היישום אינו מחובר לאינטרנט

קונפליקט חברתי כמוליך לפשיעה

עבודה מס' 061488

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הפשיעה בקרב הדור השני לעולי אתיופיה.

6,674 מילים ,40 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
העלייה המאסיבית והבהולה של יהודי אתיופיה אשר החלה בתחילת שנות ה-80 הצריכה את השלטונות לשכנם במרכזי קליטה, באתרי קרוואנים או בבתי מלון, אשר הביאו להפרדה מוחלטת משאר האוכלוסייה.
טיפול ממסדי לוקה זה הנציח את בעיית עולי אתיופיה כלפי הדור השני אשר גדל והתחנך בישראל.
אוכלוסייה זו בעלת שונות תרבותית מהתרבות הישראלית טרם נקלטה לחלוטין ותערתה בתרבות הישראלית.
החלטות נמהרות והרות אסון ע"י הממסד הישראלי, בתחום החינוך, הדיור, הכלכלה והחברה, שמשו קרקע פוריה להתפתחותה של התנהגות עבריינית ועליה מתמדת בעקומת הפשיעה של בני עולי אתיופיה.

ב. המטרה
דיון בגורמי התהוותה של התנהגות עבריינית בקרב הדור השני של יוצאי אתיופיה.
להגשמת מטרה זו ארחיב את היריעה בנושאים הבאים:
אדון בתיאוריות המסבירות את תופעת העבריינות.
אעמוד על הקשר בין משפחה ועבריינות בכלל והמשבר של משפחת העולים מאתיופיה.
חינוך ועבריינות - אעמוד על תסמיני התנהגות עבריינית בתחום ביה"ס כפי שבאים לידי ביטוי אצל ילדי עולי אתיופיה.
בהקשר לנושאים לעייל אתאר את תמונת המצב של ילדי עולי אתיופיה. תוך הצגת נתונים סטטיסטים.
אייחד פרק שלם לדיון ולהסקת המסקנות לאור התיאוריות ותיאור המצב.

תוכן העניינים:
מבוא

תיאוריות המסבירות את תופעת העבריינות
א. תיאוריית האינסטינקט המולד
ב. תיאוריית הלמידה
ג. תיאויית העצמי של רוג'רס
ד. התיאוריה האדלריאנית
ה. התיאוריה החברתית של אריקסון

הקשר בין משפחה ועבריינות
א. משפחה עבריינית
ב. משפחה הרוסה
ג. מתחים במשפחה
ד. מצבי קונפליקט

העבריינות ובית הספר
א. העבריינות כתשומה של הקהילה
ב. תרבות מצוקה ותרבות עוני
ג. המשכיות בעבריינות נוער
ד. תרבות נוער אנטגוניסטית
ה. בעיות הסתגלות קשות
ו. הסביבה כמשפיעה על עבריינות
ז. מצב כלכלי כסיבה לעבריינות
ח. השפעת כלי התקשורת על עבריינות
ט. העליה ועבריינות

תמונת מצב של עולי אתיופיה
משפחה
קליטה בתחום הדיור
קליטה בתחום החינוך
דיון ומסקנות

ביבליוגרפיה

מקורות:

