היישום אינו מחובר לאינטרנט

סקירה תיאורטית ואמפירית של ההריון ומהלכו. בדיקת ההבדלים ההתנהגותיים והרגשיים בין ההריון הראשון לשני.

עבודה מס' 020826

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

4,799 מילים ,20 מקורות

תקציר העבודה:

הבדלים בין הריון ראשון לאחר


ראשי פרקים hy0826 -

1.מבוא והצגת הנושא

2.ההריון על פי מקורות היסטוריים

3.סקירת מחקרים
רגשות האישה
משברי ההריון
תגובות רגשיות של נשים לפני ואחרי לידה
עזרת הבעל

4.בדיקה אמפירית
א.המטרה
ב.השיטה
ג.התוצאות

5.סיכום והשוואות

6.ביבליוגרפיה


מבוא
ההריון היה ברכה בכל הזמנים ובמיוחד בעולם העתיק שבו אישה שלא היתה
יולדת היתה נחשבת למקוללת. הנשים לא עשו בדרך כלל דבר על מנת להימנע
מהריון אולם מקרים קיצונים כגון אישה מינקת או קטינה הרי האישה היתה
משתמשת במוך על מנת להימנע מכך או שהגבר "מוציא זרע בחוץ" (פשוטו
כמשמעו).
האישה היתה נוהגת לאכול דברים טובים בזמן הריונה על מנת לתת לתינוק את
המזון הראוי לו. בימי תענית פטרו את האישה מצום במידה והרגישה ברע כי
"התירו לאישה שתהא טועמת דבר מועט מפני סכנת נפשות" (סנהדרין ל"ב).
ממוצע הילדים בישראל, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא 4.3 (כולל
חרדים וערבים). כלומר לאישה יש כ3- הריונות מלבד ההריון הראשון, הריונות בהן
היא מכירה את ההרגשה והתהליך.
ההריון קשור וכרוך במשתנים רבים ביותר הקשורים הן לוולד, הן לאם, הן לחייה
ולחיי המשפחה כולה והן למצבה הפיזי והנפשי. הטיפול בילד נמשך גם לאחר
הלידה, כמובן, וגם אז ישנם משתנים שונים המצביעים על הרגשותיה ורגשותיה
של האם.
למעשה אנו עדים כאן לשינוי באישה. התאוריות לגבי שינוי מתחלקות לכמה
ספציפיקציות עיקריות:
1.שינויים עצמיים המודרכים אישית ע"י האדם.
2.שינויים המועברים מאחד לשני באמצאות מגע אנושי.
3.תצפיות על אנשים אחרים ולמידה מהם.
הטיפול הינו טיפול קליני ופסיכולוגי כאחד.הסיווג הכללי של שיטות הטיפול הנפשי
מחולקים לשני סוגים עיקריים:שיטות פסיכודינמיות ושיטות התנהגותיות.
השיטות הפסיכודינמיות מאופיינות ע"י כמה דברים יסודיים:התיחסות מיוחדת
לתופעת הבלתי מודע, הערכת תפקיד האנרגיה הנפשית כבעל יכולת לגרום לחולי
נפשי, ניצול מיוחד של היחסים הבין אישיים הנוצרים בין המטפל למטופל במצב
הטיפולי, ושימוש מירבי בתהליכי סוגסטיה.
השיטות ההתנהגותיות מאופינות ע"י עקרונות תורות הלמידה, דהינו שימוש
מירבי בטכניקות שמפעילות החזרים שונים ומגוונים.
אלנברגר מוסיף חלוקה משנית בין השיטות הפסיכודינמיות אולם אלו שיטות
המתבססות יותר על התחום הקליני בפסיכולוגיה.

מטרת עבודה זו היא לסקור, תיאורטית ואמפירית את נושא ההריון ומהלכו, על כל
המשתמע מכך, ותכליתה הוא לבדוק מהן ההבדלים בין הריון ראשון לשני. לצורך
כך תישאלנו 32 נשים שונות ובעליהן (2 נפסלו היות ולא מלאו את השאלון
ברצינות) על הרגשתם בזמן ההריון כאשר ניסינו למצוא התפלגות של % 50-50
מבחינת הריון ראשון ואחר. הנתונים עובדו בתוכנה סטטיסטית ותוצאותיהן
מובאות להלן.

