היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 62699
התפתחות פסיקתו של בית המשפט העליון בסוגיה והאם הסדר זה מהווה פגיעה בעיקרון השוויון לאור פיסקת ההגבלה של חוקי היסוד החדשים.
3,516 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66520
סקירת ספרות מחקרית והצעת תכנית התערבות.
9,593 מילים (כ-29.5 עמ'), 49 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63098
בדיקת ההשערה כי הפגיעה תגיע לפחות לכ15% - מן התפוקה.
4,361 מילים (כ-13.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66768
פגיעה ברגשות הדתיים בחקיקה - מה יחשב כפגיעה בחופש הדת?
7,305 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66796
התערבות המדינה בסכסוך עבודה והאם התערבות זו מהווה פגיעה בזכות ההתארגנות של העובדים השובתים.
2,504 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 66551
האם החשיבות הרבה של מוסד היועץ המשפטי לממשלה והפוליטיזציה הקשורה אליו הביאה לפגיעה בו ולהחלשתו?
6,991 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 61746
דיון היסטורי בקונפליקט היהודי ערבי תוך שימת דגש לפגיעה בזכויות האוכלוסיה הערבית ובחינת פתרונות לחינוך בני הנוער להבנה ולסובלנות.
31,354 מילים (כ-96.5 עמ'), 130 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61213
המתת חסד , 2001
סוגי החירות של ישעיהו ברלין וההגדרות שלה, הצטלבות ההגדרות עם מושג המתת חסד ועד כמה קיימת פגיעה בחירות האדם בהקשר לנושא זה.
3,854 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65847
הקריטריונים לבחינת אפשרות פגיעתן בתחרות במסגרת דיני ההגבל
10,916 מילים (כ-33.5 עמ'), 66 מקורות, 603.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48