היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 65
עבודה מס' 64618
בדיקת הגורמים העשויים לגרום למיעוט לרצון לסטיה חברתית עד כדי פשיעה
6,570 מילים (כ-20 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67961
בדיקת היתכנות כלכלית עבור שתי שנות הקמה ועשר שנות תפעול של מלון אשר יוקם בעיר ירושלים.
11,082 מילים (כ-34 עמ'), 0 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62837
סקירת הפשיעה בקרב הערבים אזרחי ישראל.
3,192 מילים (כ-10 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65471
השפעת גורמים תרבותיים וחברתיים על צמיחה כלכלית בכלל ועל ערכי העבודה בפרט. הדוגמאות הבולטות הן יפן והודו שהתפתחו בקצב שונה למרות ההיסטוריה ומשאבים אחרים.
18,818 מילים (כ-58 עמ'), 40 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 64675
מהם הגורמים העשויים לגרום למיעוט לרצון לסטיה חברתית עד כדי פשיעה
12,021 מילים (כ-37 עמ'), 33 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61488
הפשיעה בקרב הדור השני לעולי אתיופיה.
6,674 מילים (כ-20.5 עמ'), 40 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67811
סקירת תופעת ההגירה, תיאוריות מתחום הקרימינולוגיה ובחינת הקשר בין הגירה ופשיעה בקרב בני נוער עולים.
26,948 מילים (כ-83 עמ'), 11 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 64052
בחינת סוגיית ההשקעות בחינוך בישראל, הקשר בינן ובין צמיחה כלכלית וקידום חברתי, והמלצות עקרוניות בנושאים אלה.
10,773 מילים (כ-33 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50516
בניית מודל כללי שמטרתו לתאר ולחזות את המעבר של משקי מדינות לפתיחות כלכלית,והדגמה על יפן לאחר מלה"ע השניה.
4,766 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 65