היישום אינו מחובר לאינטרנט

עולי ברה"מ-השוואה בין העולים מרפובליקות אירופאיות ועולים מרפובליקות אסיאתיות

עבודה מס' 041211

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תהליכי הסתגלות-עבודה, דיור, פעילות פנאי וקליטת ילדים ושביעות רצון העולים

10,235 מילים ,24 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בעולים מברה"מ על אפיוניהם השונים, רפובליקות ארופאיות מול רפובליקות אסיאתיות.
העבודה בודקת תהליכי הסתגלות של עולים אלו וכן את שביעות רצונם. שביעות הרצון נמדדת לפי הגישה הגלובלית הרואה בשביעות הרצון גרעין פנימי כללי באדם ולפי הגישה הרב-תחומית הבודקת שביעות הרצון מתחומים שונים. בעבודה זו נבדקים התחומים: רכישת שפה, השתלבות בעבודה, דיור, פעילות פנאי חברתית וקליטת הילדים. נבדקת רמת שביעות הרצון בתחומים אלו, הקשר שלהם לשביעות הרצון הכללית ולהסתגלות וכן למאפינים דמוגרפיים נוספים של ארץ מוצא, מין, גיל, השכלה.
עבודה זו תורמת להבנת ההסתגלות הייחודית של העולים מרפובליקות אירופאיות בחבר העמים לעומת העולים מרפובליקות אסייתיות. עובדה זו מצביעה על ההבדלים בהסתגלות לחיים בישראל בין קבוצות "חזקות" ל"חלשות". מתארת אפיונים שונים לקבוצות ה"חזקות" וה"חלשות" מבחינת מין, גיל, השיטה וארץ מוצא, ובודקת את השאלה רבת החשיבות האם הקבוצות "החזקות" בעלות הסתגלות אובייקטיבית גבוהה יותר אך עם שביעות רצון נמוכה יותר מהסתגלותם לארץ ועל סכנת הירידה הטמונה בכך.
ממצאי עבודה זו מצביעים על הצורך כהתייחסות ספציפית ודיפרנציאלים למצב גורמי הקליטה בארץ לקבוצות שונות של עולים מברה"מ.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
תהליכי מעבר והגירה והשפעותיהם על הפרט
יהודי ברה"מ - מאפיינים
שביעות רצון כמושג תיאורטי ומחקרי
הסתגלות
ארץ מוצא והסתגלות
שביעות רצון מקליטת הילדים
הצעה למחקר
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

העליה מהווה מטרת יסוד בסיסית במדינת ישראל בעיקר לאור העובדה שמדינת ישראל הוקמה על ידי גלי עליה שונים החל מ-1882, כאשר כל גל עליה מאופין בתכונות היחודיות לו הקשורות לארץ המוצא ולתרבותה.
גידול האוכלוסין במדינת ישראל מתבסס מאד על גלי עליה אלו. נובע מכך שמדינת ישראל כמדינה קולטת עליה מכל קצווי העולים מודעת לכך שהבנת תופעת ההגירה והקליטה הם בעלי חשיבות ראשונה במעלה בישראל.
זהות העולים, תחושת הציונות והיהדות שלהם, זהותם הלאומית ותחושת השייכות שלהם לחברה בישראל הינם גורמים בעלי השלכות קצרות ורחוקות טווח על החברה בישראל. הבנת היחודי בכל גל עליה תעזור לקליטה נכונה וטובה של אותו גל עליה ועל המשך העליה לארץ.
כל קליטת גל עליה מאתגרת את החברה הישראלית ביעדים חדשים ומוסיפה למירקם היחסים החברתי קבוצה נוספת. קבוצה זו מפתחת יחסי גומלין עם קבוצות אתניות אחרות. קבוצת העולים מפתחת דרכי הסתגלות לצורך היקלטות בארץ ועוברים עליה תהליכי התאמה ושינוי תוך למידה והפנמה של שפה, ערכים ונורמות התנהגות חדשות. ככל שבאו מארץ מוצא הקרובה בערכיה ובדרכי התנהגות לארץ ישראל - כך תקל עליהם הקליטה.
עם זאת גם החברה הישראלית הקולטת עוברת תהליכי הסתגלות ושינוי עם כל גל עליה והופכת לחברה תרבותית מגוונת יותר. עבודה זו תעסוק בתהליכים אלו של הגירה, הסתגלות, שביעות רצון כללית ובתחומים שונים ובמאפיני עולי ברה"מ.
מטרת העבודה לבדוק את גל העליה מברה"מ החל מ- 1990 מבחינת תחומים המשמעותיים להסתגלות לארץ: רכישת שפה, השתלבות בעבודה, דיור, פעילות פנאי חברתית וקליטת הילדים ושביעות הרצון מתחומים אלו. נבדק הקשר בין שביעות הרצון מתחומים אלו ושביעות הרצון הכלליים לבין הסתגלות ולבין מאפיינים דמוגרפיים: ארץ מוצא, מין, גיל, השכלה. יושם דגש על בדיקה השוואתית בין שתי קבוצות - בין העליה מרפובליקות אסייתיות לבין עליה מרפובליקות אירופאיות. כדי לאבחן איזו עליה הסתגלה טוב יותר לחיים בישראל ומגלה שביעות רצון גבוהה יותר ואת הסיבות לכך. מעבר לכך כוללת העבודה חידוש בהתייחסות לחקר אוכלוסיות עולים: העבודה תתייחס לקבוצות "חזקות" ו"חלשות" באוכלוסיית העולים מבחינת רמת השכלה, גיל, מין וארץ מוצא. הקבוצות "החזקות" מאופיינות כבעלות השכלה גבוהה, צעירים, גברים, יוצאי רפובליקות אירופאיות וה"חלשות" כבעלות השכלה נמוכה, מבוגרים, נשים, יוצאי רפובליקות אסייתיות. במידה ויסתבר כי הקבוצות ה"חזקות" ובעלות היכולות הגבוהות מבלות שביעות רצון נמוכה יותר מהסתגלותם לארץ, אף על פי שהסתגלו טוב יותר אובייקטיבית מהקבוצות ה"חלשות" וכי רמת המחוייבות שלהם לישראל נמוכה יותר - ישמש הדבר כאות אזהרה לסכנת הירידה מצד אוכלוסיה זו, סכנה שיש לה משמעות חברתית כלכלית ולאומית ממדרגה ראשונה.
התייחסות זו לעליה ולהסתגלותה מהווה את החידוש המרכזי בעבודת מחקר זו. כמו כן עבודה זו תרכז את קבוצת העולים בעלי המחוייבות הגבוהה לארץ ושביעות הרצון הגבוהה לעומת קבוצת העולים החלשה בתחומים אלו ותנסה לאפיין אותם מבחינת אפיוניהן המובהקים סטטיסטית.
תתבצע השוואה של קבוצות אלו לבין הקבוצות "החזקות" וה"חלשות" שהוגדרו מראש. אפיונים אלו הם בעלי חשיבות רבה ואף הם עשויים להוות חידוש מחקרי.

תגים:

חבר העמים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עולי ברה"מ-השוואה בין העולים מרפובליקות אירופאיות ועולים מרפובליקות אסיאתיות", סמינריון אודות "עולי ברה"מ-השוואה בין העולים מרפובליקות אירופאיות ועולים מרפובליקות אסיאתיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.