מקורות:

גבר שאשתו בהריון אחר
לעיתים רחוקות
לעיתים
די הרבה
הרבה מאוד
מביע רצון להיות נוכח בלידה
2
2
3
5
מפנק אותה בפינוקים קטנים
12
0
0
0
ער לקשייה
1
1
5
8
מתחשב במצבי רוחה המשתנים
1
1
6
7
חש אחריות משותפת
0
2
5
6
מרגיש שייכות לתינוק כמוה
5
0
0
9
מזמין עוזרת בית או עוזר בעצמי
12
0
0
3
דואג כי אשתי תלך לבדיקות תקופתיות
1
10
2
2
מחפש רופא מיוחד
14
0
0
1
הולך עמה לקנות בגדי הריון
10
5
0
0
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
בכלל לא
רואה בהורות אתגר לגבריות
5
10
1
1
רואה בהורות איום על עתידי המקצועי
1
8
6
0
ההורות תעזור להכיר טוב את עצמי
12
3
0
0
אוכל לשלוט על רגשותי טוב יותר
12
0
0
3
ההורות תקרב לבת הזוג
3
6
4
4
ההורות תפגע בקשרים חברתיים
5
6
4
0
הורות תפגע ביחסים עם בני הזוג
6
4
5
2
נמשך לאשה מבחינה מינית בהריון
6
3
3
2
פוחד לסכן את התינוק ע"י קיום יחסים
10
1
2
2
רואה בהורות אתגר התבגרותי.
12
1
1
1
(הערה- לא תמיד התשובות מסתכמות ל30- היות והיו כאלו שלא ענו).
יכולת ההסקה מנתונים אלו קשה היות והנתונים אינם הומוגניים ואין הם מצביעים על כיוון מיוחד, אם כי ניתן לראות שאצל האבות שזהו להם ההריון הראשון ניכר יותר פחד ויותר התרגשות.
סיכום
עבודה זו עסקה בהבדלים שבין הריון ראשון להריונות אחרים, ובדקה, תיאורטית ואמפירית את הרגשתה של האישה בהריון בכלל ובהריון ראשון בפרט.
מחקרים מעלים כי ההריון קשור וכרוך במשתנים רבים ביותר הקשורים הן לוולד, הן לאם, הן לחייה ולחיי המשפחה כולה והן למצבה הפיזי והנפשי. הטיפול בילד נמשך גם לאחר הלידה, כמובן, וגם אז ישנם משתנים שונים המצביעים על הרגשותיה ורגשותיה של האם.
ההריון מלווה בקשיים שונים כפי שכתוב בתנ"ך "וארבה ארבה עצבונך והריונך בעצב תלדי בנים", לפי המקובל בקללת הקב"ה לחווה לאחר אכילתה מהעץ. ההריון בעני חוקרים ותאורקטיקנים רבים מהווה "משבר התפתחות" הדורש התארגנות מחדש והסתגלות. נקודת מבט זו של ההריון כשלב התפתחותי דינמי בשלבי החיים ננקטת ע"י הרואים את
הריון כתקופה של רגישות מוגברת למשבר.
ישנה גישה המסתכלת על הרעיון "כמכשול" אותו צריכה האשה לעבור כדי שתוכל לשוב לאיזון נפשי שהיה לה קודם להריון וללידה. התומכים בגישה זו רואים בהריון הראשון ובלידה מכשול עליו יש להתגבר. ההריון נתפס כסוג מסוים של מחלה הפוקדת את האישה, אשר ממנה היא עשויה להחלים או לא להחלים.
יש מקרים של שונות רבה בהתנהגות האמוציונלית בתקופה זו. יש נשים שתקופת ההריון מתוארת כעידן של עליה בתחושת הרווחה, של הרגשה טובה וסיפוק. נשים אחרות מדווחות על רמה גבוהה של קשיים רגשיים.
גורם נוסף ללחץ במעבר להורות הוא הכניסה לאחריות חדשה ובלתי נודעת, והכפיה לאובדן החירות.
בבדיקה הסטטיסטית שנערכה בעבודה נבדקו 30 נשים בהריונות שונים ובשלבים שונים של ההריון. השערות המחקר היו כי נשים כאלו יותר ספקניות ויותר מפוחדות מההריון וכל המתלווה אליו לרבות היחס אם-ילד-הורה. ואכן בבדיקה הסטטיסטית אוששו השערות אלו, אם כי לא כולן היו מובהקות.
לגבי הגברים נמצא כי הגברים בהריון ראשון יותר משתפים פעולה עם הנשים וכי הם יותר מתרגשים מההריון.
ביבליוגרפיה
