היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60954
סקירה תיאורטית ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
12,834 מילים (כ-39.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69008
בחינת הקשר בין מוטיבציה לשיתוף עובדים בקרב עובדי בנק הפועלים בע"מ.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 38 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68499
ההבדל במוטיבציה, מחויבות ארגונית ושביעות רצון בין עובדי ארגון לבין עובדי מיקור חוץ בבנק לאומי.
9,201 מילים (כ-28.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67198
מחקר אשר עוסק בבדיקת קשר בין שביעות רצון האחים והאחיות במחלקה פנימית בבית חולים לבין תחלופת העובדים.
4,862 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63386
24,134 מילים (כ-74.5 עמ'), 108 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 65733
תאור בעיית כוח אדם בחברת פלאפון ונסיון לפתור אותה.
7,403 מילים (כ-23 עמ'), 44 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67261
באיזה מידה הצליחה עמותת קו לעובד להשפיע על המדיניות הציבורית בישראל בנושא העובדים הזרים.
8,830 מילים (כ-27 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64222
הקשר בין תהליך קליטת עובדים, לבין שביעות-רצון וכוונות עזיבה בקרב עובדים חדשים בסלקום
5,834 מילים (כ-18 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67320
הקשר בין מידת שיתוף עובדי בזק בתהליך הפרטת החברה לבין שביעות רצון העובדים מעבודתם ומידת המחויבות שלהם לארגון.
6,958 מילים (כ-21.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100