היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69357
סקירת הנושא ובחינת אמפירית של השאלה עד כמה מושפעת שביעות הרצון של עובד אשר אכפת לו מאיכות הסביבה בחיי היום יום מהאכפתיות לאיכות הסביבה במקום עבודתו.
14,927 מילים (כ-46 עמ'), 15 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68929
השינויים במבנה ובתפקוד המשפחה לאור גישות תיאורטיות ובחינת מקומם של הילדים ושל הגברים בתוך המגמות המשתנות של התא המשפחתי בעידן המודרני.
2,303 מילים (כ-7 עמ'), 42 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 60975
סקירת המאפיינים ואופן הגידול וסקירת הענף מקום המדינה עד שנות ה 2000.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 70208
האם ישנו מקום בחוק הישראלי לעבירת הפרת האמונים כ"עבירת סל" נוכח עמימותה?
12,193 מילים (כ-37.5 עמ'), 83 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65794
איתור גורמים הקשורים להיעדרויות של עובדים במקום עבודתם.
7,766 מילים (כ-24 עמ'), 14 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70243
דיון בדילמה ובדרכי ההתמודדות עמה.
7,421 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60919
3,752 מילים (כ-11.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60793
בחינת הבעיה מההיבטים החברתיים והארגוניים.
10,737 מילים (כ-33 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60727
בחינת האספקטים השונים של המשחקים ומקומם בחברה הרומית והסיבות השונות שהביאו לבסוף להיעלמותם של המשחקים מהנוף העירוני.
12,019 מילים (כ-37 עמ'), 7 מקורות, 435.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100