היישום אינו מחובר לאינטרנט

פשיעה ובני מיעוטים

עבודה מס' 062837

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הפשיעה בקרב הערבים אזרחי ישראל.

3,192 מילים ,17 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

אחת מהתופעות המרכזיות המעסיקות חברות ומדינות מודרניות היא תופעת אי השוויון בין רוב ומיעוט ובין קבוצות אתניות וגזע שונות. הערבים מצויים תחת הגדרה של קבוצת מיעוט במדינת ישראל והיה צפוי כי מחקרים רבים יעסקו בכך כשם שעוסקים בבני מיעוטים בשאר העולם. בפועל הספרות הקרימינולוגית הדנה בדפוסים ובמגמות הפשיעה בישראל לא עסקה כמעט במיעוט הערבי. מעט העבודות שהתייחסו לפשיעה של ערבים עסקו בעיקר בניתוחים סטנדרטיים של שיעורי פשיעה ועבריינות ובהשוואות שיעורים אלה בין יהודים וערבים, דבר שהיווה עבורי מכשול בכתיבת העבודה. העבודה תציג נתונים אשר יסייעו לקורא להבין את הרקע להיווצרותה של תופעת הפשיעה, החל מהתמורות שחלו בקרב הערבים מאז קום המדינה ועד היום. מצאתי לנכון לציין כי אין העבודה עוסקת בפשיעה בקרב הערבים הפלשתינאים השוהים בארץ, אלא בעבריינותם של ערבים אזרחי ישראל, מכיוון שעדיין לא נעשה מחקר לגבי פשיעת פלשתינאים בתחומי מדינת ישראל. העבודה לא עוסקת בבעיית הבנייה ללא היתר, מכיוון שזו נתפסת כשולית וכבעיה של הרשויות המוניציפאליות ולא כנושא בעל היבט מחקרי.
לא ניתן לדעתי להסביר את תופעת הפשיעה בקרב הערבים בארץ ללא אפיון המגזר והתמורות שחלו בו במשך השנים בכלל, ומול הרוב היהודי בפרט. בראשית עבודה זו אעמוד, בקצרה, על האפיון הכללי של המגזר, תוך שימת דגש על ההתפתחות הדמוגרפית שחלה בו, מקום המדינה בתחום החינוך והתעסוקה, תוך מבט על המבנה החברתי והתרבותי.
הפרק השני יכלול גורמים המשפיעים על מידת מעורבותם של המיעוט הערבי בישראל בעבריינות, להבדיל ממיעוטים אחרים בארץ ובעולם, תוך התייחסות לפשיעה הייחודית להם בארץ, כגון: נקמת דם, רצח על כבוד המשפחה וקטטות בין חמולות.
הפרק השלישי יציג את התיאוריות המקובלות בעולם בנוגע לגורמי הפשיעה של קבוצות מיעוט תוך התייחסות לפשיעת הערבים בישראל.
בנוסף, מצורף כנספח הדו"ח הסטטיסטי (גרף) של משטרת ישראל לשנת 2002 הנוגע לפשיעת יהודים מול ערבים, בכדי להראות כי הנתונים המחקריים בנוגע לפשיעת הערבים אינם מדויקים לימים אלו, מפני שבחלק מהעבירות חלה עלייה בשיעור הערבים ובחלק דעיכה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1: מאפייני הפשיעה בקרב בני מיעוטים ערבים
פרק 2 : הגורמים לפשיעה בקרב הערבים
פרק 3 : תיאוריות המסבירות פשיעה בקרב בני מיעוטים
סיכום
רשימת מקורות

מקורות:

גרומן, ר' (1995). המיעוט הערבי בישראל. פתח תקווה: לילך הוצאה לאור.
הופמן, ח', וולף, י', ואדד מ' (2002). סוציולוגיה של עבריינות באספקלריה מדעית. מתוך: מ' אדד וולף י' (עורכים), עבריינות וסטיה חברתית : תאוריה ויישום. (עמ' 23-40). רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן.
חאג' יחיא, מ', בן אריה, א' (2001). שכיחות חשיפתם של בני נוער ערביים בישראל לאלימות במשפחה. מתוך: י' ציונית (עורכת), ילדים כקורבנות התעללות במשפחה. (עמ' 87-105). ירושלים: המועצה לשלום הילד והמרכז למחקר ועיצוב מדיניות.
כספי, י' (1999). עבירות ועבריינים בישראל 1948-1998. נתניה: הוצאת אתיקה.
מנאר, ח' (1999). הפוליטיקה של הכבוד: הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה. מתוך: ד' יזרעאלי ואחרות (עורכות), מין מגדר ופוליטיקה. (עמ' 267-305). תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
קורן, א' (1999). קרימינליזציה של קונפליקט פוליטי : פשיעה בקרב האזרחים הערבים בשנות החמישים. פלילים, ח, עמ' 157-191.
קריטי, י' (1996). ביתי את חייבת למות. כפר תבור: הוצאת שבתאי גל און.
רכס, א' (1992). ערביי ישראל והאינתיפאדה. מתוך: ג' גילבר וא' ססר (עורכים), בעין הסכסוך - האינתיפאדה. (עמ' 99-127). תל אביב: הוצאת מרכז דיין.
רכס, א' (1993). המיעוט הערבי בישראל - בין קומוניזם ללאומיות ערבית 1965-1991. תל אביב: הוצאת הקיבוץ מאוחד וקו אדום.
שטנדל, א' (1992). ערביי ישראל בין הפטיש לסדן. ירושלים: הוצאת אקדמון.
תימור, א', ירושלמי, א', ואדד, מ' (2002). השפעת האינתיפאדה על פשיעה בקרב ערביי ישראל. . מתוך: מ' אדד וולף י' (עורכים), עבריינות וסטיה חברתית : תאוריה ויישום. (עמ' 73-85). רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן.
משטרת ישראל (2002). ניתוח מגמות הפשיעה בישראל - עבריינים ע"פ דת ועבירות. פרסומי משטרת ישראל 2002, (פרסום מס' 2).
Cohen, S. (1989). Crime, justice and Social Control in the Isra Arab Population. Tel Aviv: International Center For Peace In The Middle East.
Landau, s. (1988). Violent and its Relation to Subjective Social Stress Indicators: The Case of Israel. Aggressive Behavior, 14(5) 337-362.
Rattner, A., Weimann, G., Fishman G. (1990). Cross Ethnic Identification and Misidentification by Israelis. Sociology and Social Research, 74(2), 73-79.
Rattner, A., Fishman, G. (1996). Crime and the Criminal Justice System in Israel: A Sociohistorical Perspective. Journal of Quantitative Criminology, 13(1), 1-6.

תגים:

פשע · משטרה · ישראל · ערבים · פשיעת מיעוטים · ערביי ישראל

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פשיעה ובני מיעוטים", סמינריון אודות "פשיעה ובני מיעוטים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.