היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 61488
הפשיעה בקרב הדור השני לעולי אתיופיה.
6,674 מילים (כ-20.5 עמ'), 40 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61619
עבודת מחקר הבוחנת את אופי האינטרקציות ושיפור השירות בין עובדי משרד הקליטה לבין עולי אתיופיה.
9,053 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 69373
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות שאלון.
4,950 מילים (כ-15 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60617
השוואה בין ותיקים לעולים.
16,767 מילים (כ-51.5 עמ'), 22 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 50374
הצגת מחקרים שבחנו את הישגיהם הלימודיים של עולי אתיופיה והשוואה בין תוצאות המחקרים בשנות ה-80 ובשנות ה-90.
3,426 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61993
תיאור השלכותיהן והשפעותיהן של קויי המדיניות כלפי התלמידים האתיופים במערכת החינוך.
5,301 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66339
מהן השפעותיהן של פרסומות בעלות גוון ישראלי\מערבי על דעותיו של הצרכן העולה החדש.
4,830 מילים (כ-15 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64385
בחינת היחסים הבין קבוצתיים במסגרת הארגונית בין קבוצת הוותיקים והעולים החדשים מחבר העמים כמפגש בין שתי תרבויות המנהלות תחרות בין קבוצתית וקונפליקט בין זהויות קבוצתיות.
7,457 מילים (כ-23 עמ'), 82 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 63284
סקירת הספרות ומחקר באמצעות ראיונות.
21,500 מילים (כ-66 עמ'), 23 מקורות, 507.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25