היישום אינו מחובר לאינטרנט

תמהיל השיווק של חברת "זוגלובק"

עבודה מס' 064350

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בפעולות העסקיות שצריכה חברת זוגלובק לקחת על מנת לשמר ולהגדיל את נתח השוק שלה

8,215 מילים ,10 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ענף המוצרים הקפואים הינו ענף הנמצא בהתפתחות בשנים האחרונות בישראל, כאשר כל אחת מנסה לנגוס נתח גדול יותר בענף הנקניקים והקפואים.
החברה הראשונה שפעלה בארץ בתחום הנקנקים והקפואים הינה חברת זוגלובק שהחלה לפעול בשנת 1937 והיא למעשה החברה המובילה כיום בשוק. מאז הוקמו חברות רבות, דבר אשר החריף את התחרות וגרם לחברות להציע מגוון מאוד רחב של מוצרים על מנת לשרוד ולהיות אטרקטיביים לצרכנים.
חברת זוגלובק הינה חברה פרטית שהחלה כעסק משפחתי וגם כיום עובדת במתכונת זו, כאשר היא נמצאת בבעלותן של המשפחות זוגלובק ומשכית, אלא שהיא התרחבה מאוד מאז הקמתה וכיום עובדים בתשלובת כולה, על מפעליה השונים, המשתרעים יחד על שטח של כ10,000- מ"ר, ולמעלה מ1,200- עובדים. החברה לא מעוניינת למכור את עצמה למשקיע אסטרטגי אלא להמשיך ולייצר אוכל כבעבר- בצורה הטובה ביותר.
מטרת החברה לטווח ארוך היא להיתפש כחברה יציבה ואמינה ולהרחיב את עסיה לכל תחומי המזון. החברה מוכרת ונתפשת בארץ כחברה לנקניקים ומוצרי בשר, אך אין הדבר נכון היום, שכן עסקי החברה נרחבים יותר מהגדרה זו והחברה למעשה הינה תשלובת של מפעלי מזון שלא כולם קשורים למפעלי ומוצרי הבשר.
חשיבות שמירת נתח שוק הינה גבוהה בכל חברה וחברה, אולם במיוחד בענף תחרותי.
שאלת המחקר היא כיצד תתנהג זוגלובק על מנת לשמור על נתח השוק הנוכחי, או אף להגדילו.

העבודה תערך לאחר איסוף נתונים על מוצרי החברה, מוצרי חברות מתחרות וכד'. מקורות מידע הם בתוך הארגון- חבר העובד בחברה ודובר המפעל וכן מהעיתונות ודיווחים לתקשורת.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. החברה ותחומי עיסוקה
2.1 תמהיל המוצרים
2.2 מטרות העל של החברה
3. סביבת הפירמה וניתוח ענף הפעילות
3.1 הסביבה הקרובה
3.2 המצב החוקי בענף כיום
4. מטרות ויעדים של המכירות
4.1 מתחרים ענפיים ומתחרים פוטנציאליים
5. תמהיל השיווק
6. המבנה הארגוני של מערך המכירות
7. בחירת אסטרטגית מכירות
7.1 יעדים אפשריים לטווח הארוך
7.2 בחינת החלופות
7.3 ישום האסטרטגיה באמצעת שיווק מוגבר
8. שיפור מערך המכירות
9. סיכום ומסקנות
10. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על רקע התחרות בענף נמצאת החברה בהתלבטות בכל הקשור לשיתוף פעולה עם מתחרה פוטנציאלית כגון מעדני יחיעם. שיתוף פעולה מסוג זה יכול להקנות ל'זוגלובק' מעמד איתן ויציב למרות התחרות. יש לזכור כי כאשר מציעים שיתוף פעולה מסוג זה קיימת סכנה לעצמאותה של החברה בכל הקשור לקבלת החלטות בנושאים שונים כגון ניהול, יצור וכד'. ואף במקרים קיצוניים להשתלטות מוחלטת. יש לקחת בחשבון את הבעייתיות הקיימת בשיתוף פעולה בין חברות בענף אוליגופולי העלולות ליצור מעין מונופול. במצב כזה שיתוף פעולה לא יתאפשר מצידו של הממונה על ההגבלים העסקים.

