היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי ישראל ארה"ב על רקע התפתחות הנשק הגרעיני בישראל

עבודה מס' 065854

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מערכת היחסים בין ישראל וארה"ב על רקע התפתחות המיזם הגרעיני בישראל וכיצד הצליחה מדינת ישראל, לפתח נשק גרעיני, למרות הפיקוח של ארה"ב והלחץ שהפעילה על ישראל

12,173 מילים ,20 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

סוגיית אי הפצת נשק להשמדה המונית בעולם, הייתה מאז המצאת הנשק הגרעיני, סוגייה הנמצאת בראש סדר העדיפויות במדיניות החוץ של ארה"ב. מניעת פיתוח ואחזקת נשק גרעיני בישראל, הייתה אף היא עניין בעל חשיבות רבה בעיני הממשל האמריקאי בשנות החמישים והשישים. למרות זאת הצליחה מדינת ישראל הצעירה, בראשותו של בן גוריון, לפתח נשק גרעיני ב"מפעל הטקסטיל" בנגב, בתחכום רב, תחת אפם של האמריקאים ומטוסי הביון U-2.
עבודה זו נולדה מתוך הרצון לנסות ולברר, כיצד בתקופה של שפל כלכלי, המתמודדת עם בעיות קשות וקיומיות כמו- בניית חברה אחת ומאוחדת, בעלת אידיאלים משותפים, מעולים חדשים, שהגיעו מעשרות מדינות שונות בעולם בעלי רקע, שפה ותרבות שונים, הצליחה ישראל לפתח נשק גרעיני, וזאת תוך פחות מעשור.
מטרת עבודה זו היא בעיקר להתבונן על מערכת היחסים בין ישראל וארצות הברית בשנות החמישים והשישים, על רקע התפתחות המיזם הגרעיני בישראל. עוד מבקשת עבודה זו לבחון, כיצד הצליחה מדינת ישראל, לפתח נשק גרעיני, למרות הפיקוח של ארה"ב והלחץ שהפעילה על ישראל (בעיקר בתקופת ממשל קנדי), על מנת למנוע התפתחות מיזם זה.
בזמן כתיבת העבודה, נחשפו בפניי, נושאים רבים ומגוונים בהם ניתן היה לדון בהקשר נושא העבודה, אך מפאת המגבלות החלות על עבודת פרו"ס, נבצר ממני להציג את כולם במסגרת עבודה זו. סוגיות חשובות, הושמטו, כגון - סוגייה הדנה בהיבט הכלכלי וכל מה שקשור במימון המיזם. כל הפעילות הגרעינית של ישראל לא יכלה להתקיים, ללא תמיכה כלכלית ומימון כספי ממקורות שונים, גיוס הכספים ואופן הניהול הפיננסי של המיזם כאמור, אינו עולה לדיון בעבודה זו. ההיבט הפילוסופי והדיון המוסרי, לא הוצג גם הוא בעבודה זו, מאותה הסיבה שהצגתי קודם. לבסוף - עניין חשוב נוסף, הוא הדיון הפנימי והויכוחים הפוליטיים, שהתעוררו בתוך הממסד הישראלי עם חשיפתו של המיזם הגרעיני בעיתונות ובתקשורת (ב-דצמבר, 1960). יחד עם זאת, בחרתי להציג בפני הקורא, את חלקה של צרפת בהתפתחות המיזם הגרעיני הישראלי מאחר, והיא תרמה רבות למיזם והיא נוטלת חלק נכבד בהתפתחותו. כך גם, היה ניראה לי חשוב לכתוב בקצרה ולהגדיר, את המושג- 'לוחמה גרעינית', בכדי לשתף את הקורא, בהרהורים ובדילמות המעלה סוגיית הנשק הגרעיני ואת השפעתה על הדמוקרטיה.
ספרים ומחקרים שנכתבו על הנושא, היו עבורי לעזר רב בזמן כתיבת העבודה. החומרים הארכיונים לקוחים בעיקר מיומנו של דוד בן גוריון, ומאתר האינטרנט של כהן אבנר, אשר פרסם בו את חלק מהמסמכים, ששימשו אותו בכתיבת ספרו "ישראל והפצצה" . מסמכים אלה לקוחים מארכיון המדינה של ארצות הברית. באופן טבעי, המון מידע ומסמכים ארכיוניים, העוסקים בנושא העבודה, אינם פתוחים בפני החוקר, ובפני הציבור הרחב. בנוסף, חלק מהדברים הכתובים בעבודה, מבוססים על שיחות שקיימתי עם אנשים שעבדו בכור האטומי הישראלי, או עבדו שם במסגרת שירותם הצבאי. הם אינם מוזכרים במפורש בגוף העבודה, אך הם עזרו לי מאוד להבין את המסגרת הכללית של החלק הנראטיבי, ואת האווירה הכללית הקיימת במקום בו מפתחים את נשק יום הדין.
מסגרת הזמן, התוחמת עבודה זו, משתרעת החל מיום הקמת המדינה ועד התפטרותו הסופית של בן גוריון מראשות הממשלה. כלומר, מהיום בו התחיל המיזם הגרעיני להתפתח ועד שהוא התפרסם ברבים.
לסיום, ניתן לראות עד כמה תפיסת הביטחון הישראלית, אשר בליבה עומדת התפיסה ה"בנגוריוניסטית", מושתת במידה מה על יכולתה של ישראל לפתח נשק גרעיני. עוד ניתן לראות בבירור כי ישראל הפתיעה את העולם ואת עצמה, במהירות היחסית שהיא הצליחה לפתח את המיזם הגרעיני. מדינה קטנה, מוקפת אויבים, מחוסרת משאבים, נכנסת לרשימת העילית של מדינות בעלות נשק גרעיני בעולם, כשהיא פיגרה רק אחרי המדינות החברות הקבועות במועצת הביטחון באו"ם, בעלות זכות וטו בקבלת החלטות (ארה"ב, בריה"מ, צרפת, בריטניה וסין). ככל שיורדים אל עומקה של סוגייה מעניינת זו, לא נותר אלא להתפעל מחזונו "הציוני" של בן גוריון, זה שמשקף את עקשנותו, יכולת האלתור והתחכום של העם והמנהיגים היושבים במדינת ישראל.

