היישום אינו מחובר לאינטרנט

דרכים לקידום רווחה נפשית בקרב תלמידים ככלי למניעת התנהגויות סיכון

עבודה מס' 070372

מחיר: 219.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד ניתן להעלות רווחה נפשית של תלמידים במסגרת המערכת החינוכית כדי למנוע התנהגויות סיכון.

10,539 מילים ,61 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

גישת הרווחה הנפשית מתמקדת בהתפתחות האישית של היחיד ובשיפור יחסי הגומלין בינו לבין הסביבה, כדי שיוכל למצות את יכולתו בעשייה למען עצמו, למען הזולת ולמען החברה. גישת הרווחה הנפשית מתמקדת ביכולות ובהיבטים החיוביים של הילד ושל הסביבה בה הוא חי. בגישה זו מושם הדגש על תוכניות ועל פעולות מניעה ראשונית. תוכניות מניעה מנסות לחזות מראש מה הם האירועים שעלולים להתרחש בעתיד, ובעקבות המסקנות המתגבשות לנסות למנוע או לצמצם את הנזקים העלולים להיגרם מאירועים אלה. תוכניות מניעה מנסות להגיע לשינוי הגישה של האדם כלפי התחום שאליו הן מתייחסות, ולא רק לבעיה ספציפית. תוכניות מניעה מבקשות להכשיר את האדם להתמודד עם מצבי מצוקה ולחץ באשר הם. אלה הן תוכניות חינוכיות והתפתחותיות ארוכות טווח המכשירות את האדם לחיים של רווחה נפשית ופיזית. טוב יעשה איש החינוך אם ימעיט לחפש "מה לא בסדר אצל הילד", ולעומת זאת ירבה בחיפוש הדרכים לחיזוק הכוחות והיכולות של הילד, וכיצד להכין אותו לחיים, כדי שיוכל להתמודד עם מצבים מורכבים, קשים ואמביוולנטיים.
עבודה זו תעסוק בתפקיד המורה בטיפוח רווחה נפשית בקרב תלמידים, ככלי למניעת התנהגויות סיכון. העבודה שמה לה למטרה לבחון מהי תרומת קידום הרווחה הנפשית למניעת התנהגויות סיכון בקרב תלמידים ומהו תפקידו של המורה ומערכת החינוך במסגרת קידום רווחה נפשית?
על מנת לענות על מטרה זו תחולק העבודה באופן הבא:
הפרק הראשון יגדיר את המונח "נוער בסיכון" באמצעות התייחסות ל"גורמי סיכון" ול"התנהגויות סיכון" ופירוט מרכיביהם. בפרק יודגש כי הימצאותם של גורמי סיכון אינו מהווה בהכרח פתח להתנהגויות סיכון, אולם ריבוי גורמי סיכון מגדיל את יכולת הניבוי להתפתחות הפרעה כלשהי.
הפרק השני יעסוק במונחים "רווחה נפשית" ו"מיטביות". בפרק יפורטו מרכיבי הרווחה הנפשית והגישות התיאורטיות העומדות בבסיסה: המודל הסלוטוגני, תיאוריות העצמי, תיאוריית המוטיבציה, תיאוריות קוגניטיביות וגישות התפתחות מערכתיות.
הפרק השלישי יציע דרכים לקידום רווחה נפשית, ביניהם סיפוק צרכים פסיכולוגים בסיסיים- תחושת שייכות, תחושת יכולת ותחושת אוטונומיה וחמישה נתיבים לפיתוח רווחה נפשית בקרב בני נוער המתוארים על פי סדר התפתחותי.
הפרק הרביעי יסביר כיצד קידום רווחה נפשית מסייע למניעת התנהגויות סיכון בקרב תלמידים. וכמו כן יבהיר הפרק את מקומה של המערכת החינוכית בכלל ומקום המורה בפרט בקידום סביבות המטפחות רווחה ובריאות נפשית.
העבודה תתבסס על ספרות מקצועית בתחומים בהם עוסקת העבודה- נוער בסיכון ורווחה נפשית. בנוסף יעשירו את העבודה מאמרים וכתבי עת העוסקים בנושאים הרלוונטיים לעבודה.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק א': גורמים והתנהגויות אופייניים למצבי סיכון של נוער
1. גורמי סיכון
2. התנהגויות סיכון
2.1 סטייה חברתית
2.1.1 הגורמים לסטייה חברתית
2.3. עזובת נוער
פרק ב': רווחה נפשית ומיטביות
1. הגדרה ומאפיינים של המונח "רווחה נפשית"
2. מרכיבי הרווחה הנפשית
3. גישות תיאורטיות המנחות את התפיסה של קידום רווחה נפשית
3.1 קידום בריאות - המודל הסלוטוגני
3.2 תיאוריות העצמי (ה- self)
3.3 תיאוריות המוטיבציה
3.4 תיאוריות קוגניטיביות
3.5 תיאוריות התפתחות מערכתיות/ארגוניות
פרק ג': דרכים ואסטרטגיות לטיפוח רווחה נפשית בקרב תלמידים
1. סיפוק צרכים פסיכולוגיים בסיסיים העומדים בבסיס תיאוריית ההכוונה העצמית
1.1 תחושת שייכות כצורך בסיסי להתפתחות בריאה
1.2 פיתוח תחושת יכולת לצורך הנעה ומיצוי הפוטנציאל
1.3 פיתוח תחושת אוטונומיה לצורך מימוש יכולות
2. ערוצים מרכזיים לפיתוח רווחה נפשית
פרק ד': קידום רווחה נפשית בקרב תלמידים למניעת התנהגויות סיכון
1. בין קידום רווחה נפשית למניעת התנהגויות סיכון
2. תפקידה של המערכת החינוכית בקידום רווחה נפשית
2.1 השינויים שחלו במדיניות החינוך כמקדמי תפיסת הרווחה הנפשית
2.2 פיתוח סביבות המקדמות צמיחה על ידי המערכת החינוכית
2.3 מקומו של המורה בקידום רווחה נפשית בקרב תלמידיו
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

סיכון הוא מושג סטטיסטי בלבד. אדם הנמצא בקבוצת סיכון נתון בסיכון רב יותר, אך לא וודאי, לעומת כלל האוכלוסייה לפתח הפרעה כל שהיא. לקיומו של גורם סיכון יחיד יש כוח ניבוי מוגבל, אך לקיומם של כמה גורמי סיכון יש בדרך כלל כוח ניבוי גדול בהרבה. לעתים קרובות, עצם מספרם של גורמי הסיכון, ולא הגורמים המסוימים הקיימים, הוא שמנבא תוצאה שלילית. להב מכנה תהליך זה באמצעות המושג "שרשרת סיכון". להב מגדיר גורמי סיכון ככוחות בסביבתו הקרובה של המתבגר אשר להם השפעה והשלכה שליליות על התפתחותו. הוא מציין שלושה גורמי סיכון בולטים: עוני, סביבה חברתית עבריינית ומשפחה לא-מתפקדת(2).

תגים:

נוער בסיכון · התנהגויות סיכון · רווחה נפשית · אלימות · סטייה חברתית · נוער

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דרכים לקידום רווחה נפשית בקרב תלמידים ככלי למניעת התנהגויות סיכון", סמינריון אודות "דרכים לקידום רווחה נפשית בקרב תלמידים ככלי למניעת התנהגויות סיכון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.