מקורות:

עלולה לסכן את מעמדה בטווח הארוך.
שיתוף פעולה
על רקע התחרות בענף נמצאת החברה בהתלבטות בכל הקשור לשיתוף פעולה עם מתחרה פוטנציאלית כגון מעדני יחיעם. שיתוף פעולה מסוג זה יכול להקנות ל'זוגלובק' מעמד איתן ויציב למרות התחרות. יש לזכור כי כאשר מציעים שיתוף פעולה מסוג זה קיימת סכנה לעצמאותה של החברה בכל הקשור לקבלת החלטות בנושאים שונים כגון ניהול,
יצור וכד'. ואף במקרים קיצוניים להשתלטות מוחלטת. יש לקחת בחשבון את הבעייתיות הקיימת בשיתוף פעולה בין חברות בענף אוליגופולי העלולות ליצור מעין מונופול. במצב כזה שיתוף פעולה לא יתאפשר מצידו של הממונה על ההגבלים העסקים.
בחינת החלופות
הטיפולוגיות בהן בחרתי לנתח את החידיה העסקית הן: "שבע אסטרטגיות של הישרדות", "תחרות ג'נרית", "ועשרה סוגים של אב טיפוס" כפי שמפורטים בספרו של שגב עלי ו]פול גרי "אסטרטגיה יחידה עיסקית".
*."שבע אסטרטגיות של הישרדות"- הטיפולוגיה נבחרה בגלל התמקדותה בהישרדות היחידה העסקית תוך הדגשת הקשר בינה לבין הסביבה. הקשר בין היחידה העסקית לבין הסביבה הינו החשוב ביותר להישרדות הפירמה מפני שהיא צריכה להתאים את האסטרטגיות בהן היא נוקטת לשינויים המתרחשים בסביבה. ההתמקדות בקשר בין הסביבה לפירמה
מתאימה לניתוח חברת זוגלובק הפועלת בענף תחרותי ביותר ומכאן שאם ברצונה לשרוד עליה להיות רגישה לשינויים הסביבתיים ולהתאים את האסטרטגיה שלה למצב השורר בענף המזון
סיבה נוספת לניתוח החברה באמצעות טיפולוגיה זו היא רעיון מחזור החיים הקיים בטיפולוגיה זו. רעיון זה בא לידי ביטוי ע"י התחלה בתיאור התרחבות הפירמה- במצב שיש בו עליונות וכושר הסתגלות כאשר התחרות גוברת עוברת הפירמה לשיפור איכות מוצריה על ידי התמחרות, ולבסוף עושה ניסיונות הצלה ע"י פעולות הגנה. ניתן לבצע
ניתוח טוב של זוגלובק גם בהקשר זה, שכן משנת היווסדה ועד שנת 1972, שנות הצמיחה של הפירמה היא עסקה בעיקר בהתרחבות ולאחר תנאי תחרות גוברת היא עברה להתמחות של קווי היצור שברשותה. מכאן כי האסטרטגיה של זוגלובק תהיה קרובה לאחת מהאסטרטגיות בטיפולוגיה זו וניתן יהיה לבצע ניתוח טוב באמצעותה.
"תחרות ג'נרית"- התפיסה המרכזית של טיפולוגיה זו רואה את הענפים השונים כאוליגופול. כל אוליגופול מורכב ממספר קטן של מתחרים גדולים המחלקים בינהם את רוב השוק וממספר רב של מתחרים קטנים. זוגלובק פועלת בענף אולוגיפולי ולכן ניתן לנתח אותה באמצעות טיפולוגיה זו שכן בענף אוליגופולי מסוג זה ניתן לתאר את הקשר
בנתח השוק לבין ריוויותה. טיפולוגיה זו גורסת כי יחידות עסקיות קטנות תנקוטנה במיקוד עלויות, מיקוד בידול או בידול, פירמות גדולות תנקוטנה במנהיגת עלויות ובכך תשיגנה ריווחיות מעל הממוצע בענף. פירמות בגודל בינוני "תקועות באמצע" וריווחיותן נמוכה מהממוצע. זוגלובק פועלת בענף שהמבנה שלו זהה לזה של
אוליגופול ולכן ניתן יהיה לנתח את הקשר בנתח השוק של זוגלובק לתשואה על ההון בצורה טובה.