אדלר, א. (1990). התאוריות החברתיות, אצל: אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, ח. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל-אביב: פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת ת"א.
אודנהיימר, י. (1995). בנים חורגים למערכת החינוך. ירושלים. אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה.
אחי-שחר, י. (1995). חינוך אחר, בידוד ונשירה בחינוך העל יסודי, מסמך/הדו"ח על עולי אתיופיה במערכות חינוך.
אריקסון, א.ה. (1960). ילדות וחברה. תל-אביב: ספרית הפועלים.איצקסון, ש., הנגבי, ר. (1985). אובדן ואבן בקהילה האתיופים. עלים. תשמ"ו.
בן עזר, ג. (1989). עולי אתיופיה וקליטתם בישראל, מתוך: סקירה חודשית, 36(5): 37-46.
בן עזר, ג. (1992). כמו אור בכד. עלייתם וקליטתם של עולי אתיופיה. ירושלים: הוצאת ראובן.
טור כספא, מ. (1996). איום נתפס, צורך בשליטה וסטריאוטיפים: הקשרם לדעות קדומות של ישראלים כלפי עולים מרוסיה ואתיופיה. המחלקה לפסיכולוגיה. אוניברסיטת בר-אילן. עבודת מ.א.
ירון, א. (1985). על משבר הזהות אצל נוער יוצא אתיופיה. עלים. תל-אביב.
כהן, י. (1994). "ISAT - זמן אש". נוער אתיופי בסיכון. מניתוק לשילוב: יוזמות ומחשבות, במה לעובדי קידום נוער בישראל, 6, 17-24.
להב, ח. (1999). נוער בשולי החברה התופעה ודרכי התמודדות. בהוצאת משרד החינוך, מינהל חברה ונוער - תחום קידום נוער.
מירסקי, י., קאושינסקי, פ. (1989). עליה וגדילה תהליכי פרידה ואינדווידואציה אצל סטודנטים עולים. שיחות, ג'(3), 184-174.
נועם, ג. (1993). הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה. ירושלים: ג'וינט - מכון ברוקדייל.
נעם, ג., ליפשיץ, ח. (1993). סקר עולים צעירים מאתיופיה. דו"ח ביניים ממצאים נבחרים. ג'וינט ישראל, מכון ברוקדייל, ירושלים.
סילברמן, מ. (1982). אסטרטגיה לפיתוח תיאוריה מקיפה של עבריינות. עברינות וסטיה חברתית, י'(3-4), 133-125.
פדהצור, ע. (1999). הזר השונה והגר. מפנה. 23-26.
פישביין, י. (1998). השתלבות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. נקלטים או נפלטים. אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה.
פישביין, י. (1998). נערים בין תרבויות. הוצאת אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, ירושלים.
פרנקשטיין, ק. (1967). האדם במצוקתו. תל-אביב: עם עובד ודביר.
קאושינסקי, פ., גולדמן, ל. (1997). תהליכי הסתגלות של נוער עולה - מניעת תופעת שוליים. מניתוק לשילוב: יוזמות ומחשבות במה לעובדי קידום נוער בישראל, 8, 62-56.
רוג'רס, ק. (1973). החופש ללמוד. תל-אביב: ספריית הפועלים.
שוהם, ג., רהב, ג., אדד, מ. (1987). קרימינולוגיה. תיאוריות מחקר ויישום. ירושלים ות"א: הוצאת שוקן.
שוורץ, י. (1996). גזענות שורשית בוטה וחסרת בושה. עמ' 28.32.
שכטמן, צ. נחשול, ר. (1995). תכנית התערבות כיתתית לצמצום התנהגות תוקפנית ובלתי מסתגלת של נוער קשה-חינוך. היעוץ החינוכי .
שמעון, ז., שטרקל, ר. בר-גיא, א. (1997). גשר לקשר - נעורים עליה זוגיות ומיניות חוברת א'. ירושלים: הוצאת ג'וינט ישראל, בית ספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה.
מידן, ע. (9/2000). הכושי עשה את שלו, מתוך "7 ימים", ידיעות אחרונות.
Bandura, Ross, Ross. (1966). Imitation of fim-madiated aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 3-11.
Cohen. (1955). Delinquent boys: The culture of the gang. New York: The Free Press.
Coleman. (1980). Deviant subcultures and the schools. In K. Baker I.R. Rubel (Eds.), Violence and crime in schools (pp. 139-149). Toronto: Lexington Books.
Freud (1950). Why war? In J. straciey (Ed.), Collected papers (V. 5, pp. 273-287). London, Hogarth.
Huey. (1983). Reducing adolescent aggression through group assertive training. The School Counselor, 30, 193-203.
Johanson. Krovetz. (1976). Levels of aggression in traditional and pluralistic schools. Educational Research, 18, 146-151.
Miller. (1958). Lower-class culture as a generating milieu of gang deliquency. Journal of Social Issues, 14, 5-19.
Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston; Houghton Mifflin.
Rogers, C. (1980). A way of being. Boston; Houghton Mifflin.

תגים:

עלייה · עולים · עולי · אתיופיה · אתיופים · קליטה · התנהגות · עבריינית · עבריינות · עבריין · פשע · פשיעה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קונפליקט חברתי כמוליך לפשיעה", סמינריון אודות "קונפליקט חברתי כמוליך לפשיעה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.