציאלית בבנק המזרחי טפחות סניף חיפה תוך ניסיון לתת מענה למס' בעיות:
חשש של הנהלת הסניף מנטישת לקוחות פוטנציאלית הנובעת מהשינויים הצפויים בשוק ההון בעקבות וועדת בכר, החשש מנטישת לקוחות הנובע מהשינויים במיקום מרכז העסקים של העיר. (מעבר מחיפה הדר לחיפה העיר).
מחקר זה בוצע בקרב לקוחות בנק המזרחי טפחות בסניף חיפה וכלל שאלונים ל- 50 לקוחות הסניף שבחנו את המשתנים תמהיל שיווק ונאמנות לקוחות.
שאלת המחקר המרכזית הייתה "הקשר בין תפיסת הלקוח את תמהיל השיווק לנאמנות לקוחות בנק המזרחי".
ממצאי המחקר לשאלת המחקר:
קיים קשר חיובי חזק בין תפיסת הלקוח את תמהיל השיווק לנאמנותו לבנק.

השערות המחקר עסקו בקשר של המשתנים ומימדי המשתנים, במשתנה תמהיל השיווק ונאמנות המימדים היו:
תמהיל שיווק - מחיר, מקום , פרסום ושרות.
נאמנות לקוחות - המימד היה קניה קניה חוזרת.
הקשר בינהם אושש אך נמצאו הבדלים במידת ההשפעה בין מימד למימד .
במסגרת המחקר נבדקו ממצאים נוספים המפלחים את אוכלוסיית המחקר ע"פ מגדר ונמצא כי קיים הבדל מובהק בין המינים בתפיסת תמהיל השיווק לנאמנות, כמו כן בתפיסת ההשפעה של המימדים השונים התמהיל השיווק על נאמנותם.

מתוך תוצאות המחקר ניתנו המלצות לבנק:
במחקר הובהר מעל לכל ספק כי תמהיל שיווק הינו גורם בעל השפעה גבוהה על נאמנות לקוחות, אך מאחר וצורת השימוש בתמהיל השיווק איננה אקסיומה על מעצבי אסטרטגיית השיווק של בנק המזרחי להתאים תמהיל שיווק שיתאים לאוכלוסיית המטרה בצורה אופטימאלית בה ישפיע על נאמנותם ופועל יוצא מכך מיקסום ההצלחה של הבנק רכישת לקוחות חדשים והגדלת הרווחיות לבנק.

תוכן העניינים
1. תקציר.
2. תוכן עניינים.
3. מבוא.
3.1 הצגת הבעיה
3.1.1 תיאור הבעיה בארגון
3.1.2 הבעיה העסקית
3.2 מטרות המחקר וחשיבותן
3.2.1 מטרות אקדמיות ושאלות המחקר
3.2.2 מטרות יישומיות
3.3 רציונל המחקר
3.4 הגדרת משתני המחקר
3.5 השערות המחקר
3.6 תאור גרפי של מודל המחקר
4. סקירת ספרות.
4.1 החוזה הפסיכולוגי
4.2 מחויבות ארגונית
4.3 העצמה נתפסת
4.4 הקשר בין המשתנים
5. שיטת המחקר.
5.1 מערך המחקר
5.2 המדגם
5.2.1 הגדרת אוכלוסיית המחקר
5.2.2 המדגם
5.2.3 תיאור שיטת הדגימה
5.2.4 שיקולים בבחירת שיטת הדגימה
5.3 כלים
5.4 ההליך
5.5 שיטת הניתוח
6. ממצאים
7. ניתוח ודיון.
8. המלצות, סיכום ומסקנות.
9. רשימת מקורות - ביבליוגרפיה.
10. נספחים.

קטע מהעבודה:

בחודש אפריל 2004 מינה שר האוצר צוות עבודה בין-משרדי, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שימליץ על הפעולות הדרושות בכדי לבסס מבנה תחרותי בשוקי ההון והכספים בישראל.
המלצות הועדה היא להביא להפחתת הריכוזיות המאפיינת את שוק ההון ולצמצום ניגודי העניינים המובנים בפעילותם של הגופים הפועלים בו. מסקנות הוועדה היא הוצאת קרנות הנאמנות,קופות הגמל, וחסכנות פנסיוניים אשר היוו בעבר גורם מרכזי לרווחים הגבוהים לבנקים ביחס למגוון השירותים שניתנים בבנק. התחרות שתיווצר בין הגופים הפיננסיים החדשים בשוק ההון תיצור "מלחמה על כל לקוח" מלחמה אשר יוצרת חשש אצל מנהל סניף בנק המזרחי בחיפה מפני נטישה פוטנציאלית של לקוחות אשר תגרום לירידה ברווחיות הסניף וצמצום היקף הפעילות בעתיד, בנוסף לחשש מתוצאות התחרות בשוק ההון קיים חשש מהותי ומיידי מהגירת העסקים ממרכז הדר בחיפה לכיוון העיר התחתית אשר בשנים האחרונות מקבלת צביון של מרכז העסקים העתידי והמוביל בחיפה הכולל אכלוס משרדי ממשלה, תופעה זו מהווה גורם פוטנציאלי נוסף לנטישת לקוחות סניף הבנק שאך טבעי כי יחפשו סניפי בנק נוחים ותחרותיים יותר לניהול חשבונותיהם בעתיד.

תגים:

נאמנות · לקוחות · קניה · קניה · חוזרת · תמהיל · השיווק · 4p's · פרסום · מקום · מוצר · מחיר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין תפיסת הלקוח את תמהיל השיווק לנאמנות לקוחות בנק המזרחי.", סמינריון אודות "הקשר בין תפיסת הלקוח את תמהיל השיווק לנאמנות לקוחות בנק המזרחי." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.