"עשרה סוגים של אב טיפוס"- טיפולוגיה זו כוללת משתנה סביבה המתארים את הסביבה שבה פועלת הפירמה. משתנה תהליך עשיית האסטרטגיה המתארים דרכים להתמודדות הפירמה עם האתגרים שמציבה הסביבה. מכאן כי ניתן לנתח את זוגלובק באמצעות טיפולוגיה זו שכן זוגלובק פועלת בסביבה דינמית ומקבלת את החלטותיה בתגובה לסביבה.
להלן מספר אסטרטגיות הקרובות לאסטרטגיה של 'זוגלובק':
הטיפולוגיה: "שבע אסטרטגיות הישרדות"-
אסטרטגיית התרבות: האסטרטגיה של החברה קרובה לאסטרטגיה זו שכן היא צמחה משנת היווסדה ועד שנת 1972 פי 18 בכמות העובדים. מדיניות זו של הכפלת יצור קפואים מתבססת על העתקה של תבנית בסיסית בניהול וארגון מפעלים אלו, מספר רב של פעמים. התרבות של המפעילים הינה ישימה לנוכח כח הקניה הגדול של ענף המון המוכן
המאפשרת את כדאיות הכפלת המפעלים.
הטיפולוגיה: "תחרות גנרית"-
אסטרטגיית מנהיגת עלויות: ל'זוגלובק' יתרון עלויות חומרי גלם על פני החברות האחרות בענף שכן נתח השוק הגדול שלה (היא מספקת כשליש מתצרוכת השוק) מאפשר הוזלת עלויות לנוכח הכמויות הגדולות אותן היא רוכשת. בעיקבות עלויותיה הנמוכות הרווח השולי גבוה, מצב המאפשר לה רווח סביר גם כאשר מחירי השוק יורדים עקב התחרות
הקשה.
הטיפולוגיה: "שבע אסטרטגיות השרדות"-
אסטרטגיית התמחות: 'זוגלובק' משתמשת באוטומציה מתקדמת ביותר. קוי היצור של מוצרי הבשר השונים חדשנים ומודרניים. כל תהליך העיבוד מלווה בבדיקת מעבדה של המוצרים. ניתן לראות כי החברה משקיעה רבות בתהליך היצור, תוך התעדכנות שוטפת בחידושים שונים בתהליכי היצור.
התמחות זו מאפשרת לחברה עבודה יעילה בתנאי התחרות הגוברת והולכת בענף שכן באופן זה היא מגדילה את איכות מוצריה, ואיכות המוצרים בענף זה הינו מרכיב חשוב ביותר.
הטיפולוגיה: "עזרה סוגים של אב טיפוס"-
הסתגלות החברה לנוכח אתגר מתון:
הסביבה בה פועלת 'זוגלובק' היא סביבה תחרותית שכמות השינויים בה בינונית יחסית ומורכבות מוצריה נמוכה. ל'זוגלובק' קו מוצרים עיקרי- הקפואים. להנהלת החברה יש מומחיות רבה הנובעת מוותק רב ומוותק של עובדיה בחברות אחרות. יש להוסיף כי רוב העובדים בחברה הינם פועלים בקוי היצור כשלא נדרש מהם תחכום וידע רב (עיקר
העובדים הינם עובדים של קבלני משנה). החידושים הקיימים מתייחסים להתאמת הקפואים לצרכים הקיימים בשוק ולא לשינוי מהפכני, כלומר האתגר מתון יחסית והחברה מסתגלת אליו.
