היישום אינו מחובר לאינטרנט

זמנם של יציאת מצרים והכניסה לארץ ישראל

עבודה מס' 062737

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השיטות הקיימות במחקר על תיארוך כניסת בני ישראל לארץ ישראל לאחר יציאת מצרים.

5,198 מילים ,14 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
השיטה הרווחת (המאחרת(
המקרא:
הפער ההתיישבותי:
סימני שריפה:
ההיקסוס:
אי איזכורה של מצרים בספרי יהושע ושופטים:
התמודדות עם הקשיים בשיטה זו
המספרים המופיעים במקרא:
כתובת מרנפתח:
מכתבי אל עמארנה:
השיטה המקדימה
המקרא:
פרעה של תקופת השעבוד:
ההיקסוס:
יריחו:
חצור:
כתובת מרנפתח:
מכתבי אל עמארנה:
התמודדות עם הקשיים בשיטה זו
אי אזכורה של מצרים בספרי יהושע ושופטים:
הפער ההתיישבותי:
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
בעבודה זו נסקור את השיטות הקיימות במחקר על תיארוך כניסת בני ישראל לארץ ישראל לאחר
יציאת מצרים.
ישנה שיטה ניהיליסטית1 (הכופרת בכל), הטוענת שכל תהליך כניסת בני ישראל לארץ ישראל לא
אירע, אלא מדובר במהפכה סוציאלית, שבה מעמד מסויים מבני ארץ כנען השתלט על הארץ,
ואחר כך המציא לעצמו היסטוריה הבאה לידי ביטוי במקרא. בעבודה זו לא נתייחס לשיטה זו,
הכופרת בכל.
שיטה נוספת השונה משאר השיטות היא שיטתם של עמנואל וליקובסקי2 ויהושע עציון 3,
המשנים את הכרונולוגיה המקובלת, ובעקבות כך, את כל הסדר של ההיסטוריה. גם לשיטה זו
לא נתייחס בעבודה זו.
בעבודה זו נתייחס לשתי שיטות:
1. הגישה הרווחת בין מרבית חוקרי המקרא, היא שכניסת בני ישראל לארץ ישראל
אירעה בשלבים, במשך כמה עשרות שנים, ולא בבת אחת. לשיטתם אירעה הכניסה לארץ במהלך
המאה ה 13 - לפנה"ס.
2. בעבודה זו נציג שיטה נוספת המקדימה את זמן יציאת מצרים למאה ה 15 - לפנה"ס,
ודבריה מתאימים ללוח הזמנים המתואר בתנ"ך. על פי שיטה זו, אנו מתבססים על המקרא
כמקור מהימן, ולא כהיסטוריה משוכתבת.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. דוגמא לשיטה זו ניתן לראות במאמרו של נדב נאמן, בפתיחה לספר "ישראל: עם ארץ ומדינה".
2. השיטה מוצגת בספרו Ages In Chaos - זמנים בתוהו.
3. בספרו - "התנ"ך האבוד".

מקורות:

Aharoni,,Y. "Problems of the Israelite Conquest in the Light of Archaeological Discoveries," Antiquity and Survival, Vol. 2 (1957).
Albright,W.F., "The Biblical Period from Abraham to Ezra". New York: Harper Torchbooks, 1963.
Bimson, John J. "Redating the Exodus and Conquest". Sheffield: Almond Press, 1981.
Bright, John, "Early Israel in Recent History Writing". London: SCM Press, 1956.
Garstang John, "Joshua Judges".Constable Co. LTD. London 1931
Kenyon, K.M. "Excavations at Jericho" Vol. 3. Br. School of Archeology Jerusalem. London 1981.
Velikovsky, Immanuel. 1950. "Worlds in Collision". New York:Dell Publishing.
Velikovsky, Immanuel. 1952. "Ages in Chaos". Garden City: Doubleday.
Wood, Bryant, Biblical Archaeology Review(1990, 16(2), 44-58)
Yeivin, S. "The Israelite Conquest of Canaan". Istanbul:Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in HetNabije Oosten. 1971.
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. 1969.(ANET) ed. by James Pritchard. Princeton: Princeton University Press.
אהרוני, יוחנן "ארץ ישראל בתקופת המקרא". ירושלים תשמ"ח.
גליק, נלסון. "מעבר לירדן" הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב תש"ך.

תגים:

תיארוך · זמן · ארכיאולוגיה · התישבות · ארץ · ישראל · מרנפתח · עמארנה · חיקסוס · היקסוס · כנען · שבטים · לתורה · פנינים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זמנם של יציאת מצרים והכניסה לארץ ישראל", סמינריון אודות "זמנם של יציאת מצרים והכניסה לארץ ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.