היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50722
מעמדם של ערביי ישראל כמיעוט לאומי על רקע המושג "דמוקרטיה" בישראלי.
2,518 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 21095
בדיקת צפיות לשינוי ושינוי במצב חומרי כגורם לשינוי דעות פוליטיות אצל ערביי ישראל.
4,655 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50704
בחינת התהליכים והשינויים בהגדרת הזהות הלאומית של ערביי ישראל בחלוקה לתחומים ולתקופות משנה, וכן ניתוח ראיונות.
12,994 מילים (כ-40 עמ'), 18 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 20421
הצגת יחסי הרוב והמיעוט בחברה הישראלית, מצבם הכלכלי של ערביי ישראל, החברה הערבית, התגבשות המודעות הפוליטית ועוד.
6,855 מילים (כ-21 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67273
האם ובאיזו מידה וכיצד ההתפתחות הלאומית הפלשתינאית בקרב ערביי ישראל השפיעה על יציבות המשטר בישראל בין 1967 ל1980?
6,168 מילים (כ-19 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68376
בחינת מעמדם של ערביי ישראל תוך התייחסות למתח המובנה במדינה יהודית ודמוקרטית.
10,833 מילים (כ-33.5 עמ'), 63 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61650
עבודה הדנה בשינוי שהתפתח בתפישה הלאומית של המיעוט הערבי בארץ ישראל.
4,383 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10262
מצבם הכלכלי של ערביי ישראל, נטיותיהם הפוליטיות וחיזוריהן של המפלגות הגדולות.
4,532 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64888
האם מדיניות ההעדפה המתקנת בתחום תעסוקת ערביי ישראל מצליחה לתקן את עיוותי אפלייתם בתחום זה?
8,419 מילים (כ-26 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100