האסטרטגיה הקרובה ביותר לדעתי מהאסטרטגיות המופיעות לעיל היא אסטרטגית מנהיגת עלויות שכן המאפיין את 'זוגלובק' הוא נתח השוק הגדול שברשותה כלומר היקפי מכירותיה מאפשרים קניה של חומרי גלם בכמויות גדולות. הרכישות בהיקפים גדולים מקנים לה יתרון בעלויות חומרי הגלם.
בנוסף יש להדגיש כי יש לה נגישות רבה לחוומרים שכן חברות הבת שברשותה מספקות את מירב תצרוכתה.
ישום האסטרטגיה באמצעת שיווק מוגבר
הטיפולוגיה- "שבע אסטרטגיות הישרדות":
שמירת נתח השוק הקיים ע"י התמחות-
בדרך זו יכולה 'זוגלובק' לשמור על מעמדה האיתן בענף המזון ולשים דגש על התעדכנות בתהליכי היצור תוך שמירה על איכות מוצריה במקום להשקיע את מאמציה ומשאביה בהגדלת נתח השוק.
איכות המוצרים בענף דינמי זה חשובה ולכן כל עוד תשכיל 'זוגלובק' לשמור על רמה גבוהה של איכות, תשמר הצלחתה. בנוסף תוכל החברה להשקיע במחקר ופיתוח של "חומרי גלם ותהליכי יצור חדשניים יותר".
הטיפולוגיה- "שבע אסטרטגיות הישרדות":
שיתוף פעולה-
אסטרטגיה זו עשויה לעזור בפתרון בעיית התחרות הקשה הקיימת בענף, באמצעות נקיטת שיתוף פעולה עם חברות גדולות בענף כגון "טיב" שיתוף פעולה בעיקר בשיווק- ניצול אפיקי שיווק של המתחרים, והסרת איום מצידו של מחרה גדול כגון מעדני יחיעם בכל התחומים האפשריים: יצור, שיווק ועוד. בדרך זו תוכל לנטרל את הסכנה המאיימת
על נתח השוק שלה.
תחרות ג'נרית: הגדלת נתח שוק ע"י אסטרטגיית מנהיגת עלויות-
'זוגלובק' הנמצאת בענף שצמיחתו קטנה יחסית חייבת לצורך הגדלת נתחה ל"נגוס" בנתח השוק של מתחרותיה. אסטרטגיה זו בעייתית שכן היא דורשת השקעת משאבים רבים ואובדן התמקדות בשיפור תהליכים ביצור ואיכות המוצרים.
למרות זאת התחרות הקשה בענף עלולה לנגוס בסופו של דבר גם ב'זוגלובק' באם תנקוט באסטרטגיה של שמירת נתח השוק הקיים במקום ביציאה למתקפות נגד.
שיפור מערך המכירות
לדעתי שיפור מערך המכירות יכול להתבצע בשיטת הזכיינות, המקובלת כיום בארה"ב ובמערב אירופה, ופחות בישראל.
זכיינות
הגדרת זכיינות
בשל הגירסאות השונות של ההסדרים הזכייניים, נוסחים והדגשים שונים מנקודות מבט שונות ובשל רמות שונות של הכללה, לא נמצאה הגדרה כללית למושג "זכיינות". לפיכך מקובלת ההגדרה של איגוד הזכיינות הבינלאומי ((I.A.F=International Association Frrachising: "הזכיינות היא קשר חוזי בין המזכה לזכיין שלפיו מציע המזכה או
מתחייב לקיים התענינות נמשכת בעסקו של הזכיין בשטחים כגון ידע והדרכה. הזכיין פועל תחת השם המסחרי המשותף בשיטה הנמצאת בבעלות או בפיקוח המזכה ולשם כך עליו להשקיע מכספו בעסק שהוא בונה. שיטת הזכיינות עלתה על הפרק בחברה עם ההצלחה המסחררת לאחר שחברת פיקנטי והמרכולים הגדולים גם הם פיתחו את נוש הזכיינות.
