היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70118
ההתפתחות המינית כנקודת מפנה - סקירה תיאורטית.
4,123 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 63418
תיאור התהליך, סקירה תיאורטית, ניתוח ארגוני וביקורתי.
6,409 מילים (כ-19.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10124
אופן ניהול כגורם בהיעדרויות מורות, איתור הגורמים להיעדרויות מורות, היעדרויות כפונק' של ניהול המנהל, סקירה תיאורטית ובדיקה אמפירית.
3,775 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66842
סקירה תיאורטית וסקירה של המדיניות והחקיקה בתחום זה בארץ ודרכי התמודדות ומניעה.
11,061 מילים (כ-34 עמ'), 53 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68372
בחינת יישומה של מערכת מידע התומכת החלטה כמערכת מידע ניהולית באמצעות יישום ובחינת מודלים לחיזוי ובקרה של תחזיות ובחינת מלאים בארגון.
6,637 מילים (כ-20.5 עמ'), 29 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50613
השירות ללקוח, תכנון מכירות, חקר שוק ובקרת המכירות בשטח.
3,236 מילים (כ-10 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 20826
4,799 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66040
מדיניות החוץ של ארגנטינה 1989-1976 - הקשר בין פנים לחוץ, תוך בחינת הקשר ההדדי בין גורמים פנימיים, פוליטיים ואחרים לבין מדיניות החוץ שנקט השלטון.
13,558 מילים (כ-41.5 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70236
סקירה תיאורטית וראיונות עם הנהלה והעובדים של מפעל 'ריאון'.
16,526 מילים (כ-51 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100