היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 62825
האם אכן נעשה שימוש בסוג זה של דיפלומטיה ומה היו השלכותיה.
4,692 מילים (כ-14.5 עמ'), 28 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67738
כיצד עברו המסרים מהדיפלומטיה לתקשורת בזמן מבצע "עופרת יצוקה"?
12,944 מילים (כ-40 עמ'), 46 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50419
בחינת התיאוריה במקרה של מלחמת פוקלנד בין בריטניה לארגנטינה.
2,278 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61857
ההסברה הישראלית במבצע "חומת-מגן" -פעילות צה"ל במחנה הפליטים ג'נין.
9,418 מילים (כ-29 עמ'), 60 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62053
"ערוץ מרוקו" אל מול "ערוץ אוסלו".
9,793 מילים (כ-30 עמ'), 28 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65453
כיצד השפיע המשא ומתן הטרילטראלי החשאי בין לוב, ארה"ב ובריטניה על החלטתה של לוב לזנוח מסלולי פיתוח נשק בלתי קונבנציונאלי ב-19 בדצמבר 2003?
4,375 מילים (כ-13.5 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65724
מינוף סיוע בעיתות משבר למימוש אינטרסים מדיניים
3,708 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68220
בדיקת הסיבות הבינלאומיות לאי מימושן של הסכמות סייקס פיקו (ברמה הרגיונאלית, הדיפלומטית והמערכתית).
4,038 מילים (כ-12.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 32549
סקירת התפתחות הדיפלומטיה המודרנית תוך התמקדות ב: משא ומתן בינלאומי, קמפ דיוויד, רייגן גורבצ'וב וועידת מדריד.
5,999 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13