יתרונות וחסרונות בשיטת הזכיינות
יתרונות המזכה (מבחינת זוגלובק)
א. השקעה פיננסית וניהולית קטנה יחסית וכן רמת סיכון נמוכה בשלבי ההתרחבות.
ב. צבירת יתרון לגודל בהיבטי רכש והפצה מרוכזים בכמויות הולכות וגדלות.
ג. העלאת המוניטין והיוקרה של הפירמה.
ד. הרחבה מהירה של הרשת.
ה. התמחות ועליה על עקומת נסיון בניהול ובמתן שירותים.
ו. גיוס הון שוטף להוצאות קבועות, להרחבה באמצעי ייצור, להפצה, לפירסום וקידום מכירות ולמחקר ופיתוח של מוצרים חדשים.
ז. יצירת עמדת כח ומנהיגות.
ח. תקשורת יעילה בינו לבין הזכיין.
ט. שליטה כמעט מוחלטת על תהליך קבלת החלטות של הזכיין.
י. יכולת תגובה מהירה.
יא. בעלות אישית - המשמשת מניע להצלחה.
חסרונות המזכה
א. הזכיין יוכל להשתמש בעתיד בידע אשר צבר לצורכי תחרות.
ב. צריך לדאוג למעקב שוטף ומדיניות של "יד על הדופק".
ג. קיימת השקעה מצידו בהדרכה וניהול עסק הזכיין.
ד. שמירה רציפה על סטנדרטים של אירוח ושירות מיטביים.
ה. רווחיות נמוכה יחסית בעסק הזכיין וחוסר שליטה אבסולוטי על צינור השיווק.
ו. ניגוד אינטרסים בינו לבין הזכיין.
ז. הרגשת בטחון של הזכיין עלולה להערים קשיים ברצונו להיענות לבקשת הכנסתם של שינויים מתבקשים.
יתרונות הזכיין
א. מוצר ואיכות סטנדרטיים וכך גם מערכת ושיטות הניהול.
ב. שם, סמל מסחרי ומוניטין ברמה גבוהה וידועים בציבור.
ג. קידום מכירות ופירסום ארציים עם כל הרשת בקנה מידה שעסק קטן לא יכול לעמוד בו.
ד. ניהול חשבונות ומלאי באופן סטנדרטי.
ה. סיוע בממון בעסק.
ו. סיוע בסדורי שכירות וקניה.
ז. מערכת בדוקה ויעילה של תפעולים, תדריכים, הפעלה, עזרי מכירה וכו'.
ח. יתרון לגודל בקניה כמותית גדולה וסיוע במציאת ספקים ותנאי אשראי מיטביים.
ט. יעוץ על ידי מומחים מנוסים מצד המזכה.
י. הדרכה לזכיין ולמנהלי עסקו מצד המזכה.
יא. תכנון ויעוץ בכל הנוגע לפנים החנות לשילוט, תצוגה וכו'.
יב. יעוץ בקידום מכירות וטקטיקות מכירה.
יג. הדרכה בבחירת המלאי.
חסרונות הזכיין
א. הגבלת עצמאותו של הזכיין בשל התערבות המזכה בכל שלבי הקמת החנות.
ב. ניגוד אינטרסים עם המזכה בתחומים שונים כגון פירסום, חלוקת רווחים, צורת מכירה וכו', שכן תמיד טובת המערכת עדיפה על פני האינטרס האישי של הזכיין ולא פעם זה לרועץ.
ג. עמדת מיקוח נאותה לעומת המזכה בהתאם לחוזה הזכיון.
ד. הגבלות מצד המזכה על התקשרויות של הזכיין לגורמים מחוץ למערכת.
ה. העלאה מכוונת של מחזורי המכירה ע"ח רווחיות מצד המזכה על מנת להגדיל תמלוגיו.
ו. חיוב הזכיין לרכוש מוצרים ושרותים רק ממקורות המוכתבים לו על ידי הזכיין.
ז. חוסר שליטה בתהליך קבלת החלטות.
