היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 61863
ניתוח השוואתי של מתבגרים משבט הנגוני, האי רטומה, ארה"ב ותרבות האיימיש.
6,249 מילים (כ-19 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61708
דיון בתאוריה לפיה מוצאם של בני ישראל הוא בשבטי החבירו. דיון בסוגיות שעולות מתאוריה זו והצגת התפתחותה של התאוריה.
4,387 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65793
ניתוח שבט צופים מאספקטים שונים- מבנה הארגון, סביבתו, משימתו, אסטרטגיות התאמה לסביבה ותפוקותיו.
4,614 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66364
דוח סיור עם שבט צופים.
1,613 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66791
העבודה חושפת ממלכות ושבטים שהתגיירו במהלך ההיסטוריה מטעמים פוליטיים וכלכליים, ומתוך כך מסיקה כי אין גזע יהודי ואילו היהודים הם לא בני עם אחד עתיק אלא ערב רם של עמים וגזעים.
16,848 מילים (כ-52 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69282
סקירת המדינה ובחינת השאלה האם הגורם השבטי של המדינה יכול להחזיק מעמד לאורך זמן.
2,587 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 64455
השפעת יחסי השלטון הזר הצרפתי על מרוקו עם השבטים הברברים והמשמעויות על בינוי המדינה החדשה.
5,454 מילים (כ-17 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60330
סקירת הגורמים לשימוש בסמים אצל בני נוער בישראל ועריכת מחקר השוואתי בעניין זה על שני שבטים בתנועת הצופים.
8,217 מילים (כ-25.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60132
בחינת הנושא תוך שימוש בפרקטיקות סוציולוגיות שונות.
8,364 מילים (כ-25.5 עמ'), 7 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16