ראשי פרקים:
* הקדמה.
* מבוא.
* לוחמה גרעינית, והדיון הציבורי בישראל.
* שלושה אישים ורעיון אחד - האנשים המרכזיים אשר עמדו מאחרי המיזם הגרעיני:
דוד בן גוריון.
ארנסט דוד ברגמן.
שמעון פרס.
* הפיכת הרעיון למציאות - השנים הראשונות; 1948-1955:
חלקה של צרפת בהתפתחות המיזם הגרעיני הישראלי.
התקרבות גרעינית במקביל להסלמה צבאית.
המטרה הסופית: הכור הצרפתי.
* יחסי ישראל ארצות הברית - תחילתם של יחסים דיפלומטיים ויותר:
הקמת מדינת ישראל.
השלב ראשון בהתפתחות מערכת היחסים ישראל ארצות הברית, 1967-1948.
* מעורבותו של הממשל האמריקאי במיזם הגרעיני:
תגובתה של ארצות הברית לנוכח חשיפת פעילותה הגרעינית של ישראל.
עידן ממשל קנדי ויחסי ישראל ארצות הברית על רקע פעילותה הגרעינית של ישראל.

סיכום.
רשימה ביבליוגרפית.

קטע מהעבודה:

בדיון מסוג זה חשוב תחילה, להבין את משמעות המושג: "לוחמה גרעינית", ואת המאפיינים המרכזיים של לוחמה מסוג זה. יהושפט הרכבי, מתייחס בספרו (יהושפט, הרכבי; 1990) גם ללוחמה גרעינית. על פי ראייתו של הרכבי, במרכזה של האסטרטגיה הגרעינית עומד רעיון ההרתעה, והחידוש העיקרי שהביאה עמה טאקטיקת הגרעין לתורת המלחמה היא: יכולת ההרס הגדולה בהרבה, בטווח, בדיוק ובידע. עוד כותב הרכבי בספרו: "...יש להדגיש, שהיתרונות שחידושים אלה מעניקים מסמנים מגמה לאבסולוטיזציה של היכולת המלחמתית. הנסיבות החדשות מקנות לאדם יכולת הרס ופגיעה, שהמיתולוגיה ייחסה אותן לאלים. כך נוצר ניגוד משווע בין מוגבלות האדם ומעדותו לשגות, לבין אי המוגבלות של תוצאות החלטותיו...."(3) .
--------------------------------------------------------------------
3. הרכבי, יהושפט, (1990). "מלחמה ואסטרטגיה", משרד הביטחון - תל אביב. עמוד 217.

תגים:

אטום · גרעין · קונבנציונלי · דימונה · דיפלומטיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי ישראל ארה"ב על רקע התפתחות הנשק הגרעיני בישראל", סמינריון אודות "יחסי ישראל ארה"ב על רקע התפתחות הנשק הגרעיני בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.