ח. חוסר שליטה בכספים המופנים לקרנות.
ט. חשוף לטעויות שיווק מצד המזכה.
י. תשלום גבוה עבור הזכיון והתמלוגים.
יא. חשוף לחלוטין למשברים עסקיים של המזכה כגון פשיטת רגל.
השתלבות תמהיל השיווק בזוגלובק בזכיינות
תכנית שיווק מיטבית כוללת בתוכה ארבעה מרכיבים חיוניים הידועים כתמהיל השיווק של הפירמה: מחיר, מוצר, מיקום (הפצה) וקידום מכירות, ואלו משתלבים אף בעסק זכייני באופן הבא:
מיקום
בענף המזון הזכיין לאחר שהחליט ובדק מספר אפשרויות אצל מזכים שונים בענף בוחר באפשרות שנראית לו האופטימלית מבין כולם.
כעת הוא פונה לשלב בחירת האתר ועיבוד המידע שקיבל מן המזכה או שאסף לבד בנושא דמוגרפיה והרגלי צריכה וקניה של לקוחות פוטנציאליים באותו אזור. כל האקטים הללו הם חשובים ביותר ועל הזכיין לברור בקפידה את המיקום של העסק והתנהגות הצרכנים.
בבחירת מיקום העסק על הזכיין נלקחים בחשבון מספר פרמטרים מרכזיים:
* תחרות ואופי התחרות.
* צפיפות אוכלוסין.
* נגישות וזמינות.
* מוקד משיכה או לא.
* התפתחות המקום בעתיד.
* חוזה שכירות ארוך ככל האפשר.
* סוג האוכלוסיה ואופיה.
* חוקים וחסמים עירוניים וממשלתיים.
רק לאחר שהגיע הזכיין למסקנה כי המקום עונה על צרכיו עליו לפנות לטפל ביתר מרכיבי תמהיל השיווק במדיניות של "יד על הדופק".
מוצר
חברות זכייניות רבות מבססות על המוצר שלהן את היתרון התחרותי שלהן ודוגמאות יש למכביר בארץ ובעולם: "מק-דונלד" "קוקה-קולה", "פפסי", "קנטקי פרייד צ'יקן", "פרוזן יוגורט", "בורגר-ראנץ'", ועוד. המוצרים של פירמות אלו צברו להם מוניטין רב והן מנצלות זאת כיוון שהלקוח מזהה את המוצר עם הרשת בשיטת "המיתוג הפרטי"
((Prviate Branding שבה מכנים מוצר על שם הרשת או להיפך. המיתוג של זוגלובק, למותר לציין היה מפורסם כבר. בידול המוצר נעשה על ידי אריזה ועיצוב המוצר בצורה סטנדרטית המוכרת לכל, ומקשרת אותו ישירות לזוגלובק. בשיטה זו השתמשו הזכיינים במוצר כיתרון תחרותי שהוביל את הרשת כולה להישגים.
מחיר
פרמטר המחיר הוא אלמנט חשוב ביותר ברשת זכיינות שכן הוא מהווה גורם משמעותי בהחלטת הקניה של הצרכן הממוצע. המחיר מהווה גורם תועלת הן לזכיין והן ללקוח, גודלה של הרשת הזכיינית מעניק לה יתרון לגודל בקניה מרוכזת של מוצרים ושרותים לכל חברי הרשת, הדבר מוזיל בצורה משמעותית את העלויות של המוצרים והנהנה העקרי
מכך הוא הלקוח. הקניה המרוכזת אף מקנה לרשת כוח מיקוח אדיר מול ספקיה והיא נהנית מהנחות כמות, מבצעים ותנאי תשלום מיטביים.
סיכום ומסקנות
עבודה זו עסקה בחברת "זוגלובק" ובמוצרים שהיא מייצרת כאשר הבעיה העיסקית העומדת בפניה היא מה העדפות הצרכנים על מנת לשמור ולהגדיל את פלח השוק של מוצרי הבשר והמעדנים למינהם.
