היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67672
שלב המשפט וההענשה הייחודי של עבריינות נוער.
3,635 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 40425
רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.
4,465 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69334
נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68526
פרסום בקרב בני הנוער, וסקירה של טכניקות עיקריות בפרסומות בעלות השפעה על בני נוער.
8,935 מילים (כ-27.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65542
תיאור תופעת ההתאבדות בקרב בני נוער, תוך התייחסות לתופעה בעולם ובארץ. סקירת ספרותית של הגורמים השונים העומדים בבסיסה, ותכניות מניעה.
5,323 מילים (כ-16.5 עמ'), 42 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69588
בדיקת הנושא באמצעות סקר בקרב 30 בני נוער בגילאים 12-17.
7,550 מילים (כ-23 עמ'), 17 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66696
בחינת דפוסי עבירות ועבריינות בקרב בני-נוער יוצאי אתיופיה בישראל והסיבות החברתיות והתרבותיות שגרמו לעבריינות זו.
6,145 מילים (כ-19 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68403
סקירת תוכנית מניעתית וטיפול בשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב בני נוער.
6,385 מילים (כ-19.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66447
בדיקת מדגם של 60 בני נוער.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100