1. אלקלאי יסמין (1980), שיתוף ואמפתטיה בין בני הזוג כגורמי הצלחה בנישואין, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
2. אשד א., (1977),השפעת ההכנה ללידה על אספקטים פסיכולוגיים אצל נשים בהריון ראשון, אוניברסיטת בר אילן.
3. דויטש מ. (1964), הפסיכולוגיה של האימהות, ספירת הפועלים.
4. דרעין ע. ד"ר (1987), מחלות נפש והפרעות בהתנהגות, ת"א.
5. כצנלסון ענת (1988)., מיקוד שליטה, הסתגלות לנישואים, סדר לידה, בר-אילן, עבודת מ.א.
6. פרויד זיגמונד, תרבות בלא נחת, הוצאת דביר, 1988.
7. שלף רינה (1975) , "אישה נשים ונשיות", (קובץ תרגומים), ת"א.
1.BENIN MARY AND HOLLAND AGOSTINELLI JOAN (1988), "HUSBENDS AND WIFES SATISFACTION WITH THE DIVISION OF LABOR", JOURNAL OF MARRIDGE AND THE FAMILY, 50, PP.349-361.
2.BROMAN L. CLIFFORD (1988), "HOUSHOLD WORK AND FAMILY LIFE SATISFICATION OF BLACKS",JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY, 3, PP. 743-748.
3.BREEN, D, (1975), THE BIRTH OF THE FIRST CHILD, LONDON, TAVISTOCK.
4.COLMAN .A.P., (1968)' "PSYCOLOGICAL STATE DURING FIRST PREGNANCY", AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 39, PP. 788- 797.
5.DEVAULT MARJORIE L. (1990), "CONFLICT OVER HOUSEWORK-A PROBLEM THAT STILL HAS NO NAME", RESEARCH IN SOCIAL MOVMENTS, CONFLICT AND CHANGES, 12,PP.203-243.
6.FRED ROSNER BIBLICAL AND TALMUDIC MEDICINE, N.Y. 1987.
7.GUNTER N., GUNTER B.G. (1990), DOMESTIC DIVISION OF LABOR AMONG WORKING COUPLES, UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA.
8.KREIZMAN B., THE JUISH FAMILY, JERUSALEM 1968.
9.KAPLAN, G. (1957), "PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MATERNALITY CARE", AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 47, PP. 25-32.
10.LAIFER M., (1980), PSYCHOLOGICAL EFFECT OF MOTHERHOOD, NEW YORK, PREAGER PUBLICATION.
11.ROSS CATHERINE E., "THE DIVISION OF LABOR AT HOME", SOCIAL FORCES, 1987, 3, PP.816-833.
11.ROSSI, A.S. (1968), "TRANSITION TO PARENTHOOD", J.O. MARRIDGGE AND THE FAMILY, 30, PP.26-39.
12.SHANOK, R.S. (1981), MOTHERHOOD AND LIFE CYCLE, COLOMBIA UNIVERSITY.
13.TERRY, S, 1991,"STRESS, COPING AND ADAPTATION TO NEW PARENTHOOD, JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIP, 8, PP. 527-547.
דרעין ע. ד"ר, מחלות נפש והפרעות בהתנהגות, עמוד 139.
FRED ROSNER BIBLICAL AND TALMUDIC MEDICINE, P.18
KREIZMAN B. THE JUISH FAMILY, P.36
אלקלאי יסמין, שיתוף ואמפתיה בין בני הזוג כגורמי הצלחה בנישואים, עמוד 54.
שלף רינה, "אישה נשים ונשיות", עמוד 120.
1

תגים:

לידהאמהות · נשים · פסיכולוגיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סקירה תיאורטית ואמפירית של ההריון ומהלכו. בדיקת ההבדלים ההתנהגותיים והרגשיים בין ההריון הראשון לשני.", סמינריון אודות "סקירה תיאורטית ואמפירית של ההריון ומהלכו. בדיקת ההבדלים ההתנהגותיים והרגשיים בין ההריון הראשון לשני." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.