הצלחת החברה תיזקף בראש ובראשונה ליכולת של קברניטיה לעלות על הצורך הסמוי באוכלוסיה לקנות מוצרי מעדניה במחיר ובתנאים שווים לכל נפש. חשיפתו של צורך זה יישומו הלכה למעשה והנצול של יתרונות יחסיים ביחס למתחרים מהווים את המרכיבים המהותיים ביותר להצלחה של כל פירמה באשר היא וכמובן שמרכיבים אלו יתממשו גם
בספור הצלחתה של זוגלובק.
החברה טומנת בחובה רעיונות רבים ויכולתה וכושרה לא מוצו עדיין עד תום. המדיניות היזמית והנועזת של מנכ"ל החברה, עלולים להוביל את החברה להצלחה ולהישגים אדירים בקנה מידה כלל ארצי או לכשלון חרוץ והתמוטטות מהירה אף יותר מתהליך הבניה מאידך.
לזוגלובק יתרון בעלויות נמוכות על פני מתחרותיה שמקורן בנתח שוק גדול יחסית ובגישה נוחה לחומרי גלם. יתרון זה יכול להביא לגידול בנתח השוק שלה.
האסטרטגיה המומלצת לדעתי עבור זוגלובק היא שמירת נתח השוק הגדול שברשותה. באמצעות שמירת נתח השוק תוכל 'זוגלובק' להתמקד ולשפר את תהליכי היצור ואיכות מוצריה. בענף זה ישנה חשיבות עליונה לאיכות המוצרים (כולנו ראינו מה קרה למוצרי רמדיה לא היו איכותיים בלשון המעטה) ומכאן שבאופן טבעי תוכל להמשיך ולהוביל
בשוק. לעומת זאת נקיטת האסטרטגיה של הגדלת נתח השוק תסכן את 'זוגלובק' שכן היא תגרור את מתחרותיה לתחרות גדול יותר מהקיימת, ומשאביה של זוגלובק יופנו למלחמה במתחרים ולא ימוקדו בתהליכי יצור ואיכות המוצרים.
כמו כן אסטרטגיית שיתוף הפעולה לא מציאותית במקרה זה, שכן 'זוגלובק' הינה החברה גדולה בשוק והיא עלולה לאבד את עצמאותה ויחודה באופן זה.
ביבליוגרפיה
גלאי דן והילל ליאור, תהליך התוכנית העיסקית, הוצאת אופציות טכנולוגיות, תל-אביב, 1994.
גלין א., כרמי ע., ניהול -2000 ניהול גמיש, ספריית המנהל, 1990,
חן, שושנה. המחירים דומים - השירות לא, בתוך ידיעות אחרונות. מוסף "ממון", 17.3.1995, עמודים 6-7.
סמואל יצחק, ארגונים, חיפה, 1990.
שגב עלי, גרי פול,אסטרטגיה ליחידה עסקית,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1995.
ראפ סטן, שיווק בגדול, תל-אביב, 1989.
הורניק, יעקב. ליברמן שמואל. ניהול הפרסום. כרך א', בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רמת-אביב, 1994.
BREEN GEORGE EDWARD , DO IT YOURSELF MARKETING RESEARCH, 1995.
Schiffman, Leon g., Leslie Lazar Kanuk. Consumer Behavior. Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1994. Pp. 354-364
Engel, Games F. David T. Kollat Roger D. Blackwell. Consumer Behavior. Second Edition, Library of Congress, USA, 1993. (Pp. 49-62)
1
גבייה
הנהח"ש
תאום רכש
תאום ייצור
ביקורת פנימית
בקרת לקוחות
מנהל בקרה
מנהל פרסום
מנהל שיווק לקוחות גדולים
ניהול תמחירי
בקרת איכות
סמנכ"ל שווק

תגים:

מוצרים · קפואים · תחרות · מזון · מוצרי · בשר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תמהיל השיווק של חברת "זוגלובק"", סמינריון אודות "תמהיל השיווק של חברת "זוגלובק"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.