היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68925
סקירת ספרות באשר ללחץ ולשחיקה וביצוע סקר וניתוחו באמצעות שאלונים.
4,009 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64123
בדיקת הקשר בין לחץ לבין שחיקת העובד והאם לחץ ושחיקה קשורים לרמת שביעות הרצון של העובד.
4,087 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 20564
סקירת מושג השחיקה והתשישות של המורים, ע"מ לעמוד על הסיבות להווצרותם, הצגת מספר פתרונות לטיפול ולהקנת השחיקה ועוד.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 17 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41626
תופעת השחיקה וההתעניינות בה, גישות להסבר התופעה, הקשר למושגים אחרים בפסיכולוגיה, הגורמים לשחיקה וגורמים הקשורים למורה עצמו.
2,519 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64221
מאפייני השחיקה של המורים והאם שחיקת מורים גורמת לחוסר שביעות רצון של התלמידים (מהאינטרקציה עם המורה, מהלימודים עצמם וכו').
6,053 מילים (כ-18.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65399
בחינת ההשערות כי יש קשר חיובי בין לחץ ושחיקה וקשר חיובי בין שחיקה לעזיבה.
4,580 מילים (כ-14 עמ'), 21 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65222
בדיקת ההשערות על הקשר בין תפיסתן הסובייקטיבית של נשים לקיום אפלייתן לרעה בארגון הנבדק לבין שביעות רצונן ושחיקתן בעבודה כגורמים משפיעים על ביצועיהן. (בבנק טפחות ובנק המזרחי)
9,732 מילים (כ-30 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61785
דיון השחיקה הנוצרת בקרב אנשי המקצוע המעניקים שירות לזולת תוך התייחסות לתחום הריפוי בעיסוק.
2,492 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50214
סקירת הספרות בנושא השחיקה והצעה למחקר הנושא כולל מטרות ושיטות מחקר.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 27 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100